4. SPOLUTVORBA BOHATSVÍ V NÁS 

Než se pustíš do čtení, odpověz si sama na otázku, co si pod pojmem spolutvorba bohatství v Tobě ty představuješ? Napiš si to na papír, deníčku, do mapy než se pustíš do různých vrstev jak můžeš pohlížet na bohatství. 

 Každý z nás můžeme slovíčku bohatství dávat různá jména, synonama, představy, spojitosti, těžkosti, radosti. Zde možná už cítíš, že jak už celý ženský leadership je zaměřením dovnitř Tebe, jde o to objevit v sobě, jaký ty zaujímáš postoj k tomuto tématu. A ráda bych Ti tady možná ukázala různé náhledy, které s Tebou mohou a nemusí rezonovat. Tato stránka bude sloužit možná jako nabídka poznávat sebe možná Ještě jinak v souvislosti s bohatstvím a spolutvorbou. Možná odemknout místa, která ti sama budou našeptávat, jak to máš a co je uvnitř nyní přítomno. Tato kapitola v sobě obsahuje hodně praktických cvičení, které moc doporučuji si projít ve svém klidu, nacítit se na sebe, a své tělo, na své bohaství uvnitř sebe. Také doporučuji si odpovědět precizně na otázky, ikdyž se několikrát mohou opakovat v různých kontextech, jde o to se co nejvíce dozvědět, jak to opravdu máš. V tomto modulu projdeme: 

 

1. INTUICE, KONTROLA A EGO

2. ODDĚLENOST OD ZDROJE

3. NICOTA VERSUS PRÁZDNOTA

4. PROSTOR NAŠEHO SRDCE A PROUD 

5. TVÁ ENERGIE, FREKVENCE, TY JSI CHODÍCÍ BUSINESS, PROJEKT

 

INNER GUIDANCE - vnitřní průvodce a INTUICE versus EGO

INTUICE

nemá marketing, neobsahuje vypočítavost ztráty nebo zisku.
Je to prvotní flow, proud, který skrze naše tělo projede.

Pokud se rozhodneme ji sdílet a následovat je jako šíp mířící do míst,

který s přesností trefí a může proměnit energii, směr, tok a obnovu.
Jde v toku života bez záměru, z hlubin našeho nitra.
Je tolik potřebná, léčivá pro individuum mikrosvět,tak pro kolektiv makrosvět.
Často roztáčí kola, které byly staletí zaseklé, v nepružné energii,

ve vzájemné vykrádání energií, v nevědomé smyčce.

Dává do pohybu.
Je odvahou ji následovat a za roh nevidět a přesto ji důvěřovat.
Je vnitřním prvotním kompasem, navigací až si troufám říci jakousi vnitřní integritou, svébytností.
Její komunikace je tak pestrá jako jsme my.

Dartea Yonalis

Musíme dát našim tělům úctu a naslouchání za to, jak nás vedou do vnitřní moudrosti. Náš vnitřní průvodce je systém myšlenek, emocí, snů a pocitů. Naše těla jsou přijímací, jako transmitery energie a informací. Jakmile jsme neustále v kontaktu se svým vnitřním světem, velice to ovlivňuje, jak plujeme životem nebo s ním bojujeme. To jak v životě dokážeme používat mysl, tělo, emoce a spirituální část. Je to neustálé naslouchání různými způsoby ( každý má jinak) a konání doslova vědomých změn v našich životech, v návycích, ve vztazích, v chování, ve zdraví. Během staletí, kdy došlo k dopojení od našeho spiritu, jsme byli dlouho ponořeni práve ve hmotě, materialismu a pozorností VEN. A tak vzniklo spoustu návyků, přesvědčení, které nás v tom udržují. Pořád hledáme vně a je čas obrátit pozornost DOVNITŘ.

Odpojily jsme se od všech smylů, které nám byly blízké. Dnešní svět, města, technologie jsou nástroje, které nás odpojují. Největší technologie je právě naše tělo. Proto je čas se k němu navrátit. 

Zrak: jasnovidnost
Sluch: jasno-slyšení
Cit/hmat: jasno-cítění
Čich: rozšířené vnímání skrze vůni
Chuť: rozšířené vnímání skrze chuť.

A vnímání tělem prostor. Kdysi předkové dokázali v lese nacítit na několik kilometrů zvířata nebo možné nebezpečí.

Dnes jsme v takové bavlnce, že naše smysly jsou lenivé, přeplácané, zahlcené, tedy nevnímáme čistě. 

Intuice  je přímé vnímání pravdy nebo skutečnosti nezávislé na jakémkoli procesu uvažování.Je to schopnost se správně rozhodnout s nedostatkem informací. Není to 6. smysl, ale hned ten první, který projede celým tělem, systémem, husí kůží, vynese silné emoce na povrch. Z důvodu malého nedostatku důvěry v sebe ji nenasloucháme, nenásledujeme, protože jí hlava a rozum nevěří. Bývá často iracionální a v danou chvíli nemusí vůbec dávat smysl. Intutice nám pomáhá právě číst všechny situace, které nám neslouží, kde už vážně nemáme být a pomáhá nás dostávat se právě ze zacyklení, kruhu a postoupit o další úrovně dál, do většího nadledu, úrovně vědomí.

Náhody nejsou, ale synchronicity.

Husí kůže je krásný fyzický projev pravdy naší duše. Většinou, když není -50 stupňů:)) je v situacích, kdy pro nás má zvláštní význam, je to jakási souhra, vnitřní náboj pravdy a pochopení nebo souladu, který prodeje celým tělem. Na anatomické úrovni se to vysvětluje jako elektrický signál, který aktivuje drobné svaly v kůži, které zásobují folikulu chloupku. A chloupek se doslova postaví. Tento elektrický signál sám o sobě se aktivuje, když se hluboká pravda uvnitř v nás spojí s hlubokou pravdou něčeho mimo nás. A nadarmo se neříká, že naše vlasy, chloupky jsou spojením s naší duší. 

 

PÁTEŘNÍ VLNĚNÍ PRAXE 

Ráda bych Vás zde vyzvala do praxe, která se jmenuje páteřní vlnění. Ponořit se hlouběji do rytmu vlnění - tedy do jakých si vzorů vln, které jsou přírodními jevy, které můžeme pozorovat v přírodě. Tyto pohyby  jsou jakými si universálními zákony a principy ( spirálovité vlnění). Možná je naše páteř kanálem pro vysílání a příjímání vlnových signálů, něco jako anténa naladěná na něco mnohem většího, co nás přesahuje...možná vesmírný původ? Jako anténa můžeme být přijímačem skrze naše tělo nových možností, moudrosti. Páteř je jako přijímač všech vibrací , frekvencí kolem nás.  Díky této zkušenosti pro mě páteř přebírá roli prostředníka mezi mikrokosmickou sférou naší zdánlivě individuální existence a makrokosmickým tělem ve vesmíru a usnadňuje složitou souhru energie, instinktů a informací předků. Zde bych Vás chtěla pozvat ponořit se hlouběji do svého těla, do instinktů pro posílení vnímaní Vašeho pole, zesilnění Vaší intuice - jako jasná anténa, která je neustále na příjmu. 

Pro lepší pochopení názorné video

* Máš nějaké nové uvědomění či pocity části těla, které jsi dřívě nedokázala cítit?

* Jaká byl pro Tebe vnitřní prožitek hýbat hlavou a pánví skrze vlnění tvé páteře?

* Jaký byl pocit nechat vlny tebou prostupovat, narážet a nechat se vést?

* Nebo jsi byla v kontrole?

* Dokážeš dovolit, aby pohyby se staly širšími, plynulejšími?

* Jaký byla pro tebe přesun z leže do sedu? Bylo zde velké úsilí? nebo naopak minimální? 

* Vnímáš pocit uvnitř jako vysílání svého nitra ven? Kdy posíláš své vlny, tóny ven ? 

EGO

zdroj : Nová Země od E. Tolleho

 

Pokud bychom se pokusili zodpovědět otázku, po čem prahne naše srdce, u většiny populace by vyhrálo štěstí, radost a klid. Přesto je v mnohých lidech něco, co potřebuje být živeno konfliktem a dramatem. Něco, co touží v konfliktech vítězit a mít pořád pravdu. Dle Eckharta Tolleho tyto potřeby vyvěrají z ega a egoistické mysli. Rádi kritizujeme a odsuzujeme jiné, protože nám to dává pocit, že jsme lepší a hodnotnější než oni.“
To však neznamená, že lidské ego je zlé. Je jen nevědomé.

Ego, pokud nás ovládá a my ho neznáme ( můžeme říct i naše stíny, naše našeptávačka:), je nevědomé, odpojuje nás od přirozeného toku energie, vnitřního bohatství, které skrze ego nevidíme, jsme v iluze a zsalepení. Ego nám též dává často limity, ve kterých jsme mohli vyrůstat nebo nám jsou předkládané autoritami, nebo lidmi, které my si samy satvíme na piedestal. Ztraácíme pak kontakt s tím živým nádherným mikrosvětem uvnitř v nás. 

POZNEJ JÁDRO EGA

Proč se ego člověka tak rádo ztotožňuje s nejrůznějšími předměty a emocemi.

Jaké jsou tedy nejčastější způsoby identifikace našeho ega s formami?

Ztotožňování se lidského ega s hmotnými věcmi

Dokud budeš mít neustále potřebu, je to jako by jsi byla chycena neustále v pasti EGA.

 

Jak souvisí všudypřítomná potřeba s egem? Odkud vychází vnitřní potřeba většiny jedinců hromadit hmotné věci? Již jako malé děti odvozujeme svůj pocit radosti od hraček, které pak v dospělosti měníme za auta, módní oblečení nebo technologie. Nakupujeme nové věci a pořád v nich zkoušíme hledat sami sebe, no nikdy neuspějeme.

Často si vlastně nekupujeme samotný produkt, ale vylepšení své osobnosti. S designérskými značkami si v první řadě kupujeme kolektivní identitu. Pokud nedokážeme vnímat vlastní živost, pak se snažíme naplnit svůj život předměty.
Autor přiznává, že v naší realitě jsou hmotné věci nezbytné a tvoří neodmyslitelnou součást každodenní reality. Věci kolem nás jsou výsledkem práce lidí, jsou součástí mnohých životních příběhů, a proto bychom si jich měli vážit. Pokud je však vnímáme jako nástroj uspokojení vlastního ega, nikdy nepochopíme jejich skutečnou hodnotu.

Eckhart Tolle v knize Nová Země přirovnává konzumní trend dnešní společnosti k nemoci.

Ustavičná honba za stále větším bohatstvím a růstem je projevem poruchy nebo spíš choroby. Je to úplně stejná porucha jako porucha rakovinou postižené buňky, jejímž jediným cílem je růst, bez ohledu na to, že při tom zahubí organismus, kterého je součástí.

Ztotožňování se lidského ega s tělem
Všichni to známe – stačí se podívat kolem sebe a vnímat, jak mocná je posedlost vzhledem v naší kultuře. Rádi se porovnáváme a soudíme, kdo je hezčí, svalnatější nebo víc trendy. Od těchto kritérií odvozujeme svou vlastní hodnotu. Jak silný je však pocit méněcennosti, který dřímá na pozadí těchto úsudků?

Pokud pochopíme, že ego pořád inklinuje k dosažení nějaké formy, můžeme získat unikátní pohled na svou touhu po fyzické dokonalosti.

Ego vzniká, když váš pocit ‚já jsem‘ splyne s jakoukoliv formou. To je chvíle, kdy zapomínáme na Bytí, a vzniká falešná představa o oddělenosti.

 

A zde se podíváme na kapitolu oddělenosti, která by mhla obsáhnout samostanou kapitolu.

ODDĚLENÍ OD ZDROJE

Yoni vajíčko Yoni krystaly Libido Suchost v pochvě Ženství Mateřství Polycystické vaječníky Děloha Vaječníky Yoni Yoni jóga jóga Rakovina děložního čípku Sex po porodu Orgasmus u žen Antikoncepce u žen Endometrióza Bolestivá menstruace Oplodnění Sexualita Vztahy Sexuální zdraví Porod šestinedělí

Každý máme ve svém energetickém těle různě velké jádro bolesti. Tato bolest je místo, kde došlo k oddělení zdroje. Odpojení od života. Tato odpojení nás potom vtahují do negativních myšlenek nebo přitahujeme dramatické mezilidské vztahy.

Největší oddělenost nastává oddělením od Matky. 

Oddělení
Když jsme odříznuti od prvního zdroje bezpodmínečné lásky příliš brzy po našem narození - naše placenta přes oddělení naše pupeční šňůry, zůstává nám prázdný prostor.

Můžeme pak strávit zbytek života snahou zaplnit tuto prázdnotu.

Vyplňujeme prázdný prostor otisky, vzory, falešnými a omezujícími přesvědčeními výměnu za "pseudo lásku". Když jdeme zpět do našeho středu, jsme schopni vidět prázdné osamělé prostory a začít je léčit pomocí lásky k sobě.Jsme schopni pak přetransformovat zdeformované energie a navrátit se zpátky do celistvosti.

 

Jak se vědomí začíná probouzet a posouvat z pozemské
zkušenosti k "nebeské" orientaci, spojení s
lůnem Matky Země se začíná rozpadat.  Jak energie začínají proudit nahoru do myšlení založeného na mysli ( dnenší technologie), dochází k odloučení od moudrosti založeném na těle. To se projevuje snahou vyhnout se prázdnoty, spojení s Lůnem, všech bolestí a strachů a pocitů a emocí a to vede k odpojení od těla od ženství, od živosti, od bohatého multidienzionálního pojetí nás v přesahu lidské hmoty. 

NICOTA VERSUS PRÁZDNOTA 

Yoni vajíčko Yoni krystaly Libido Suchost v pochvě Ženství Mateřství Polycystické vaječníky Děloha Vaječníky Yoni Yoni jóga jóga Rakovina děložního čípku Sex po porodu Orgasmus u žen Antikoncepce u žen Endometrióza Bolestivá menstruace Oplodnění Sexualita Vztahy Sexuální zdraví

NICOTA
numbness - nicota, necitlivost
emptiness - prázdnota
darkness - tma
vastness - nekonečno
disconnectness - odpojenost
speechless - bez řeči a slova
loneliness - bolavá samota
life mess - chaos v životě
less me - znamená to méně mě?
am I losing myself - ztrácím se...
surrendering into gentleness - odevzdávám se do něhy a jemnosti
opening the memory - otevírám se vzpomínkám, které bolí
pain and freedom merged into the one - bolest a svoboda se spojily v jedno…

Dartea Yonalis

NICOTA

Pocit oddělenosti od živosti můžeme vnímat v životě jako pocit nicoty. Ubývá nám spoustu energie, jsme zastavené, nevíme kam dál, kudy dál. Je to takový pocit, který se může někdy často přehoupnout do depresí a hlubších ponoření do svých stínů. jenže....

Buď s tím, ale nezůstávej.

Numbness neboli pocit nicoty.

 

Často se můžeme setkat s pocitem nicoty, nicotnosti, naprostého pocitu odpojenosti od života,

Je to stav, kdy nezažíváme radost, jsme možná v jakési letargii odevzdání se, je to jako mlha, která nás pohlcuje a my nevidíme kudy kam. Ztrácíme kontakt se světem, s jeho barevností.

Je tam spíše šeď a prázdnota.

Často je to tak náročný stav, který energeticky působí slabost, únavu a právě ztrátu chuti a šťávy do života.

 

Máme pocit, že my jsme porouchání, že my za něco můžeme, že se nám něco nedaří. Ale může se stát, že v tu dobu, období zrovna vážně nevíme, jak se spojit se svoji silou.

Můžeme nacházet právě naopak bezmoc…cokoli dělat, tvořit, budovat, provozovat, komunikovat…je to i někdy odstřihnutí se od kontaktu s lidmi, světem, začínají se nám všechny vstupy lidí jevit proti nám.

Je to velká bolest uvnitř..která je pod nicotou schovaná.

Tělo prošlo velkou bolestí v životě a aby mohlo fungovat v dnešní době, odpojí se dobrovolně, začne vytvářet umělé verze sebe, které jsou vlastně vpohodě a cool.

Ale fejkujeme, sabotujeme jen samy sebe a věřte, že někdy si to ani neuvědomíme, že se fejkujeme…prostě přehodíme vyhýbku, tak jak jsme to musely učinit třeba v situacích, kdy jsme neměly na výběr. Jenže ty koleje se pak víc a víc od sebe rozšiřují, jako nůžky a my někdy zjistíme, že to nejsme my, že jsme se hodně vzdálily od sebe, že jsme daly přednost něčemu nebo někomu před námi.

 

Přichází na povrch opět ta bolest, která někde byla zadupaná a dívá se nám do tváře…možná ten pohled nás může bolet ještě více…zranění, zostuzení, zadupání naší autentičnosti, živosti někam do pandořiny skříňky, do 13. komnaty. Bolí to, šíleně…na těle…hlava někdy neumí tento systém zpracovat  a hledá vně , jak se zase vrátit do "normálu".

 

Vzniká někdy takový schyzofrenní pohled, kolabs indentity, kolabs svého dosavadního života, kdy zjistíme, že ho nežijeme, ale přežíváme v jednom a tentýž módu.

 

Rozpoznat nicotu a otevřít se bolesti není žádný hrdinský čin, ale vnímám, že to má být vyzrálý čas jako když jablko ví, kdy je zralé. V tu chvíli máme kapacitu a náš nervový systém je připraven se na bolest podívat. Proto násilné šťourání do rychlého řešení úplně nemám ráda. Nebo naopak vytáhnutí někoho do světla, když nevidí temnotu může být také sjezd ze své cesty. Ale v tu chvíli jsme tak zranitelní, jako rána otevřená po říznutí, chceme návod na život, chceme znát, vědět, nechceme tomu čelit.

 

Buď s tím, ale nezůstávej.

Život je o pohybu, neustálých kontrakcích a expanzích neboli jednou nahoře jednou dole😊. V bodě kdy došel čas na to, danou bolest, situaci uvolnit, osvobodit se mi ukázalo s tím být. Vidět, co přichází na povrch. Uvědomit si však tento pocit mi přijde někdy mistrovství v tom celém moderním rychlém světě, že naše emoce můžou váženě  volat, pocity křičet, ale my je umlčíme , zadupeme …teď ne, teď potřebuji naplánovat…bla bla bla..

Dát a dovolit si sobě tu pauzu …v dnešní době je tolik možností…jak být sama se sebou, uvnitř v tichu, nechat vyplout na povrch to, co bolí a má být viděno, aby nedocházelo k neustálému prohlubování této bolesti, pocitu. Ukládá se v hlubokých pojivech, tkáních a nás stahuje doslova zevnitř. Tím, že pohyb nezastavíme, nezadupáme, má šanci bolest být viděna pod krustou nictoty, necitlivosti, odpojenosti a uvědomit si i to, že to neznamená, že jsem vadná, nicotná.

 

V tu chvíli mi pomáhá se spojovat opět se svým tělem, na hlubší úrovni, uvědomovat si dech, jak plyne nebo neplyne, kde se zasekává. Kde je tuhá část mého těla. A jdu do těchto míst zkoumat.

Někdy se mi ale i stává, že „donutit“ se k nějaké praxi v tomto stavu je velice těžké. Jsme ve stavu, že se cítíme těžce! A je pro nás mega úsilí, cokoliv pro sebe vykonat. Buďte se sebou trpěliví a jemní k sobě, ale v těchto chvílích ať se okolí vůči Vám jeví jakkoli ( jelikož se odpojujete třeba), dejte se v tu chvíli na první místo, to místo potřebuje zahojit, poléčit, zcelit rány a znovu získat tekutost a flexibilitu k dalšímu pohybu do života.

 

Co mi pomáhá? Praxe Vám nasdílím😊

Zastavit se a opravdu se nadechout a zhluboka vydechnout
Dám si svůj čas, dovolím si nereagovat na všechno, na domácnost, na manžela, na děti…
Pořád se opakuji, ale shaking medicine, není nikdy dost, všechno vytřepat
Potěšení? Cože….to je někdy oříšek. Jako v tomto stavu si dělat potěšení? Ano ženy, doteky, šimrání sebe v bezepčném prostředí,
Dýchání, vnímání těla nás navrací opět do živosti. Napojit se na svůj proud, na sebe, na přítomnost toho, co je
Příroda
Voda…nechat se jí obklopit, má léčivé účinky
Nezstavovat si v sobě tekutost, lymfu, vodu…často nevědomky začínám destruovat samy sebe, stravou, starými návyky, které naše tělo chtějí více odpojit…
Disciplína denně…něco …prostě něco…rituál denní pro sebe je tak důležitý!!! V linku najdete i masírování prsou, které opravdu tu tíhu zjemňuje, spojuje nás zpátky se svým srdcem, uvolňuje tenze na hrudi.

KONTROLA, REZISTENCE

Právě často mezifází mezi puštěním a právě nicotou je kontrola sama sebe nebo taky rezistence v těle, kdy se nám právě nechce pohnout z místa, jít dál, dovolit pohybu nás posunout. 

 

- Čeho se v životě stále držíš?

Můžeš si uvědomit všechny oblasti tvého života a podívej se na čem neustále lpíš? Na čem většinou hodně lpíme - je nám odejmuto proto, abychom pochopily svobodu,abychom pochopily lásku k sobě a vlastní neomezenou sílu. Podle toho, jak se v životě pevně něčeho držíme, o to je pak větší bolest, když je nám to odejmuto ze života.

Lůno –  je prázdnota, je vším. Všechno je jeho součástí. Odevzdejte se lůnu všechno – veškerou svou minulost, abyste se mohly zrodit znovu. Každá vrstva, kterou mu odevzdáte, vám nabízí prostor, kde jít hlouběji. Jít hlouběji ve svém vyjádření pocitů, jak se stáváte více autentickou a ztělesněním Vaší božské podstaty. Jdete hlouběji do své spirituality / duše jako vtěleného člověka , kde zažíváte zkušenost své pravdy. Jít hlouběji do rozvíjení, probuzení a ztělesnění vaší sexuality jako božského prapůvodního energetického proudu všeho života.

 

Jakmile se vydáváme na cestu do hlubin našeho děložního prostoru, potkáváme zde na cestě velký strach ze skutečné síly v nás. Síla, kterou nám bylo řečeno, abychom ji popíraly, zapomněly. Síla, kterou jsme se naučily hledat mimo sebe. 

 

Mnoho z nás se tohoto prostoru, svého lůna obávají. Jelikož je tam veliký strach ze ztráty kontroly, identit, ztráta z moci a ovládání (klidně i sama sebe:).

 Jakmile se tato síla v  lůně probudí, zničí vše, co zde není v souladu s vaší pravdou.

 

Pro to, abychom ztělesnili, cítili vlastní moudrost, někdy musíme vše ztratit, všechny ty části nás , které uvěřily někomu venku ( výchova, společnost).

Je to jako padání do prázdného prostoru uvnitř

Klesající 
Do temnoty
slyšíte volání zevnitř

čas se rozpomenout 

Tma nabízí sametové tajemství
Tma nabízí třpytivé světlo

Je návratem ke světlu - ze tmy se všichni rodíme.
Tma je změkčení do prázdna
Prostor Ničeho
Odpočinek
nechat život skrze sebe procházet jako živé vyjádření přírody, její cykly, roční období, toky, proudy.

 

TVÉ uvědomění - otázky pro sebe

* Kde potřebuješ mít kontrolu na svým životem nebo těch druhých kolem sebe?

* Kde držíš brnění ze strachu pustit se? Před kým?

* Kde vyvíjíš tlak na sebe a na ostatní? Co ti brání upustit tlak?

* Co ztratíš, když se pustíš do temnoty? Kdo k tobě promlouvá? Seš to ty, Nebo?

* Jak se cítíš, když nic nevíš, nevíš kam kráčíš, nevidíš cíl, plán. 

 

PRÁZDNOTA LŮNA

Prázdnota lůna, černá sametová prázdnota vašeho lůna je voláním potkat své stíny. V tomto prostoru neznáma, vše co není láska je přetransformováno  či zničeno. Tím, že se noříme dolů sestupnou cestou dolů...do tvých hlubin Lůna, můžeme uvidět vše, co není láska a rozmotáváme všechny nitky.

Je to plné pouštění a odevzdání ve chvílích, kdy nevíme kudy dál.

 

Tento prostor neomezené temnoty je zároveň prostor neomezeného potenciálu.Pokud jsme v odporu, nelze zažít blažený pocit odevzdání, stav vědomí dělohy. Uvidět doslova světělný bod zrozený ze středu.

meditace na blaženost sametové tmy, na vědomí vaší dělohy

ČÍM SE PLNÍŠ NEBO JE TVŮJ SVATÝ GRÁL NAPLNĚNÝ?

Zastav se a uvědom si, čím se denně plníš, naplňuješ? Co tě naplňuje? Jsou to neustálé externí věci, zážitky, situace?

Já tomu někdy říkám - černá díra - bestie, která je nenasytná, dokud ji plně nepřijmeme - neodevzdáme, budeme pořád hladoví a hledat, hledat, hledat naplnění venku.

* v materiálních statcích

* mít dítě

* mít krásné bydlení

* mít skvělou práci

* mít peníze

* mít neustále zážitky, které nás na chvíli naplní

* cestování

* neustále si něco přát, chtít

* sexuální chtíč

 

Bojíme se sestoupit do temnoty, do neznáma a oddat se plnému odevzdání, doslova skrze tuto temnotu nežádáme, nemodlíme se jít do světla, my se v ní koupeme. Pak se teprve probouzíme do portálu moudrosti -vesmír nekonečné temnoty.

 

Když žena vezme svatý grál do svého vnitřního chrámu
děložního prostoru,vydává se na spirálovou cestu sestupu
Uvolnění dolů do prázdnoty jejího lůna, do její vnitřní jeskyně temnoty. 

Vše, čeho ses držela
Celé rodové linie 
odpočíváš v odevzdání
vše je pojmuto černou prázdnotou

Veškerá radost
Všechna bolest
Veškerý strach
Všechna láska
Všechny emoce
A nic zároveň

Oddáváš se temnotě

OVARIÁLNÍ DÝCHÁNÍ = OVARIÁLNÍ SÍLA

Proč nás ve škole neučí o nejmocnějším magickém elixíru v našem těle? Učit nás odhalit tajemství, které nám leží přímo pod nosem? V našem vlastním těle? Skrývá se ve těch malých, zdánlivě bezvýznamných žlázách tvaru vlašských ořechů? 

 

V čínské medicíně "energetické" ledviny řídí pohlavní orgány, takže ledvinová Qi je neoddělitelně spojena s naší ovariální Qi.

Na nedávném semináři Mantaka Chia sdílel, že 50% energie, se kterou se narodíme (naše Původní Qi), je "sexuální" energie, z toho 25% je "reprodukční" energie v našich vaječnících (nebo varlatech) a 25% je záložní reprodukční energie, tedy ledvinová energie (tak důležitá je tato energie v těle - polovina našeho celkového potenciálu je zde uložena). Můžeme nevědomky promrhat svou ledvinovou energii tím, že to prostě přeháníme, ať už fyzicky nebo duševně, uvíznutím ve strachu nebo úzkosti, konzumací látek vyčerpávajících nadledvinky, jako je káva, farmaceutické nebo rekreační drogy. Produkce dětí také spotřebovává velké množství této Qi a rovněž, i když v menší míře, ji ztrácíme v menstruační krvi.

Taoistická teorie říká, že nejmocnější část této Původní Qi sídlí ve vaječnících - to dává perfektní smysl, pokud si uvědomíte, že každé vajíčko (a během života ženy jich je vyprodukováno v průměru 350) obsahuje dostatek jangové energie k vytvoření zcela nového lidského života. Většina této energie není využita a je tedy promarněna pokaždé, když vajíčko není oplodněno a odtéká s menstruační krví. Taoisté vyvinuli praxi nazvanou Ovariální dýchání, aby tuto mocnou energii využili a přesměrovali ji ke zvýšení a zlepšení naší fyzické energie, pohody a kreativity.

Pokud výše uvedené nebylo dostatečnou motivací k začátku praxe Ovariálního dýchání, studie Alzheimerovy asociace uvedla, že "Nedostatek ženských pohlavních hormonů, které po menopauze stimulují a aktivují mozek, je jednou z příčin Alzheimerovy choroby."

Poznámka: pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, tato praxe není doporučována, protože potřebujete tuto Qi přesně tam, kde je, tedy ve vaječnících nebo rostoucím plodu!!!.

Před zahájením praxe Ovariálního dýchání je velmi prospěšné pravidelně praktikovat základní praktiky systému Healing Tao, jako je Vnitřní úsměv, Šest léčivých zvuků a Mikro kosmická dráha a základní qigongové pohyby. To zajistí, že vaše emocionální, mentální a fyzické energetické tělo bude co nejčistší a nejprůchodnější, protože práce se sexuální energií zesiluje existující emoce - a že vaše srdeční energie bude co nejotevřenější, protože ovariální Qi v kombinaci s energii soucitu ze srdce vytváří největší transformaci.

 

praxe

Zde je jedna verze této mocné praxe:

Začněte tím, že nasáváte šťavnatou energii ze země do perinea a kombinujte ji s vlastní sexuální energií, kterou nasáváte do srdce.
Nechte tuto energii rozkvést ve vašich rukou a prsou a masírujte své prsa a bradavky, abyste se spojili s celým endokrinním systémem.
Nechte tuto energii proudit dolů do ledvin a pak do vaječníků.
Věnujte dostatek času aktivaci vaječníků tím, že:se na ně usmějete,
spirálovitě je pohybujete očima,
obalujete je světelnou energií,
masírujete je konečky prstů,
rozšiřujete je při nádechu a uvolňujete při výdechu.
Poté, při nádechu, nechte perineum a vaječníky rozšířit a rozkvést s energií země.
Při výdechu lehce stáhněte joni a věnujte pozornost Ovariálnímu paláci (v děloze, střední bod mezi vaječníky), čímž umožníte, aby se zde s každým výdechem shromažďovalo více a více Qi.
Když pocítíte teplo nebo plnější pocit v Ovariálním paláci, nechte Ovariální Qi proudit dolů do perinea, krátce zde spirálujte a pak jemně pumpujte tuto Qi zadním kanálem do mozku.
Spirálovitě pohybujte touto mocnou Qi uvnitř mozku, aby se nabily všechny hlavní žlázy, které se zde nacházejí. Spirálujte proti směru hodinových ručiček a pak ve směru hodinových ručiček, dýchejte normálně.
Při výdechu nechte Qi proudit zpět předním kanálem dolů a buď ji pošlete znovu kolem dráhy, nebo ukončete tím, že shromáždíte a pak zhuštěte Qi v centru pupíku.

video bude následovat během července

SVĚT POTŘEBUJE OTEVŘENÁ SRDCE  - OTEVŘEŠ SE PROUDU?

Artist: Jax Stafford

Svět potřebuje otevřená srdce, když jsou srdce uzavřená, neproudí nám hojnost do života. Často se můžeme nachytat i samy, jak si nedovolíme proudit hojnosti a přijímání do našich životů. Pojďme prozkoumat a ponořit se do tohoto magického místa.

čím více lásky, tím jsme orgasmičtější

KDYŽ JE SRDCE ZAHOŘKLÉ, CÍTÍ SE SMUTNĚ, ODDĚLENĚ, ZADRŽUJE LÁSKU, NEPROCHÁZÍ ENERGIE, JE ZASTAVENÁ , PAK VYVÁŽENOST MEZI DÁVÁNÍM A PŘIJÍMÁNÍM JE NARUŠENA.

kultivace sexuální energie většinou ještě více zažehne oheň lásky. Jak můžeme růst a vyzařovat lásku? Otevřením našich srdcí a léčením jizev, smutku, uvízlích emocí, které nám brání plně přijmout sebe i druhé.

 

Portál srdce je 
Obrovský nekonečný prostor.

 

Prostor, kde dokážeme přetavit/transformovat v lásku. Podstatou ženského srdce je láska, hluboký cit,  všeobjímající, pečující . Ženská esence byla ve světě popřena mužským lineárním očekáváním. To neznamená, že mužská energie je špatná. Má své krásné vlastnosti, je čas najít rovnováhu Srdce ženy touží po lásce a spojení  a otevřena životu. Což bylo hodně utlumeno / uzvařeno společností, kulturou - být otevřená znamená i být zranitelná. Žena touží zpomalit, touží po smyslnosti, kráse. Někdy, když prožijeme trauma, můžeme se schovat pod energii mužskou , tedy lineární, zaměřena na cíl, akční. A máme vsugerováno, zažito, že není bezpečné se otevřít, projevovat svobodně své emoce ze srdce, být zranitelná, což vytváří také určité bariéry kolem srdce, které brání v projevení pravé esence ženy. Jakmile se srdce otevře i život je mnohem hlubší, má pestřejší barvy, prožitky, umíme prožívat i vděčnost, radost. 

 

Lůno je sexuální palác, srdce je Váš palác duše, vašeho spiritu, Vašeho spirituálního GURU, napojení .

 

V Indii a východním i západním duchovním světě je Srdce především sídlem
intelektuální intuice, která vnímá esence, odhaluje symboly a proniká přímo k významu života
bez analyzování. V súfismu se tomu říká „Oko Srdce“. Podle této tradice je Srdce sídlem
intuice (hlasu Duše), léčení, vnitřního míru, a je svatyní Duše.

Je jako MOST, přemostění mezi Zemí a Vesmírem.

V srdci sídlí Vaše vědomí. Srdce nás spojuje se světlem prvotní moudrosti vesmíru. Toto světlo učí naši duši a ducha o velkých tajemstvích života a smrti.
 

Naší přirozeností je štěstí a radost. Když je naše srdce šťastné, naše duše, máme otevřenou spontánnost, hravost a smějeme se.

Milovat se, milovat, být divoká, svobodná jdou základními pocity srdce.

Anahata doslova znamená „neuhozený zvuk“, neboť ho jogíni vnímali ve zvuku,
který vznikl jinak, než tím, že o sebe uhodí dva objekty. Zde vstupujeme do mystéria
tlukotu Srdce, které tluče samo od sebe. Toto pojmenování vychází ze zvuku, který
moudrý slyší z nitra Srdce, nezpůsobená vibrace přemosťující Nebe a Zemi. Tento zvuk se
vztahuje k přirozenému toku života v jedinci.

 

Srdce stále bije
V Okamžiku Utrpení
V Okamžiku Krásy 

 

Na ženské cestě nikdy nejde o to, abys dobře uměla nebo ovládala nějakou techniku nebo cvičení, vždy jde pouze o to, co se díky tomuto cvičení děje ve Tvém nitru. Jde o Tvoji zkušenost, kterou Ti nikdo nemůže předem stanovit nebo vymluvit! Užívej si každou výpravu
do svého nitra.?

léčení srdce

Pokud chceme cítit ostatní, musíme cítit nejdříve samy sebe, pokud chceme cítit vůči druhým soucit, nejdříve ho musíme cítit samy k sobě, pokud chceme dávat lásku, neJdřívě ji musíme dát samy sobě. Nikdy opačně. Léčení srdce začíná sebeláskou, vezme nás do krajin srdce, kde je uložena vaše pravda. Uvnitř srdce je váš posvátný poklad.

SRDCE JE ORGÁN KOMUNIKACE. komunikuje se všemi orgány v těle a vlastně ovládá každou buňku v těle. Když se cítí dobře, cítí se celé tělo dobře. Je to pumpa, která ovládá tok krve. Negativní emoce netrpělivost, nenávist srdce dostává do kontrakce a tak i většinou celé tělo ( krevní oběh-jeho průběh). 

 

NEJHLUBŠÍ UVĚDOMĚNÍ NAŠEHO SRDCE JE, ŽE VŠICHNI JSME JEDNO. Abychom mohly mít soucit s ostatními, je potřeba cítit. Je tedy třeba podívat se do mysli, do
Duše, do nitra. Na to, co cítíme a nebát se cítit...
Srdce je centrem našeho vnitřního hlasu. Srdce je průsečík mezi horizontální a vertikální dimenzí a v Srdci se střetávají.Jdeme-li hlouběji, objevíme, že „Já jsem Láska“ a „Láska je Bůh“. Cesta lásky je naplněná
barvami oslavy a otevírá nás neomezené blaženosti.

LÁSKA. Láska bude vždy osvětlovat všechny tmavé kouty, stíny v srdci. Láska nás volá do našich srdcí, abychom naslouchali tepu a rytmu  uvnitř. Láska nás otevírá jako žádná jiná síla na planetě. Láska nám neustále ukazuje všechna místa, která ještě musíme plně milovat sebe.Láska nás znovu a znovu žádá, abychom se zjemnili. Láska nás učí procházet za hranice, co mysl si myslí, že je kraj, přes který už nesmíme jít. Láska hory přenáší:).Láska nám ukazuje a vyzývá se obrátit dovnitř so sebe, co je zde živé, co cítíme. Láska otevírá i jednou již zavřené dveře. Láska prosvítá trhlinami tam, kde často klademe kolem sebe překážky, bariéry, abychom byli v bezpečí, schovaní. Láska zná způsob, jak nás pohnout jednoduchým aktem k laskavosti. Láska nás učí naslouchat srdcem.

 

Láska bude vždy naším největším učitelem
Láska nás navždy vede na cestě domů do srdce

 

 

SOUCIT. Srdce je centrem soucitu, dokáže obejmout a držet prostor pro naše emoce, aby mohly projít a být transformovány. Jak je držet pro sebe , tak pro ostatní. Skrze spojování se svým srdcem- svatyní duše je oheň vášně transformován do teplého , hřejivého objemutí soucitu a světla lásky/moudrosti. Náš soucit roste se zkušenostmi a zvládáním lekcí a jak je dokážeme přetransformovat ve cnosti. 

ODPOVĚZ SI: jaké příběhy byly u Tebe kolem lásky?

žila jsi v láskyplném prostředí rodičů?

Byla jsi součástí násilí nebo rozvodu, odloučení? Neustáleho hádání se? Nepodpory? 

Byla jsi prostředníkem svých rodičů, kteří si naplňovali skrze tebe tvé zářivé slunce uvnitř srdce? Nebo jsi byla obklopena láskou?

měla jsi možnost ukázat se zranitelná ? nebo jsi musela být tvrdá a vše zvládnout sama?

Jak jsi prožila jakoukoliv ztrátu někoho blízkého v tvém životě? 

Jak moc převládala u Vás hravost nad povinností?

Radost vyměnněná za obavy a nabalování si těžkosti a bříme a smutku? následně do spadnutí do role oběti?

zda jsi žila v lásce mezi rodiči

laskavá komunikace 

Jak jsi byla vychovávaná k lítosti a soucitu? 

meditace : AKTIVACE SRDCE

UDĚLEJ SI RITUÁL SMUTKU ZE SRDCE

Smutek je výrazem ženství, smutek nás volá hluboko do chaosu, je to ztráta pořádku a řádu, kde se ztrácíme v oceánu, přichází bez varování, proniká do srdce. Smutek bere srdce do velmi hlubokých emocí, které chtějí být vyjádřeny. Smutek nemá ohraničení, přesto smutek vyžaduje být držen v bezpečné jakoby nádobě a přítomnosti a být milován. 

RITUÁL SMUTKU

Když nemůžeme smutek plně vyjádřit bezpečně na venek, většinou se stáčí do druhé polarity tedy mužské - držící ( kdy muž drží prostor - začnete držet, tedy pevně  a nepropustíte ho). To má za následek vyvolání zármutku, že se nemohu projevit, být autentická ( klidně na podvědomé úrovni - uvnitř se cítíme neustále smutně -je tam zapouzdřen). 

 

Naší podstatou žen je cítit - Když se vrátíme k zármutku a začneme mu dávat pozornost v bezpečném prostředí, začne vyvěrat možná i dlouho xx let nevyjádřený smutek.

Možná si pojďme uvědomit, proč se necítíme bezpečně projevovat smutek ze srdce? Být s ním? Zkuste odhalit místa, kde to nebylo povoleno, dovoleno? Doma? Společnost? Práce? Partner? 

Pokud patříte mezi citlivé bytosti, lze často cítit smutek na kolektivní úrovni žen, může se to týkat i hodně životů před, našich generací. Smutek za to, jak s námi ženami bylo a je zacházeno, můžeme cítit kolektivní smutek.

udělej si: VEDENÝ RITUÁL UCTĚNÍ SMUTKU

Co je to smuteční rituál?

Ve většině tradičních společností byly součástí každé neporušené kultury způsoby, jak přeměnit smutek, takže lidé mohli být ve svých životech aktuální/přítomní. Víme, že smutek je emoce, ale v naší kultuře o něm uvažujeme jako o negativní. Chceme to často zkusit umrtvit nebo ignorovat. Máme spoustu způsobů, jak se rozptýlit, protože je to nepříjemné. Zapomněli jsme, že smutek může být bránou k pocitu naší živosti a naší vděčnosti!!!  Tak jako Lůno má 3 roviny, má i své srdce, fyzické, emocionální a energetické. Můžete si je představit jako obaly kolem srdce.

 

 

Co když nejde o to léčit svůj smutek, ale naučit se ho cítit? Co když smutek není problém, ale pozvánka k učení ztraceného umění a dovednosti truchlit, a tím i ztělesnění? Tak jako na obrázku, fénix, který povstane z popela do nové zkušenosti, nového cítění.

 

Mohli bychom se dívat na smutek jako na je bolest. Pokorně věřím opaku. Že to, co je bolestivé je zážitek, jako je ztráta milované osoby, odchodu, odmítnutí, rozchodu, atd..., který nosíme v srdci a záleží jak dlouho, stává se z toho šedá energie, tíha, hutná energie.  

Po rituálu běž do přírody, pokud máš příležitost a nebo se uzemni, dobrým jídlem, vanu se solí, kterou ještě podpoříš očistu těla a propouštění. Udělej si po tomto rituálu něco pěkného!A propoj se se zemí!

ATIŠOVA MEDITACE

Bolest je zcela přirozený jev, musíte ji přijmout. Člověk se ale bolesti bojí a snaží se jí vyhnout. Proto mnozí lidé obcházejí své srdce a lpějí na rozumu. Žijí v hlavě. Je pravda, že srdce často přináší bolest, ale dává nám i spoustu radosti.  Utrpení je branou, jíž vstupuje extáze. Jakmile to člověk pochopí, přijímá bolest jako požehnání. Přístup k bolesti se začne okamžitě měnit. Už se jí nebráníte, proto přestává být bolestí a změní se v přítele. Je ohněm, jenž vás očistí. Způsobuje proměnu a je procesem, během něhož vše staré mizí a dostavují se nové věci. Mysl se vytrácí a srdce začne fungovat naplno. A pak je život požehnáním.

 

ATIŠOVA MEDITACE

Tato silná meditace pochází od tibetského Mistra Atíši (982 – 1054 n.l.) a pracuje s transformační silou našeho srdce. Naše srdce má odvahu, nebojí se bolesti a dokáže ji proměnit v lásku.

Tuto meditaci lze dělat ve skupině lidí sedících v kruhu. Pokud budete chtít meditovat sami, můžete si imaginativně přizvat kohokoli ze svých blízkých. Na každou část si dopřejte čas. Každému kroku věnuje alespoň 3 až 5 min.

 

Při nádechu vdechujte veškerou svoji bolest do svého srdce a vydechujte lásku. Opakujte.

Pak vdechujte do svého srdce bolest člověka sedícího po vaší levé ruce a vydechujte lásku. Vdechujte bolest člověka sedícího po vaší pravé ruce do svého srdce a vydechujte lásku.
Vdechujte bolest všech lidí v dané místnosti a vydechujte lásku.
Vdechujte bolest všech obyvatel vašeho města či vesnice a vydechujte lásku.
Vdechujte bolest všech lidí ve vaší zemi a vydechujte lásku.
Vdechujte bolest všech na celém kontinentu a vydechujte lásku.
Vdechujte bolest všech na celém světě a vydechujte lásku.

Když to zkusíte, budete překvapeni. Jakmile přijmete utrpení celého světa, přestane existovat. Srdce okamžitě transformuje energii bolesti. Srdce je transformativní silou: vsakuje utrpení a mění ho v blaženost… a tu pak nechává proudit ven. Jakmile pochopíte, že vaše srdce dokáže dělat tento zázrak, budete ho chtít provádět znovu a znovu.

PRSA

jsou jako zvony SRDCE

Tento modul je věnovaný našim prsům. Naše prsa jsou posvátným portálem. Jsou bránami do srdce, do jeho středu a rovněž ženského orgasmu. Masáž prsou otevírá srdce a vyživuje sebeláskou a zároveň je přípravou na otevírání oragsmické brány - tvé yóni.

Prsa jsou zásadní při kultivaci sexuální energie, jsou propojeny s nadledvinkami, které produkují hormony. Ty způsobují blažené stavy. Bez ohledu na tvar, velikost, jakmile pečujeme o svá prsa a tělo, cítíme se sexy. Skrze prsa vyživujeme a nabíjíme svého partnera.

 

Žena, která se cítí odpojená od energie prsou, může držet v jejích prsou a prostoru srdce hluboce zapuštěné zranění. Dochází k odpojení. Zranění může být na úrovni rodové linie nebo kolektivu ženské bolesti + energie vlastní matky.

Projevuje se jako odpojení nebo odloučení od jejího lůna, energie lůna. Když se vydáme na cestu aktivace prsou, probouzíme srdce- znovu ladíme frekvenci lásky Božských Matek. Prostřednictvím této aktivace jsme schopny se znovu propojit s Lůnem Matky Země. Všechny bolesti, traumata - jak osobní,předkyň, linie a kolektivní ženské energie se rozpouští.

 

pozvání: zeptej se svých prsou

V tichosti se propoj se svými prsy a zeptej se jich, sebe na tyto otázky:

* Jak ses cítila, když Ti začaly růst prsa v návalu hormonů? Schovávala ses, jak byla tvá prsa přijata? 

* Měla jsi je tendenci hned schovávat do podprsenky? Nebo jsi byla učena mít volná prsa - zdravá pro růst?

* Byla jsi zasvěcena, jak o ně pečovat? Jak ses o ně starala?

* Jaký je první symbol pro tebe, který pro tebe prsa znamenají? Bez přemýšlení?

* Jak se cítíš odhalená před partnerem? 

* Máš tendenci je schovávat nebo je miluješ?

* Co si myslíš o jejich tvaru?

* Jak vnímáš své bradavky, velikost, barvu, strukturu?

PRO MÁMY:

* Pokud jsi máma po kojení, jaký jsi získala nový vztah ke svým prsou po kojení?

* Jaký máš vztah ke svým prsou s rostoucím věkem? 

* Co jsi cítila u kojení? Měla jsi strach? nebo jsi nic necítila? Vadilo Ti kojení? Nebo si ho naopak plně užíváš?

 

Nech je hovořit. Věř, že Ti poví, co potřebují k tomu, aby se Tvůj vztah k Tvým nádherným
ňadrům prohluboval... více a více. Až Tvoje láska k Tvým prsům bude větší než láska kohokoliv
jiného. Tím podporuješ svoji sebelásku. Podporuješ přijetí sebe samotné takové, jaká jsi.
Dokonalá. Jedinečná. Nádherná a milovaná Žena.

 

MEDITACE NA TVÁ PRSA

Zavři oči a pomalu začni vnímat dech. Vnímej, jak jemná energie prsou cirkuluje v prsou na
fyzické úrovni i v auře kolem nich. Během této meditace se může začít dít mnohé. Může se
začít uvolňovat a na povrch vystupovat pradávný smutek, nebo horkost, může přijít aktivace.
Jemná energie může proudit ze strany na stranu. Může přijít pocit, že jedno ňadro je těžší,
než druhé, apod. Důvěřuj, že cokoliv se objevuje, je součástí léčivého procesu, kterým se
harmonizuje schopnost přijímat a dávat.
Může přijít i nějaká vize, ve které uvidíš zhmotnění své tvořivosti. Občas se můžeš jemně
dotknout svých bradavek, abys obnovila pozornost na obou zároveň. Dál pozoruj vše, co
přichází.
Dej si 20 minut času na tuto meditaci, poté 10 minut integrace vleže pod dekou J
Domácí praxe, doporučení: opakování 21x po sobě (každý den 20 minut)
Po každé meditaci, kterou vstoupíš do pole svých nádherných tvořivých prsou, si můžeš
zapsat jedno slovo, které pro Tebe reprezentuje energii ženských prsou.

 

ZAPOJ MASÁŽ PRSOU

masáž je taky bránou do tvé yóni

Masáž prsou je také velmi účinným nástrojem v boji proti šíleně vysokým úrovním onemocnění prsou a srdce, se kterými se dnes ženy potýkají.

Za prvé, každodenní masáž prsou pomáhá zajistit, aby se nahromaděné toxiny nebo přebytek estrogenu dostaly lymfou ven z prsou – a tím se také odstranily 2 z hlavních environmentálních faktorů onemocnění prsu/rakoviny prsu. Když celý den sedíme u stolu nebo žijeme jinak sedavým způsobem života, riziko onemocnění prsou se dramaticky zvyšuje. To je často pociťováno jako bolestivá nebo citlivá prsa – jasný signál, že je nutný pohyb lymfy!

Bylo také prokázáno, že masáž prsou vyrovnává naše hormony a zvyšuje oxytocin – což hraje obrovskou roli v tom, kolik lásky dáváme sobě i druhým. Pravidelná masáž prsou dokáže rozmasírovat jakoukoli tvrdost nebo vypnutí, které jsme na sebe během let nabraly (jako pokřivenou formu ochrany) a může naší lásce opět vrátit mladistvou nevinnost a svěžest.

Krásná, smyslná masáž nás také znovu propojí s našimi těly. Tolik žen má tak negativní představu o svých ňadrech – buď proto, že přitahují nechtěnou negativní sexuální pozornost, nebo proto, že nám společnost říká, že naše prsa jsou příliš velká, příliš malá, nemají správný tvar, jsou příliš povislá atd... seznam pokračuje ! V důsledku toho se mnoho žen může na svá ňadra sotva dívat, natož se jich láskyplně dotýkat. Když se dotkneme svých prsou, skutečně se hlubokým způsobem napojíme na svou smyslnost a na naše sexuální centrum (naše yoni) – a to nám také umožňuje dovolit/přijmout více vědomých láskyplných doteků od ostatních. Masáž prsou je také skvělý způsob, jak se zapnout před cvičením s yoni vajíčkem.

Konečně existuje přímé spojení mezi našimi prsy a srdcem – a když svým prsům denně věnujeme láskyplnou pozornost, připomíná nám to, jak důležité je věnovat sami sobě – nejen druhým – takovou pečující, láskyplnou pozornost. To je TAK důležité, zvláště pro zaneprázdněné matky, které se tak často přistihují, že tolik dávají druhým a velmi málo si rezervují pro sebe. Není divu, že naše srdce emocionálně i fyzicky trpí!

Takže, ženy... najděte si krásné organické tělové oleje (zde se podívejte na můj vlastní vynikající olej!) a pokochejte se svými krásnými prsy! Masáž prsou lze provádět kdykoli a kdekoli – můžete masírovat i v oblečení, pokud se chcete nabít/obnovit, byť jen krátce – i když masáž nahých prsou je vždy lepší.

Experimentujte s různými technikami a zjistěte, co je pro vás nejlepší... Pro začátek je skvělé masírovat otevřené dlaně ze spodní části prsou, nahoru mezi nimi a dolů po vnější straně a znovu. Tento pohyb můžete také obrátit, což zvyšuje energii v prsou a může také růst a zpevňovat prsní tkáň – i když někteří lidé nedoporučují cvičení v tomto směru, pokud trpíte fibrocystickým onemocněním prsu - stav zahrnující jakýkoli druh bulky nebo výrůstky v prsu.

 

 

Když si masírujete prsa, pamatujte na energii, kterou je chcete naplnit – např. zvýšenou lásku, potěšení, spojení, smyslnost atd. Buďte si také vědomé jakýchkoli nežádoucích emocí, které se mohou uvolnit, jako je smutek, odpojení, hněv, atd. – pomocí hlubokých nádechů k odstranění těchto emocí při masáži. Na konci masáže si ňadra jemně držte a lehce jimi pohupujte nahoru a dolů – vytvoříte kolem nich bezpečné, vyživující energetické pole a zároveň pokračujete v pohybu lymfy.

Opravdu věřím, že pravidelná masáž prsou je klíčem ke snížení úrovně onemocnění prsou a srdce, kterých jsme v naší společnosti v tuto chvíli příliš svědky. Úroveň znovunapojení, kterou může přinést do našich srdcí, našich jóni a do života obecně, je super-silná a opravdu bych všem ženám doporučila se takto denně spojit se svým tělem.

 

 

masáž je taky bránou do tvé yóni

* zvyšuje citlivost

* otevírá srdce - začínáš být magnetická vůči okolí

* rozhýbeš stagnující energii - stojaté tekutiny se dávají do pohybu a umožnují přívalu nové krvi

* uvolňuje uvízlé emoce

* aktivují se akupresurní body, erotogenní zóny  ( kolem bradavek)- ledviny, slezinu , játra, žaludek

* Zapojení vašich prsou posiluje bloudivý nerv ( vagus nervus). Váš zbloudivý nerv pomáhá regulovat váš nervový systém. Stimulace bradavek a prsních tkání uvolňuje oxytocin, často označovaný jako „hormon mazlení“ nebo „hormon lásky“. Pomáhá vám cítit se uvolněně a otevřeně.

 

 

 TVÁ ENERGIE, FREKVENCE, TY JSI CHODÍCÍ BUSINESS, PROJEKT

Jsi připravena se zavázat změnit bohatství zevnitř ven místo různých strategií, návodů. Už tě někdy napadlo, že to, jak se cítíme uvnitř dostáváme venku? Že možná děti, které vyrůstali v bohatství mají ve své krvi přirozeně peníze přijímat? Naopak ti, kde se muselo šetřit, utahovat, tvrdě makat hold mají jiné vstupy. Mozek je neuro plastický, takže se dá přeprogramovat, změnit. Takže 20 veškerého úspěchu je na základě 80 procent práce uvnitř se sebou.

 

 

Za mě vnímám, že naše těla jsou chodící projekty, v dnešním podání business, podnikání. A cesta ženského leadershipu je plně rozvinout  potenciál zevnitř ven, dotknout se a rozvinout právě prostor, který uchovává moudrost, paměť. Tu integrovat a přinést sem do hmotné společnosti. Sama jsem si prošla systémovou prací a cestou tvorby.Ta první je velmi organizovaná a stále v silném patriarchátu, kdežto tvořivá je více yinová, ženská. Nicméně to nejdůležitější, co vnímám je, že tvorba je pro mě božskou jiskrou, paprskem, který skrze nás neustále promlouvá a my  můžeme tvořit. To jak se náš business, projket vyvíjí dávám velkou váhu právě tomu, jaký je náš vnitřní svět. Bohatství a úspěch jsou stále na předních příčkách společnosti o kvalitě života, ale samy víme, že lidé jsou bohatí, ale štastni nejsou - věřte, že hledají taky stejnou cestu k sobě, k naplnění jinak než právě zaplněním černé díry. 

Tedy vnitřní svět nám neustále reflektuje náš svět okolní - jak už víme  - jsme jedno, jednota a né oddělenost, proto zpětnou vazbu na náš vnitřní svět máme ihned z venku. A tak místo marketingu jako skvělého nástroje, který je moc fajn je někdy dobré se i ponořit, jak to máme právě uvnitř. Tím, jak my se vyvíjíme, tak i naše podnikání či business s námi plyne. 

 

Pro mě se stalo bohatství ve světě tělesného systému - ráda používám rozvinutí - jako kytka, která se obrácí ke slunci a rozvine se. Objevujeme naprosto svůj jedinečný svět, který skrze naše talenty, kvality sdílíme s okolím. 

Tato cesta jelikož je cestou práce hlavně sama se sebou se může jevit nestále, nestabilně, proměňovat se. Duše si přišla zažít zkušenosti, které jsou pro ni tak cenné a proto je důležité je pochopit a být v silném napojení na ní, abychom z cesty nesešly. Upřímně tedy je to jakési pendulum, kdy zažíváme různé protiklady k tomu, abychom byly pak pevné v tom kudy je cesta duše.  Ztráta je součást plnohodnotného života a to je důležité si uvědomit! 

 

Někdy je to jako být pozorovatel vědomí , které se skrze nás chce dít, být , projevit. A my jen umožníme, aby se tak dělo.

 

Spolutvorba - zde pro mě je jednoduché vysvětlení co pro mě spolutvorba znamená. Je to opět cesta duše, kdy jsem vnitřně vedeni kudy kam a jak dál, kdy nejsme v odporu, kdy umíme pouštět kontrolu nas sebou, kdy dovolíme životu, aby s námi spolutvořil. Cítíš to volání života, životní energie, síly? 

UJASNIT SI SVŮJ ZÁMĚR  BÝT S NÍM V SOULADU.

 

Upřímně dát si záměr nebo spíše nasloouchání vedení duše může být někdy oříšek  tom, co je opravdu v nás autentické a chce se doslova po nás. Někdy si můžeme naše záměry různě pokroucet, aby vypadaly na pohled skvěle. například budu zachraňovat planetu, ale co když mým posláním, cestou je úplně něco jiného? Umíte být k sobě upřímní, jak to opravdu máte? proč?

Protože, když nebudeme samy se sebou v souladu, s cestou duše, tok hojnosti si bráníme.

 

Dále bez záměru nic nevytváříš - to je přesně jak říkám i u milování - dávat si záměry při milování je důležité, jinak energie prostě někam jde. Jakmile ty ji směřuješ velkou intenzitou je to opravdu jako když střílíš z luku, má to dynamiku , pohyb a zúžené zoré pole pro zapíchnutí šípu.  Čím méně jsem neustále odebrána od pozornosti, tím je to přesnější a my následujeme naši cestu s větší přesností. 

 

 

Když se naladíme na bohatství,

můžeme se zamyslet nad otázkami:

*Kdy můžeme lépe rozpoznat všechny situace v životě, kde si  lásku a sebeúctu nedáváme, tedy i bohatství) - kde na sobě “šetřím” ve smyslu, že se nechci podpořit - uvolnění strachu

* Kde v těle můžu uvolnit zcela pocit nedostatku peněz

* Kde mohu uvolnit téma, že nejsem schopná vydělat sama peníze a být samostatná, aniž bych musela makat jak blázen!
* Dokážeš si jen připustit přijímat peníze s radostí a vášní, a že si je zasloužím jenom, že jsem !!
* Jsem hodna peněz
* Je možné v těle uvolnit pocit, že jsem zcela závislá na manželovi a jeho statcích
* Je možné uvolnit blok, že děti mi brání v hojnosti, ale naopak mi ukazují cestu..velká vděčnost

Zkus najít svá tvrzení, svá přesvědčení, nadechni se spoj se s tělem a napiš si je!

CO ZNAMENÁ PRO TEBE TVORBA BOHATSTVÍ PRO TEBE

Jsme tu opět s otázkou, která byla na začátku...změnila se? nebo se potvrdila:)))nebo vyvrátila:)). Co je pro Tebe bohatství v nás? 
podpora sebe a rodiny v evoluci, podpora svého světelného těla,
podpora druhých
podpora v cestě, kterou mám kráčet a navyšovat frekvenci, učení, znalosti, dovednosti, umění,
cesta tvoření krásy kolem sebe a krásu podporovat
pečovat o své tělo, pečovat o Matku Zemi
je to jen o penězích? jak to máš ty?

 

 

YOUR BIG PICTURE REALITY

Odpověz si na své otázky : 

 

*jsem v souladu s tím čemu říkám ano?
*vychází to z vnitřního světa?
*vytvářím bohatství z jednoty?
Jakmile nevychází z vaší jednoty, dochází k sabotáži samu sebe, podvádění a naopak si podrýváme nohy. Proto je důležité vnímat a být všímavá, být bdělá čemu říkám ANO? co kupuji, kde jdou moje peníze energie.
důležité si uvědomit s čím jsme ale v souladu? pokud to nevíme, jak to můžeme následovat, cítit. Jedná se pak o zkoušení, nevědění, přání si, hádání že jdu správně, ale to není v souladu s celou naší bytostí.

 

Technika odemykání širšího pohledu na naší realitu z hlediska tvorby bohatství
*jak vypadá tvoje širší realita, když se odzoomuješ?

*Jak vypadá, přesně popiš,:

- jaké to je teď pro co pracuješ, pro koho, jak pracuješ,

- jak tvoříš bohatství nebo naopak pořád jsi v nedostatku?

- Jaká je tvá finanční gramotnost, finanční svoboda, jsi pořád zahlcená akcí nebo se taky umíš zastavit a vidět?

- děláš protože děláš nebo děláš protože tvoříš?- 

 

napiš si jak vypadá tvoje realita ohledně tvoření bohatství v detailu,  hrej si jako dítě:) , napiš specificky čísla, nebo možné přísuny peněz, hojnosti , jaký je dopad na ostatní kolem tebe, rodina, komunity,
napiš si jasně specificky jak jednáš, jak chodíš, jak vyzařuješ, jak komunikuješ, 
následující techniky povedou právě k vytvoření širšího pohledu na tvou realitu, takže buď opravdu specifická a kreativní a rozhodně se na to nevykašli neboli kašleš pak sama na sebe.
během tvoření vypusť přesvědčení a pust svou vnitřní fantazii jako malé dítě. pust z hlavy, jak to máš dosáhnout, že to není reálné, jak to všechno je možné udělat. kdo jsem abych to musela udělat, jsem vůbec schopná?: co si o mě pomyslí ostatní, když s tím začnu! bojím se změny. jasně , že budou vycházet, ale prostě je tam nech být a otevři to co zažehne jiskru a bude v tobě udržovat? Co to je?
jakmile vstoupíš do tvoření tvé reality - jak to ovlivní všechny ostatní oblasti tvého života? někdy jen jedna část uspokojení nevede k harmonii v životě a jde na úkor druhé, proto je důležité vidět pokud jste rodina...tak jak to je zahrnuto zároveň s rodinou a ne jenom vy.Jde to na úkor zdraví, rodiny, partnerství, sportu, kamarádství, dívejte se na to holisticky. Zde máte dovolení snít!

 

POWERPLAY

 

Za poslední roky vnímám, že frekvence je má měna, každý den je to výměna naší frekvence , kdy musíme obstát denně milionu myšlenkám, proč nejsme dobré, jakmile je odevzdáváme ven někomu jinému, nikdy nemůžeme plně vlastnit své pole, svoji sílu.

Když stojíš ve své síle, začneš si všímat, že věci k tobě přichází. Můžeme jedině frekvenčně přitahovat, zákon přitažlivosti - snychronicit, přitahuješ negativitu, vše co je uvnitř tebe. Naopak když si vybíráš, já si chci vybrat, chci být silná, stabilní a svět ti ukáže cestu, když jsme všímavé.
Nic není venku, co se můžeš naučit, to co má on nebo ona a já ne nic neznamená, všichni procházíme výzvami života a je jen jak se k nim postavíme, zda budeme stát ve své plné síle bez ohledu na to, co si myslí ostatní , být okem hurikánu, být uzemněná ve svých hodnotách, bez ohledu co je za bouři, najít klid, svůj střed, nenechat se dramatem okamžitě vytáhnout ven. Každá blbost nás hned vytáhne z našeho středu, emoce lítají a nejsou zpracovány. Všichni procházíme masívní změnou zde života na Zemi, je jen na nás, co nás z klidu a svého středu vytahuje a ten kdo v ní zůstává zakotvený a propojený.

 

Jaká je tvá powerplay - síly hry?

Napiš si své věty, afirmace, které tě podporují na tvé cestě? 

*Vybírám si svoji sílu, neovlivní to moje příjmy, peníze, bohatství, jsem silná
* jsem silná, mocná ( bez manipulace),

* jsem svébytná

 

naopak které tvé části ti ještě v tom brání anevěří?

Je důležité navázat s nimi kontakt a zjistit, kde jsem svoji část moci, síly odevzdaly a komu.

Původní přirozenost je že si stojíme ve své síle. Neodevzdáváme ji ven,je to plný návrat ke své duši, k sobě.

Tak proč nejsme ve své síle?

Když se to neděje v mém životě, co je za tím? 
* Znáš skutečně svou hodnotu?
* vlastníš sama sebe?

* Jak by to vypadalo, kdybys opravdu vlastnila plně sama sebe , každou minutu by jsi vlastnila sebe - co by bylo jiné, v každém tvém rozhodnutí jednání, gestu, vyjadřování ?

Dostáváme to, jak se cítíme uvnitř hodnotné.
často to může být část nás, která tomu nevěří, že jsme toho hodné, ....je důležité tyto části objevit, rozklíčovat. Jakmile se odpojujeme od této síly,života,  nastává oddělení od sebe ( od těla- viz kapitola oddělenosti) a padáme pak do velké iluze , která je nám všude předkládaná, že nestojíme za to!
( není to pro mě, na to nemám....)

 

TĚLO SE STÁVÁ TÍM ČEMU VĚŘÍŠ = SELF WORTH PRACTICE, Je tělo tvý bohatstvím? 

Napiš si minimálně list 50 vět, které tě podporují na tvé cestě.

Jen si uvědom, zda je to pro tebe moc nebo málo dát takový seznam dohromady....ty jsi málo? Pak opravdu nevlastníme samy sebe!

Když ho budeš psát a kdykoliv se zastavíš, vnímej proč se szastavila, kde tě to blokuje, jak o sobě smýšlíš? Kde je resistence v těle? Zjisti, co ti ta brání a nemusí to být vůbec tvoje!!!

Ideálně to zapojit do denní rutiny. Já si to zapojuji, když si masíruji prsa, vlasy, sebe se dotýkám! ( níže bude ještě praxe - dotýkání se opečovávání se). 

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
To nejdůležitější je však , jak to přetavím do naší denodenní cesty, na kolik si opravdu budeme stát v síle nebo povolíme tlaku, ze se pozná mastery.
Jak se zachováš, když tě někdo poníží, nebo tě odmítne..jak se zachováš, jak budeš reagovat. Ano v těchto chvílích je důležité si stát ve své síle, Idkyž tělo může často vykazovat pozůstatky reakce v daných situacích,vnímat, že jsme dospělí a můžeme si vybrat, jak se chceme cítit, zda se chceme cítit zase bezcenní nebo si sílu bereme zpět. Jaká je tvoje volba? To je bohatsví, rekalibrace sebelásky.

Denně dáváme nevědomě i vědomě sílu ven. Jsou to nižší části nás, které nás drží v jistotě nevystupovat, které nechtějí víc,
jak můžeš si říkat o tolik peněz?
Takže zde je důležité vnímat, kde jsme odevzdaly svoji moc někomu jinému, opět rozklíčovat tyto situace, abychom si jeohli vzít zpátky.

 

Napiš si velmi specificky: do detailu:

 
*Kde jsem odevzdala svoji moc co se týče peněz?

*Co se týče svého poslání zde v životě, své cestě, svému zdraví, službě? A buďte hodně specifické, popiště celou situaci, kdo tam je, co jsi řekla, co jsi udělala. Nebo co jsi naopak neřekla, zamlčela, zadupala svoje slova. Detaily!!!!

Potřebujeme všechny nevědomé programy vynést na světlo a vidět je!!!! Tak abychom je je netolerovali, nedělali znovu a znovu! Nebudem už to tolerovat. Rozhoduji se stát ve své síle!!!Je to část po části....nejde všechno najednou.

*Kdy sabotuješ sama sebe?
*Kdy je prioritou pro Tebe všechno ostatní než ty sama?
*Kdy děláš něco proti sobě, aby se ostatní cítili komfortně? děti, patner, práce.
Jakmile to uvidíš:
nejdříve poděkuj, že jsi to mohla uvidět...poděkuj sobě za skvělou práci
poděkuj těm, kteří ti vtom pomáhali ( klidně v negativním slova smyslu), poděkuj, že ti ukázali, jak si sama sebe nevážíš!
* A otázka, chceš to mít ve svém životě nadále nebo je čas to pustit.
Když část po části voláme zpátky, stávají se z nás suverénní, svébytné lidské bytosti. 

 

Tvá verze TEBE....každý den
není to nic umělého, je to jen budoucí verze tebe se kterou se více propojuješ na hlubší úrovni. takže ji ztělesníš do těla teď a tady. Evoluce nás ovlivňuje v každé buňce, vědomí stoupá a tak i ty se můžeš zpětně podívat na to, čemu jsi věřila a kde jsi dnes? o co se zajímáš? napadlo by tě to vůbec?

JINÝ POHLED NA TO, JAK TVOŘIT BOHATSTVÍ

V druhé polovině července Vám zde budu každý den otevírat video pro Vaši další sebereflexi, otevírání bohatství v nás

 

16. července

17. července

18. července

19. července

20. července

21. července

22. července

23. července

24. července

MULTIPOTENCIÁLKA

Pokud ženy patříte mezi ty, které na co šáhnete Vám prostě jde, patříte mezi multipoteciální bytosti. Možná jste si několikrát za život říkali, proč musíte psát životopis a být neustále specializovaná v jednom oboru, když víte, že se prostě všechno naučíte? Jenže takový multipotenciál přináší i velké úskalí a to je chaos v tom, co vlastně teda má dělat. Kam má zaměřit svoji pozornost. zde ráda sdílím video s Margot, která je multipotenciálním člověkem a jak se v tom možná neztratit:)

 

https://margot-gabrielle.cz/

 

ZÁZNAMY ČERVENEC

SPOLEČNÉ 8.7.

Excerpts from Breath ~ Wave ~ Sound ~ Movement: A Class with Emilie Conrad

S HOSTEM TARAKOU 20.7.

3. ALCHYMIE DĚLOHY

Ženské lůno, pánevní dno, sexualita, , yoni egg,cviky pánevního dna, inkontinence, , Libido, svaly pánevního dna, prolaps, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Inkontinence, cviky pánevního dna, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony, prsa, rakovina prsou, kundalini

Mám pro tebe pár otázek....nalaď se na tělo a odpověz z jeho moudrosti

Nalaď se na své tělo, na svou dělohu, možná i na obrázek. Spoj se se svým tělem.

1. Jak vypadá teď tvá děloha, která je porodní komorou?

2. Co se má porodit skrze tvoji dělohu? 

3. Jaký prostor vytváříš uvnitř pro porod? Jak vypadá popiš, napiš si to! Nakresli si svoji dělohu.

4. Přišla jsi sem se podívat jak se rodíš do nového? Nebo jsi se přišla podívat na to co je? Hledej uvnitř.

 

 

 

Planeta Země prošla porodem sama sebe, vše se mění. Co když zjišťujeme, že mnohé na co jsme byli zvyklí přestává fungovat. 

Jediná jistota je POHYB, který je instinktivní a je v celistvosti, když zahrnuje v sobě klid.

 

Z čeho je živena tvá děloha? Minulostí? Je stále protkána uzlíky příběhů někoho jiného? . Minulost už není a budoucnost je neznámá. Kde jsi ty?

Jaký máš pocit z neznáma? Z ponořením se plně do tmy tvé dělohy, kde není návod, kde není čeho se chytnout?  

Z čeho vyvozuješ úsudky, ze smyslů, co vidíš, co slyšís? na co si saháš? Podle čeho neustále hodnotíš?

 

Věříš ve svou vizi i přesto, že nemá pevné ohraničení a ještě plnou jasnost? Co když jsi zde, aby se rodilo nové nepoznané z hlubin naší prastaré duše skrze naši dělohu. Umožníš, uvolníš ji to, otevřeš se novému? Jak praví Kálí- udržuji si svou vizi, idkyž nejsou žádné pevné důkazy. Je to výstup z komfortní zóny, jseš ochotna se otevřít ? Tvořit nové. Co znamená pro Tebe bezpečí dělohy?  Znovuzrození tvé dělohy je TU.

Rodíme se neustále, kdy podvědomé vynášíme do vědomé úrovně, postupně a v bezpečném tempu našeho nervového systému.

are you able to sing the void song? are you able to sink into the black velvet of watery fragnace space? Surrender to it , dear child

Dartea Yonalis

JEJÍ TĚLO JE MÝM TĚLEM, MÉ TĚLO JE JEJÍM TĚLEM

její děloha je dělohou mou, co skrze ni rodíš?

Ženské lůno, pánevní dno, sexualita, , yoni egg,cviky pánevního dna, inkontinence, , Libido, svaly pánevního dna, prolaps, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Inkontinence, cviky pánevního dna, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony, prsa, rakovina prsou, kundalini

Na počátku bylo mé tělo...

Její tělo je mým tělem, mé tělo je jejím tělem
Velká Matka, Temná Bohyně, naše Božská Matka. Gaia, Isis, Šakti, Brigid, Matka a milenka Marie, Inanna. Její mnohá jména zaznívají v kulturách a jazycích, probouzejí v nás vnitřní vědění jako zaklínadlo, které cítíme v břiše, v srdci i v kostech.

ONA v nás existuje od počátku věků.

Tato bohyně stvoření, proměny, uzdravování, smrti a znovuzrození, archetyp věčné ženy, byla kdysi v dávných kulturách po celém světě v takové úctě, že jejich příběhy o vzniku byly založeny na její síle. Její tělo je symbolizováno v krajině, moře a hory jsou jejími vodními hlubinami a úrodnými křivkami. Naše těla se z ní rodí a ona dostává pozemský výraz prostřednictvím naší tělesné podoby.

Cítíme její přítomnost, ale přesto je tu rozpojení - kam se poděla naše Velká matka?

Skutečný způsob, jak ji poznat, však spočívá v prožívání a mateřství z našeho vlastního masa, krve a kostí. Jak se můžeme znovu zaposlouchat do svých zduchovnělých těl a dát vzniknout tomu, co nám bylo skryto, abychom se znovu zrodili skrze její kosmické lůno?

Obraťme se do svého nitra a začněme vychovávat sebe i jeden druhého? Když se spojíme s energetickým tělem a začneme si připomínat svou vrozenou živost, začneme také znovu vnímat energetiku Matky, která nás zrodila do života. Ona vyjadřuje tuto prapůvodní mateřskou energii, je elektrická a životodárná. Její porodní vody jsou divoké, pečující a plodné. Mateřství. Ona je Země, plod, prvotní síla.

Ženské tělo, mateřství, hory, hlubiny, podstata ženského těla, křivek, zapomněly jsme vnímat jeho orgasmičnost, elektřinu, pohyb, tanec buněk  v těle, to že cyklus se mění v nás.

Oddělily jsme se od cítění našich těl, která za staletí zažívala bolest, utrpení v dobách, kdy jsme se odvrátili od Velké Matky a úcty k ní.

Vytratila se živost z našich těl, kdy skrze tělo proudí život, elektřina a buď ho cítíš a nebo je umrtvené, oddělené, vyhaslé. Zářivá (neznamená jen pozitivní) žena jde poznat na první pohled. Žena, která jen svým bytím ozáří celé své okolí a její plnost je naklažlivá,  užívá si radosti života, který ji přichází ( i v těžkých chvílích), v plné důvěře, že k ní příchází přesně to, co má, ve spolutvorbě se zdrojem, s napojením na velkou Matku.

To se dekády již blokuje a propast se prohlubuje, pokud žena se nenavrátí CÍTIT SEBE, SVÉ TĚLO , SVOU SEXUÁLNÍ ENERGII, TVOŘIVOST. Bez spojení s tělem je žena vláčena vnějším světem, okolím a často z kola nevystoupí, dokud se neobjeví jiná překážka, často promítnutá v těle. Buď si nese transgenerační předpoklad oslabení ženských orgánů, vyhoření psychické až do deprese ze života nebo jiné. Pak teprve přes bolest, neharmonii, nekomfort se zastavíme. Bod , kdy máme volbu. Volbu vše zalepit a ještě chvíli frčet nebo v tom zastavení uslyšíme tenký hlásek „ je čas na změnu, čas jít se podívat hlouběji, do své hlubiny, co nese, co se často schovává v temnotě a bublá a chce jít ven“. Objevujeme různá dogmata, přesvědčení, programy, které už nám neslouží a můžeme nacházet v nich cestu zpět k sobě nebo ještě více od sebe .

Nyní se nacházíme v době vzestupu planety, kdy se podobná přesvědčení, dogmata, co je normální ve všech oblastech našeho světa rozpadají, takže se pomalu rozpadají i naše jistoty o co jsme se x let opíraly a čekáme, že za nás vybuduje někdo nový hezčí. Jenže to je cesta do pekla, on to nikdo jiný než my samy v sobě neudělá. Je to čistý návrat do vlastního těla  a naslouchání mu, jeho potřeb. Často to vypadá jako armagedon, konec našich světů, jenže je to nevyhnutelné, aby nám to otevřelo oči, že takto jak jsme žili, bylo spíše proti životu než pro podporu života.O tom však nemusím nikoho přesvědčovat, stačí si vyjít do přírody a samy se přesvědčíte. I proto je ženský princip na vzestupu, yinová energie, plynutí, jemnosti, návratu k přirozenosti, k cyklům a lásky k sobě a ke svému okolí.

Je čas propojit svá těla, mysl i duši do jednoho celku, celistvého zdravého fungování. Bez výjimky, každá z nás dostala do vínku vnitřní intuici, náš vnitřní hlas, který nás vede k zdravějšímu životu, krásnějšímu, magnetizujícímu, vibrujícímu a tak i přitahujícímu do života krásné věci. Je to VROZENÁ!!! INTELIGENCE, která denně s námi povídá, operuje = INNATE.

NAUČÍME SE TEDY JAK DO NÍ OPĚT VSTOUPIT, PROBUDIT JI V SOBĚ, CÍTIT A ZŘETELNĚ ROZPOZNAT JEJÍ SIGNÁLY A NÁSLEDNĚ JE VNÉST DO NAŠÍ FYZICKÉ REALITY – KONAT PODLE NÍ. Tuto část můžeme nazvat jako spirituální cesta, nebo energetická práce s naším tělem , je to jemnohmotná, kterou jsme po staletí otupěli. Je nám cizí, protože fyzické smysly ji nedokážou zaznamenat. Často ji můžeme projevit více v umění – tanec, kreslení a jiné techniky…kde můžeme být samy překvapeny, co nám intuice napovídá, vede. Je spontánní , hravá .

CO JE TA VNITŘNÍ INTUICE? Je to forma emocí, pocitů, přání, touhy, vnitřní vedení - jenže už jako dětem nám byly emoce potlačeny (proto dnes vidíme, jak je nezvládají dospělí u svých dětí, nebo když začne plakat dítě v tramvaji, jak to hodně lidí irituje), naše touhy byly potlačeny, naše vedení v tu chvíli nebylo důvěryhodné a pochopené, protože třeba ani nedávaly smysl v té době pro naše rodiče. Více jsme byli vedeni věřit tomu, co nám říkají druzí, učitelé, aurority než důvěra v naše pocity. 

A tady je pár otázek na naše tělo? Jak láskyplně přistupujeme k sobě, tak láskyplně přistupujeme k Velké Matce. Cítíš to?

Jak smýšlíme samy o sobě?

O svém těle?

Jak moc milujeme své tělo? Nahé ?

Jak se cítíme ve společnosti? Přijaté, milované?

Jak se vyživujete zevnitř, svoji duši?

Je s Vámi spojená?

Nasloucháte svému Lůnu?

Spojujete se svou dělohou? Jakou pro Vás má cenu? Hodnotu? Vlastnost? Je to jen genitálie nebo je to místo vědomí, váš korunní hlas, váš portál ke spojení ? Místo plodnosti a života. Plodivá síla Matky Země byla  symbolicky vyjadřena zobrazením vulvy, vajec a vody.

Téma našeho hlasu a yoni a sexuality

Joni (sanskrtská slova pro vagínu) a hrdlo jsou dva hlavní vývody energie, které vstupují a vystupují z těla.

praktická : aktivace tvého hlasu

Patří tam touha sdílet více sebe sama, mluvit, dozvědět se více o tom, co je možné ve vašem projevu, touha zpívat, touha sdílet více svých zážitků se svou rodinou, přáteli a komunitou.

Tento vztah mezi touhou a vyjádřením je hluboký a přítomný na tolika vrstvách našeho lidství; fyzicky se ztělesňuje prostřednictvím sexuálního centra a hrdla – 2. a 5. čakry. Osobně věřím, že je to v této době velká část naší společné cesty uzdravení, zejména pro ženy. Nemusím říkat mnoho, aby ženy cítily a chápaly trauma, které si neseme v rodové linii jak kolem naší sexuality, tak i našich hlasů. Musím také dodat – na jak neuvěřitelnou uzdravující cestu být pozván! Propojit se s našimi touhami a naší sexualitou a mít příležitost vyjádřit se; žít v době, kdy je nám tato úroveň svobody dostupná.

Nejprve se podívejme na fyzickou anatomii.

Jóni a hrdlo pocházejí ze stejného původního semene, jak jsme byly stvořeny v lůně své matky. Jak rostete, z jednoho se stanou dva, které se rozvinou, aby se staly hrdlem a vagínou. Kdybyste se podívaly jak na vagínu, tak na hrdlo, vypadají oba velmi podobně, že?  Pro ty, kteří měli zkušenost s dotykem svého bodu G - tak se texturou velmi podobá (připomíná vlašský ořech) horního patra.

Pánev a čelisti představují anatomické polarity. Každý, kdo byl těhotný nebo porodil, zná souvislost mezi otevřenými ústy a uvolněnou čelistí a otevřenou a uvolněnou pánví. Pokud vyléčíte /oživíte/ uvolníte jednu oblast těla, druhá prospívá též. Platí to i naopak, to znamená, že pokud je pohyb nebo tok energie omezen v jedné z těchto oblastí, má tendenci být omezen i ve druhé. Není náhodou, že krk se nazývá krční páteř a spodní, úzká část dělohy se nazývá děložní hrdlo, což je latinsky krk.

Nyní, když vidíme více fyzického spojení mezi těmito dvěma částmi těla, pojďme prozkoumat, co to znamená pro spojení mezi naší yoni a naší sexualitou a naším hlasem a výrazem.

 

Stejně jako se učíme, jak citlivé, vnímavé a moudré jsou naše joni, to samé platí pro hlas.

Nejprve si promluvme o yoni a sexualitě:

Aby ženská sexualita skutečně rozkvetla a byla prožita většinou k plnému otevření yoni i hlasu potřebujeme:

- Cítit se bezpečně + uvolněně.

- Cítit se v teple.

- Být slyšena v plné projevu.

 

1. Cítit se bezpečně + uvolněně: Pocit bezpečí je jedním z největších darů ( modul 1), které žena může cítit v sobě a v intimním vztahu. Vyvolává relaxaci a otevřenost v celém jejím bytí, což otevírá vnímavost k pocitům, spojení a potěšení a tedy i brány yóni.

HLAS: Když se ve svém těle cítíme bezpečně, náš hlas nese jinou rezonanci a také jinou sílu. Hlas má rád, když vychází ze spodní části břicha, oblasti dělohy, na rozdíl od vaší hrudi!!!.

"Mluvte/zpívejte ze své vagíny!" Když se cítíme bezpečně a uvolněně, máme potenciál se propojit se svým duchem, duší. Když se cítíme uvolněně, jsme hravější a svobodnější a přenáší se to i do našeho hlasu.

 

2. Teplo: Ženské tělo potřebuje trochu láskyplné pozornosti. Yoni oceňuje romantiku! Potěšte ji trochou lásky, teplého oleje:)a ona ze sebe bude sdílet mnohem více. 

 

HLAS: Každý zpěvák a veřejný řečník ví, že před vystoupením na pódium je nutné zahřátí. Je to jako ladění kytary, ale spíše vašeho nejlepšího nástroje – hlasu. Pro vaše tělo jsou také důležitá zahřátí, jako je tanec a třes, aby se rozhýbala energie, která je aktivována předtím, než „vystoupíte na scénu“.

 

3.Být slyšena: Je to jako každý vztah! Je to váš vztah s yoni!!! Ona je neuvěřitelně moudrá a neustále s námi komunikuje. Mluví prostřednictvím pocitů a a taky umí říct ANO či NE. Slyšíš ji? Jste kamarádky? Také se umí vyjadřovat přes kvasinkové infekce ( což je často averze vůči partnera, tak vytvoří kyselé prostředí) stejně jako děloha mluví přes křeče a další příznaky. Co s tebou sdílí?

 

HLAS: Vytváří hluboký prožitek důvěry, bezpečí a relaxace v jejím těle a to, jaký má vztah k tomu, aby byla viděna a vyjadřovala se. Je to mocné. Scházet se v kruzích a prostorech, které podporují tuto zkušenost, je pro ženy tak důležité.Sdílení a sdílení:)))

 

CVIKY NA ROZPROUDĚNÍ ENERGIE v pánvi

praktická část:

1.dech probouzející pánevní mísu/lůno

Transformujte svou každodenní rutinu tím, že se zaměříte na tento dech v jakékoli poloze; tento vlnovitý dech, který hýbe celým trupem, je vrozeně přirozený.

Toto je nejjednodušší způsob, jak nechat dech cestovat dolů do pánevního dna, čímž získáte intimní povědomí o tom, jak se dech propojuje s vaším lůnem.

Uvolňuje vzor držení břicha: ve skutečnosti jsme nejpřirozenější, když naše břicho mírně vyčnívá, naše orgány jsou volné a prostorné.

Tento přirozený dech lubrikuje vaše lůno,uvolňuje boky, pánev a spodní část zad, což vytváří pohyblivost a přesouvá vědomí do Lůna. Je to malý nácvik toho, abyste si procítily Váš kanál, oblast kudy vede sexuální energie, což umožní silnější spojení s vašimi reprodukčními orgány a zajistí jejich vitalitu a plodnost.

Vaše myšlenky se zpomalí a váš nervový systém se zklidní; právě jste propojily svůj parasympatický systém, což je nejlepší způsob, jak stabilizovat nervový systém mezi životními stresy.

2.motýlek: cvik na otevření krční čakry

předkloňte se s plochými zády a natáhněte bradu, abyste otevřeli krční čakru. Výdech jde dolů do přední části těla. Skloňte hlavu, bradu dovnitř. Nadechněte se páteří, srolujte se s kulatými zády. Cirkulujte qi v ohni - vzadu nahoru a dolů vepředu.

 

A pak opačným směrem.

 

vydechněte a schoulejte se, zjemněte svůj solar plexus. Vystrčte bradu nahoru, jako želva vystupuje ze svého krunýře, zatlačte kolena dolů, abyste otevřely boky. Srolujte se dolů s kulatými zády a zvedněte se nahoru s plochými zády. Cirkulujte qi v koloběhu vody – vpředu nahoru a dolů vzadu.

 3. kruhy a rocking

Vytvářením krouživých pohybů v pánvi dělá kouzlo pro ledviny, kosti a reprodukční orgány.

Zajišťuje, že boky zůstávají tekuté jako voda a odvádějí teplo z vašich reprodukčních orgánů.

Uvězněné teplo plodnost vysušuje. 

4. divoká kočka

postavte se na ruce a kolena s nohama na šířku boků. Při nádechu ohněte záda ke stropu, zasuňte bradu a křížovou kost. Vytáhněte pupek. Stáhněte svaly pánevního dna kolem yoni a vytáhněte sexuální energii po páteři. Bzučivý zvuk vibruje po páteři, když se vyklenete – vyjdete zvuk  „hum“ výdech pak rozšíří třísla. Při výdechu pociťujte, jak se vaše boky rozšiřují, jak břicho klesá (obrácené dýchání). Když ti klesne břicho, otevři pusu, vyplázni jazyk a řekni " maaah ". Pusť svou divokou kočku ven.

5. uctění tvé pánve

na závěr každého cvičení jen poděkuj a pošly uctění a poděkování tvé děloze, yoni, celému lůnu.

MAGNETISM

Když potlačujeme svoje vlastní potěšení, potlačujeme svoji vlastní energii, potlačujeme svoji vlastní životní sílu.Baychom mohli znovu obnovit naši radost z potěšení, je často nutné k tomu jisté kroky udělat, ale také zjistut odkud vychází to, že pro ás potěšení je jen pro partnera nebo jen když chceme spolu spát, mít milování nebo se snažíme o miminko. 

Tí že si dovolíme skrze některé techniky pomalu otevírat, zjemˇovat naše tělo, začíná se do ns do našeho těla nalívat energie, zvem shakti do tance s našimi buňkami a to vytváří RADIANCE - ZÁŘIVOST.

Co si všechno můžeme představit od potěšením?

*

*

*

*

*

*

Úkol č.  - udělej si sebereflexi tvého dne, napiš si přesně bod po bodu, co během dne děláš. Začni tím, ak se probudíš, co uděláš jako první...a pak? a pak? A jak to vypadá večer? Seš grogy, unavená? čemu se věnuješ? A teď to můžeš dát do širšího úhlu pohledu. Napiš si, jak to takto vypadá během měsíce? Napiš si opravdu pečlivě, kolikrát si za měsíc dopřeješ potěšení?

 

Jako ženy potřebujeme znovu obnovit naši vnitřní sílu, tedy magnetismus v jakékoli oblasti svého života, cítit, že jenom jsme, můžeme si přitáhnout do života krásu, hojnost, lásku, krásné vztahy, tvořit skrze náš jedinečný blueprint.

 

Jak mohu být více magnetická? Aby se to stalo, musíš být ty. tvé tělo plné nečeho, co opravdu ostatní či příležitosti přitahuje. Je atraktivní. POkud jako žena trávím více času v hlavě, více v mužské esenci ( což je samozřejmě vpořádku), ale pokud je mé tělo prázdné, nevyživené, není naplněné energií - není co megnetizovat, jelikož to vychází z nedostatku a začínáme kolem sebe hledat vně!!!A tím okamžitě dáváme vesíru najevo, že nevěříme ve svou sílu, ve svou přitažlivost. A to je skrze naše potěšení a vytvoření si vlastní plnosti a energie. Pokud to neumíme, je to technika, kterou můžeme ve svém životě zlepšovat. Někdo to má přirozeně, ale nikdo z nás není porouchaný, jen naše společnost, která tomu nepřeje...a my víme proč..... Takže to znamená, že zde ani není žádná výmluva, že mě to nejde:). Je to jako sport, kde se trénuje. Zde se trénuje nervový systém, pro potěšení. Proč se to učíme zpátky, jelikož jsme byly spíše odnaučené, šahat na sebe, jsme moc, naše živost, hrát si s těleme v dětství bylo tabu a samozřejmě vycházíme i z různých typů výchovy. Pokud maminka, babička byly odpojené od svého těla, je naprosto pravděpodobné, že zde nebyl vzor, jak by Vás mohli k tomu vést. Nebo je to samozřejmě něco sobeckého a vždy jsme i jako malé měli potěšit někoho jiného, například i tatínka - at už být hodná hlčička, v něčem dobrá, výkonnější ve sportu, cokoliv.To vytvářelo neustálou tenzi, hlídání, kontrolu, pocit sebezlepšování pro někoho jiného a pro ocenění, to vytalčovalo naši energii ven. Vytváří to energetické vyhoření , vyždímání energie. Vevnitř je je obrosvká prázdnota, se kterou  nejsme kamarádky, pohlcuje nás zevnitř a my neustále hledáme vně. Opět vycházíme z pozice nedostatku, prázdnoty.

Jakmile jsme plné, začínáme jinak zářit vibrovat na jiné úrovni a tak si dokážeme do života přitáhnout věci, které jsou v souladu s danou úrovní. A opět, každý zase vycházíme z jiných výchovných vzorců, sociálního, finančního zázemí. Kde byla hojnost, kde se šetřilo, kde v čem jsme byl a nebyl podporované. Kde jsme si musely všechno zasloužit - tedy vždy byla zde podmínka!!!!Podmíněnost.

 

Místo toho, abychom honili, kontrolovaly, tvrdě získávaly musíme naopak jít dovnitř a celou alechamii změnit vevniř. Je to neustálá vnitřní práce, jak si navyšovat sebelásku, potěšení a určitě mi možná dáte za pravdu....není to pro Vás intuitivně mnohem něco bližšího? Co cítíte, že je to, co si přejeme v životě tvořit? Cítíš to ve svých kostech, ve svém těle? 

často spadáváme do klasické denní rutiny, být dobrá mám pro děti, být dobrá manželka, business žena a pořád cítíte ženy, že je to jakýsi cíl? Meta kam směřujeme? Zastavte se na chvíli, nádech výdech dovnitř a zkuste si představit, že záříte zevnitř, že není nutné o něco usilovat, někým být, někomu dokazovat? Jen vy a Vaše prázdnota.

Jedna z možných cest, po které kráčím je skrze sexuální energii a její kultivaci v těle, tak abych mohla být naplněna ve svém těle, cítit se vitálně , magneticky než když jsem uhoněná, pořád jen pro někoho něco dělat. Je zde nutné vypustit všechny příběhy kolem sexuality, které nám byly řečeny, že jsem tady pro někoho, pro něčí potěšení, že musíme v sexualitě jaksi performovat, , máme cíle, místo abychom se znovu spojili s esencí naší sexuality, které je za " sexuálním stykem". To co vychází z našeho těla, to co je je z přírody, což je originální, původní zdroj naší energie. Z tantry, ale i z Taoismu se vychází z toho, že naše sexuální energie je naše životní energie.

Důležité je bezpečné prostředí. Pamatujete si, jak doma možná nebylo? Neměli jsme se kde schovat, mít své místo? proto je důležité si dopřát místo, kde si najdete svoje bezpečí, kde můžete vše otevřít. Možná pocity tenze, nicoty, bolesti. Veškeré pocity destrukce, nebo málo lásky ks obě vychází z původu traumatu.

 

Můj příběh s narcistou a sebedestrukcí. 

Dlouhou dobu jsem si ymslela, že je něco s emnou špatně, že já jsem ta špatná. je to obraný mechanismu, kdy chceme utéct od bolesti , znovu zažít bolest, kterou jsme prožili. Tento systém se nahazuje v podobných situacích a vždy můžeme zitsit jeho výsledek - jdeme do sebedestrukce. Celé tělo na to reaguje, často se jde ještě do sklonu se poškozovat, začala jsem kouřit, ničit své tělo, prootže jsem ho přestala mít ráda!

Moje tělo jsem přestala milovta, potřebovala jsem se neustále zdokonalovat zevnějšku až jsem to v jednu chvíli enbyl já a styloizovala jssem se do žen, které byly ve hledáčku prácě tohoto muže, stávala jsme se někým jiným. 

Vše se musím znovu naučit samy, cítit se bezečně, cítit se milované, cítit se plně! Souzení opustit.Mě osobně myšlenky, afiramce nepomáhaly v mém životě až ve chvíli kdy jsem se začala propojovat se svým tělem, cítit bezpečí svého těla, že mohu se projevovat, jak potřebuji aniž bych řešila , co si kdo myslí. Takže veškeré níže prktiky budou hlavně o práci s tělem. Tak, aby se láska stala přirozenou součástí těla, tedy i následně myšlenek!

Role potěšení je uvolnit se do těla a vnímat jeho sílu. V našem nrvovém systému je potěšení někde uchováno jako špatné, hanbivé, je to hluboko v tkáních uložené. Můžeme to vysledovat na situacích, kdy si volíme potěšení nebo povinnosti - tedy  volím si provoz - mám povinnosti vůči jiným a volím někoho jiného než sebe. To je hluboce zaryté. Samy vnímejte, jak lehce se dokážeme naladit hned na své tělo a potěšení během dne? Kolikrát? 

sexualita a ženská rodová linie

katolická církev

spojení se sý těle - jak to měla maminka

SEXUALITA A PRAKTIKY, trénink nervového systému

Sexuální praktiky uvolňují energii a proráží dlouhodobé blokády v těle. Pokud jsi připravena k velkému průlomu k extázi nebo lásce, věř, že tyto praktiky opravdu otevřenou úplně nové dveře. Zvu vás, abyste zůstali s tím, že si naplánujete své tréninky. Dostanete z toho hodně. Přijdou emoce... smutek, vztek, frustrace, strach, beznaděj A blaženost, potěšení, vzrušení, láska a štěstí.

Taková je zkušenost být ženou! Pokud máte orgasmus a poté máte silné emoce, znamená to, že sexuální energie působí ve vašem těle svou magií. Všimnete si, že každý týden probíhají dvě domácí hry. Jeden je založen na sebelásce a druhý na potěšení. Pokud máte pocit, že potřebujete péči, přijetí a soucit – udělejte praxi založenou na sebelásce. Pokud máte pocit, že chcete sexy jiskru - jděte do praxe potěšení. Určitě můžete udělat obojí, pokud si přejete, vytvořit si během této doby co nejvíce potěšení... jít ven tančit, dělat hlouposti, jíst báječné věci - dopřejte svému životu oslavu a to vás udrží! dobře založeni na potěšení! Zvu vás, abyste praktikovali tak často, jak jen můžete. Představte si to jako jógu – ideální je každodenní cvičení, ale alespoň jednou týdně vás udrží v proudu. Nestresujte se, pokud zaostáváte, vždy si to můžete kdykoli znovu zvednout, protože máte přístup do kurzu procházet svým vlastním tempem Požehnání krásy, sexuální vášně, nejhlubší lásky a pravdy pro vás.

Cesta k sexuálnímu rozkvětu vyžaduje změnu v tom, jak se cítíte uvnitř svého těla a mysli.  Zvu vás ukázat se přesně takové, jaké jste, vnímat a cítit více lásky, bezpečí, sounáležitosti, zářivého zdraví, zářivého sebevědomí nebo čehokoli, co byste nejraději pozvali do svého života, cokoli, co cítíte nebo necítíte, je vítané a v pořádku. Učit se něco nového může být občas nepříjemné; neznamená to, že to děláte špatně. Stačí přijmout vaši „začátečnickou mysl“ nebo umožnit hravost zažít a vyjádřit se. Jsi dost.

Tato cesta není o tom Vás zahlitit technikami, ale aby byly postupně vstřebávány. Tak jak se zajímám o cestu taoismu, tantry, ale hlavně moje vlastní sebeoběvování těla a praktit, které jsem za dobu 8 let posledních používala a vnímám, že mi velmi pomáhají v totmo moderním světě se uvolnit a dovolit si potěšení, doslova I deserve ALL. Zjistila jsem kolikrát v životě, že přirozeně dělám něco, čemu se dnes říká technika v tantře v taoismu a tak mě to vedlo si zjišťovat více a více. Navrhuji, najít si denně čas navíc k Vašim dosavadním praktikám třeba 5-10 minut a opravdu přidat i potěšující praaktiky nebo je skloubit s tancem - to se dá krásně propojit. Všechny vedou k expanzi tvého potěšení, tedy, že budete umět více přijímat do života, bude více otevřené cítit, budete více citlivější, vnímavější se svým tělem. Samozřejmě pak bonusem je to, jak prožíváme samotnou sexualitu třeba s partnerem. 

Procházejte každý týden tak, že si uděláte techniku a zaznamenejte vše do své MIND Mapy, klaďte si otázky, postřehy, proměny, vše je důležité zaznamenat, ať vnímáte to, co se děje, mění a jste toho součástí. Jakmile se Váš nervový systém dostane do stavu, že dostává více potěšení, bude tvořit i ve svém životě více potěšení. Tedy potěšení je stav nervového systému ( tedy je zapojený parasympatický systém v těle). Jsi více propojená sama se sebou. Když se aktivuje druhý systém sympatický spadáme do stresu, tedy vyvíjíme tlak, výkon, obavy, nutnost stimulace v životě. adrenalin. A hodně záleží jak dlouho se nacházíme v jendom nebo druhém, který v životě převládá, tam z toho i tvoříme svou realitu. Určitě už víte, že veškerá inspirace přichází do života v uvolnění a ne ve ztažení (když je tělo stáhlé není tam co natéct a kudy). Tak jako i v partnerství, když cítíte jeden z druhého spíše stres, no nechce se Vám do propojení než když se uvolníte a jste plné, jde to úplně samo:) a cítíme na podprahové úrovni, že spojení je vyživující.

 

4. BOHATSTVÍ V NÁS

Slyšeli jste o „příslibech chudoby“, které někteří lidé dělají, ať už v tomto nebo minulém životě, vědomě či nevědomě, kvůli tomu, že jsou peníze „zlí“?
(Byl jsem jedním z těchto lidí a prolomil jsem to. Neuvěřitelné bylo, že moje máma začala dostávat mnohem více peněz, aniž by musela tak tvrdě pracovat, a do jejího života vstoupilo mnohem více hojnosti na všech úrovních).

Protože peníze jsou energie, na to se pak soustředíme. Také se objevuje a prochází a je dokonce prokázáno, že je spojen s naším nervovým systémem.
Naše myšlenky tvoří naši realitu a my je můžeme změnit a znovu vytvořit to, co chceme.

Víte, že nedostatek hojnosti může pocházet z naší linie a uzdravení dělohy to může změnit?

Díky spojení a léčení předků se můžeme stát jasným kanálem, jak důvěřovat a plně přijímat Hojnost Matky Země.

Víte, že nefritové vejce je spojeno s hojností? Dovolte mi přeformulovat: Božská hojnost.

BÝT HOJNÝ také není jen o bohatství a prosperitě. Být hojný znamená mít hojnost na všech úrovních vlastního bytí: zdraví a vitalita, láska a přátelství, čas pro sebe a tak dále...

Být hojný je koneckonců způsob bytí, ženský způsob...

Z mého článku Jak přijmout hojnost na všech úrovních? Tajemství jadeitového vajíčka:

Jade Egg s téměř dvěma desetiletími hlubokého osobního zkoumání a sdílení s jinými ženami jsem zjistila jako úžasný nástroj, šperk a talisman! A skutečně podporovat hojnost na všech úrovních mého života... A vytvořit úrodnou půdu pro prožití mých snů!

Ze své zkušenosti jsem cítil, že přijímám hojnost na všech úrovních svého života, potřeboval jsem vytvořit prostor v celém svém bytí; a za to doširoka otevřít své srdce, mysl a duši všemu, co vesmír může poskytnout! A s tím přišel pocit důvěry, že vše, co potřebuji, je poskytnuto ve správný čas. Kromě toho je také zřejmé, že jsem musel udělat vše, co jsem mohl v ‚pozemské dimenzi‘, abych pracoval a dal ze sebe to nejlepší, abych dosáhl toho, co chci. A v neposlední řadě Velká Matka Země, která je tak inspirativní a úžasná učitelka, pozorováním Jejích dokonalých cyklů a naladění se na ni jako na zdroj neustálého učení a posilování.

"Když k životu přistupujeme s důvěrou spíše skepticky, umožňujeme, aby naše mysl byla úrodnou půdou pro obohacení." od Jamieho Samse v kartách posvátné cesty.

Hojnost, plodnost a důvěra jsou součástí naší ženské esence. Když kultivujeme svůj jin, můžeme plně přijmout to nejlepší ze svého ženského a mužského (jangového racionálního) já a žít život v harmonii a naplnění.
Odeslat zpětnou vazbu
Postranní panely
Historie
Uloženo