PROBOUZENÍ VĚDOMÉ SÍLY NAŠEHO LŮNA A POTENCIÁL SEXUALNÍ ENERGIE V NÁS

 

 

cítíš pulz života v těle?

PROBOUZENÍ VĚDOMÉ SÍLY NAŠEHO LŮNA A DIVOKÉ POSVÁTNÉ SEXUALITY V NÁS

ZDE OTEVÍRÁME A POSTUPNĚ VSTUPUJEME DO HLUBŠÍCH VRSTEV SAMA SEBE A TÍM SI BEREME  ZPĚT SVOU SÍLU, KREATIVITU, TVOŘIVOST, SMYSLNOST V TĚLE, SVÉ ODEVZDANÉ ČÁSTI, KTERÉ VOLAJÍ PO CELISTVOSTI, AUTENTIČNOSTI A HLUBŠÍHO PROPOJENÍ S MOUDROSTÍ LŮNA A TĚLA.

2.2. 2024 zahájení - 10 setkání spolu - 5 měsíců 

Tato cesta je velkou pozvánkou do poznání tvého spodního centra (ne jenom), kde se nachází síla, ale zároveň velká část uložených nahromaděných emocí, toxínů, které pak vytváří v našem životě nesoulad, neharmonii nebo život, který pro nás není radostný, závislý, podmíněný někým či něčím. Jemným probouzením lůna, spodního centra můžeme společně zahanbené, zapřené, zamlčené, roztříštěné části tebe přivézt domů, do tvého těla. Jemné probouzení je to proto, že vrstev nánosů máme povícero a touto cestou můžeme v lehkosti poodhalit místa, která prostě už nám neslouží, nevyživují náš tělesný systém, nepřináší radost a nebo se cítíme jaksi ztraceně. Po uvolnění těchto částí pak přichází expanze - tedy rozšíření kapacity svého těla jak po psychické, fyzické, emoční stránce. Když něco uvolníš, může přijít nové. Nové manifestace do tvého života. Více životní energie, více cítění naší ženské sexuální energie, kterou se naučíme směrovat pro naše přání či léčení.  Probouzení přináší sebereflexi a uvědomění si sebe sama v životě v přítomnosti, přináší pozvolné, ale trvalé svobodnější dýchání, bytí a nadhled. Již věda dávno ví, že už při svém vlastním početí vznikají otisky, zápisy v našem nejen energetickém, ale následně i fyzickém těle. Máme v těle, v naší DNA záznamy našich předků, předkyň. 

 Tyto záznamy a pocity a emoce jsou uloženy v nejjemnějších částích těla jako jsou buňky, tkáně, fascie, svaly, okolí kloubů, atd... Cesta tedy slouží k podpoře vnímat, cítit naše tělo mnohem hlouběji. Vnímat lepší propojení se s ním a hlavně Lůnem, kde je náš ženský kompas, bdělá mysl, ale hlavně velká kreativita, síla tvořit. Když jsme v toku tvoření ze sebe, jsme v toku božského ženství, napojení na svoji vyšší frekvenci. Dochází pak k pomalému chápání, jak můžeme tvořit realitu zevnitř ven, než opačně z vnějších podnětů či vlivů. Je to postupné ohmatávání si, co je to pro tebe důvěra v život, stabilita, jistota, pocity bezpečí, kde linearita se rozpadá a budeš se ladit na více TADY a TEĎ. Celá cesta bude protkaná jak somatickými cvičeními, tak praxí s probouzením pánevního dna, práce s životní energií, tak i možností využít soukromě 3 společné individuální sezení za pomocí techniky Theta Healing. Cesta je koncipována tak, aby tvoje síla se budovala / kultivovala postupně a ty si sama osvojila možné způsoby, techniky, které tě budou třeba dále podporovat na tvé cestě. Tedy po 5 měsících věřím, že budeš mít v ruce velmi účinné techniky pro tvůj vlastní růst tak, aby jsi byla svébytná osobnost bez závislosti, ale naladěná na svůj střed, na své nitro, do kterého tě moc zvu se vrátit!.

Osobní setkání proběhnou v Praze (Libeň) v prostoru UNITY

Prostor pro ženy a transformaci skrze moudrost našeho Lůna. Cesta ke ztělesnění VÍCE ŽIVOTNÍ  TVOŘIVÉ ENERGIE A NAPOJENÍ SE NA SVÉ LŮNO - NITRO

5 měsíční cesta

kombinace on-line a osobního setkání

 abychom se mohly ženy stát ZDROJEM ŽIVOTNÍ  TVOŘIVÉ ENERGIE, lásky, znaly své místo /domov a otevřely se proudu dávání a přijímání, projdeme spolu 5 měsíců tématy.

Lůno není  na 5 měsíců, ale na celý život. Tato cesta je probouzením a cestou, jak se spojit a najít si svou cestu a vědomě procházet procesy, které mohou v životě přicházet - NAJÍT SVŮJ  KOMPAS

 únor 2024 

SESTUP DO TVÉHO CHRÁMU

GROUNDING NEBOLI UZEMNĚNÍ, KOŘENY, UZDRAVOVÁNÍ VRSTEV, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY V DANÝ MOMENT ODEJÍT, POKUD CHCEŠ VÝŠ, MUSÍŠ JÍT DOLŮ.

PROPOJENÍ S TVÝM SPODNÍM CENTREM

2. ÚNORA 2024 -ZOOM

Ženská yinová cesta začíná dolů, do tmy. Potkáváme se zde nejen se svými stíny, ale i dary a otevírájí se nám mnohovrstevnaté světy, barevnější, když obejmeme ty, které nás svírají. Spodní centrum je místo interakce s okolním světem. Vztah začíná u sebe, k ostatním, k penězům, k sexualitě, k práci či tvoření. Je zde centrum naší síly, kterou můžeme v jemnosti kultivovat.

Abychom mohly být samy pro sebe tou změnou a nevycházely pořád ze stejných základů/přesvědčení jako naše předkyně, je na místě sestoupit dolů do Lůna,kde si můžete jako v knize přečíst, co vše je tam uloženo a mít tak možnost to uvidět a změnit. Tedy to, co nám nefunguje a naopak možná pozvat moudrost, kterou jsme zapomněly.

Pokud chceme stoupat, expandovat v těle, je dobré mít pevné základy a na čem stavět. Tedy budovat zemské spojení, zemskou energii v naší pánvi. Postupně uvolňovat vše, co může vytvářet neharmonii, stagnaci, kontrakci v těle. 

Sestup dolů je blahodárný pro náš moderní způsob života, který jak se pomaličku odkrývá není úplně pro naše biologické ženské tělo životaschopné. Trávíme velkou část života jen v horní polovině těla, tedy jsme odpojené od cítění, vnímání, intuice, své moudrosti a napojení od zdroje a síly.

HLAVNÍ TÉMATA : smrt a znovuzrození, aktivace vědomí Lůna, Tvá kotva v životě, praktická cvičení na propojení

EMOCE A JEJICH ZDRAVÝ POHYB A SIGNÁLY

17. ÚNORA 2024 -OSOBNÍ 10-16h, Praha 8

Emoce, které většinou po generace byly potlačovány, zůstaly uvíznuty v těle, zapancéřované. Nejenom, že je mnohdy neumíme ani popsat, co se děje v těle, taky jsme nebyly učeny, jak s nimi pracovat, zacházet a možná i najít místo v těle odkud přichází, odkud k nám promlouvají, kde na těle je cítíme.

Umět se naučit popisovat proces, emoce, které tělem prochází, když energie namíří do těchto míst. Je důležité jim naslouchat. Naučíme se tyto signály vnímat v přítomném okamžiku. Jsou to navigátoři v životě. Když je správně uchopíme, můžeme poodhalit, co nám chtějí ukázat, říct. Třeba nastavit zdravé hranice, které si neustále necháváme překračovat. Kde potlačujeme samy sebe, kde se bojíme projevit, mluvit. Můžou nám odhalit místa největších traumat, které jsme v životě potlačily, odpojily se od bolesti. A tak v jemnosti otevíráme tyto pancíře, aby se do života mohlo kouzlo nalít.

Naučíme se v praxi proč procesovat v roli pozorovatele bez hodnocení a souzení.

Podíváme se taky na bypass nebo-li sluníčkaření a žítí v iluzi. Versus, jak můžeme jít cestou do celistvosti a ve větší lehosti.

HLAVNÍ TÉMATA : energie emocí, jak opečovávat své emoce, techniky na zpracování emocí, rozpoznání traumatu  emoce, nervový systém a jeho vliv, usazené emoce v ženských orgánech - nemoce, bypass versus celistvost

březen 2024

 

VYPLEJEME ZAHRADU CHRÁMU

PROBOUZENÍ ENERGIE V LŮNĚ, POUŠTĚNÍ, LÉČENÍ, POZOROVÁNÍ , PRAVIDELNÁ OČISTA - PROSTOR PRO EXPANZI A NOVÉ

KOŘENY A ÚLOŽIŠTĚ VITALITY - LEDVINY

2. BŘEZNA 2024 -ZOOM

Lůno je místo, kde je světlo i tma - prostě ŽIVOT. Všechno najednou a my je poznáváme a tím se zcelistvujeme. Budeme se dostávat hlouběji do Lůna, kde jsou otisky emocionálních situací , přesvědčení, které jsme přijaly za své a jediné a to někdy hluboko zaryté. Budeme tím rozšiřovat vlastní kapacitu pohledu, nadhledu. Doslova se podíváme na vlastní zahrádku chrámu, co tam roste a co je třeby vyplít.

Když jakoukoliv temnou stránku odmítáme, často je to ta, která nejvíce řve a chce být přijata, obejmuta a propustěna, transformována. 

Podíváme se na podmíněnost, tedy situace , kdy děláme a  konáme z podmíněnosti jen pro zalíbení, abychom byly milované, vyvolené, vybrané, byly vidět, byly součástí, atd... Jen to nevychází z naši síly, magnetismu a přitažlivosti. Mezi další časté pocity v těle jsou : pocit odmítnutí, nejistota, pocit nebezpečí, pocit prázdnoty, nedostatku. Také se zde můžeme setkat s poslušnou holčičkou, jak vůči otci či systému, k autoritám, toxické vztahy v rodinách, sexuální zneužívání (nemusí být ani fyzické), manipulace. Na ty existenciální, které se v nás uložily jako obrana, ochrana (přežití)se vrství další filtry, které se nabalují během našeho vývoje, dospívání (menstruace, první sexuální styk), dospělosti, v mateřství (porod)a skrze ně projektujeme a tvoříme si tak své životy/reality.

HLAVNÍ TÉMATA : kořeny a spojení s pánevní mísou, tapiserie ženských příběhů, otevření hlasu - lůna - sexuality, praktické cviky na rozproudění energie v pánvi.

HOLISTICKÁ PÉČE , OČISTA A MIKROBIOM

15. BŘEZNA 2024 -ZOOM

Ukážeme si v praxi, jak dělat vlastní očistu Lůna a kdy je vhodné již mít podporu někoho jiného. 

Pravidelná očista je pro život ženy zásadní, jelikož je naše podstata přijímající, někdy příjímáme z okolí až přespříliš a mísí se to s naší energií.

Pravidelnou péčí je ůno vitálnější,, zdravější, ale také místo pro manifestací našich snů a tvoření. Pokud je však zanesené, není místo pro nové či manifestujeme stále podobné příběhy, situace.

Vztah k menstruaci - očista dělohy.

Zde se podíváme i na ženský mikrobiom ve vagíně a jak o něho pečovat celistvě. 

Pozastavíme se v dualismu, dualitě, která zde na Zemi funguje. Poznávat obě strany, abychom mohly najít střed. Pozveme kontrakci a expanzi do těla, jak přepisovat a vnímat, kdy je čas z kontrakce vyjít. Vnímat, k čemu přirozeně tíhnu více v životě.

HLAVNÍ TÉMATA : očista skrze menstruační posvátnou krev, techniky očisty lůna, de-armouring, vlastní mapování

duben

 

CHRÁM ZALITÝ SLUNCEM DUŠE

VÝŽIVA PRO TVÉ SRDCE, PROPOJENÍ SE NA HLUBŠÍ ÚROVNI S TÍMTO PORTÁLEM, S TVÝM GURU - EXPANZE, BERU SI ZPĚT SVÉ TĚLO, DUŠI 

SPIRITUÁLNÍ GURU -OTEVŘI SVÉ SRDCE

6.DUBNA 2024 -ZOOM

Nikdy jste nebyli a nikdy nebudete odděleni od božského zdroje lásky, Vašeho centra, které se nachází přesně uprostřed, propojuje dolní část a horní část. Je zde uloženo sídlo naší duše. Naše nejvnitřnější místo, které bývá často zavřené, uzavřené z bolesti, smutku. Když si dovolíme procítit, je to místo, kde vše může být přeměněno v lásku. Místo, kde cítíme jednotu, božství ve všem. Zde smůžeme vnímat naše rozhodnutí, odkud přichází? Ze zranění, nebo hlasu naší Duše? Objevíme krásu a velikost tvého srdce. Kdy se často zavíráme ve chvíli, kdy přichází čas se otevřít, v jemnosi, zranitelnosti a otevřít kapacitu srdce - více lásky-tím hojnosti, peněz - přátel - KOM-UNITY

HLAVNÍ TÉMATA : léčení srdce - sebeláska, silný rituál smutku a práce se smutkem ze srdce, zavřené - otevřené srdce, aktivace srdce

PRSA - JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ A SEXUALITU

20. DUBNA 2024 -ZOOM

Prsa jsou bránou nejen ke zdraví, ale také k našim vnitřním vodám a potěšení. Jejich stimulací dochází k harmonizaci endokrinního systému žláz. Což efekt mnohem mnohem dál.  Prohloubíme hlubší vztah k prsům, jejímu přijetí, ale naučíme se taky s nimi kouzlit:).

Dále propojením Lůna a srdce dochází k velké změně v nás, kdy otevíráme srdce v jemnosti i zranitelnosti, ale zároveň kultivujeme sílu ve spodní centru. To je pro mě cesta božského ženství a napojení sama na sebe.Odtud manifestujeme naše životy - srdce - láska - lůno- sexualita - tvoření.

Srdce je jako slunce celé galaxie, naší sluneční soustavy. Cesta lásky. Vyživuje naši yinouvou část těla Lůno. 

HLAVNÍ TÉMATA: prsa, masáž prsou, spojení s prsy, posvátná svatba prsa- yóni

květen 

 

DŮVĚŘUJI SVÉMU CHRÁMU/ŽIVOTU

DŮVĚŘUJ A JDI PO SPIRÁLE, OTEVÍRÁNÍ DRÁH A TĚLA

KDE SE NACHÁZÍME?

4.KVĚTNA 2024 -ZOOM

My ženy jsme cyklické, to už víme. Ale umíme si říct, kde se v životě nacházíme? Kde na pomyslné spirále života stojíme? Co momentálně potřebujeme pro svou výživu a co naopak třeba už je čas opustit, nechat zkolabovat, transformovat, zetlít a nechat znovu zkvést.

Je to i téma smrti a znovuzrození, což zažíváme každý cyklus v menstruaci. A umíme rozpoznat čas, kdy je třeba v našem životě nechat něco umřít a uzavřít cyklus a popojít na pomyslné spirále života dál?

Kdo tě vede na Tvé cestě? Tvá intuice?

HLAVNÍ TÉMATA : život v kruhu a ve spirále, život v cyklech, innate, intuice

VÍM, ŽE NIC NEVÍM - DŮVĚŘUJ ŽIVOTU 

18. KVĚTNA 2024 -ZOOM

Důvěřuješ životu nebo ho stále prověřuješ, kontroluješ, plánuješ. A můžeš se dostat do resistence vůči životu samotnému?

Ponoříme se do prázdnoty, spojíme se s prvotní Matkou a kosmickou matkou, lůnem, kde je vše co potřebuješ vědět. Pochopit, že je to cesta a ne cíl. že vše má své dokonalé načasování a je jen na nás, zda život chceme jít v lehkosti. Pochopit, že tento stav znovu poznáváme, ošaháváme si až ho jednou ucítíme plně uvnitř a rozlije se do nás důvěra na úplně jiné úrovni. To neznamená od té doby "sluníčková cesta jen pozitivních úsměvů". Umět se orientovat, přijímat, propuštět, pustit a někdy doslova skočit do neznáma. A kdo by chtěl opustit něco, co dobře tak zná?

HLAVNÍ TÉMATA: Prázdnota Lůna, Kontrola versus důvěra, Kosmické Lůno, Oddělenost od zdroje

červen

 

SEXUÁLNÍ CHRÁM JE MÝM ZDROJEM

Probuzením a kultivací sexuální energie se stáváme samy sobě výživou, jsme ZDROJEM, propojené s Kosmickým Lůnem a Lůnem Matky Země. Máme pramen, o který se staráme a ten pak nevysychá, jsme v proudu a v plném odevzdání, tvoření a místem bezpečí pro své blízké okolí. Naše sexualita dostává úplně jinou šťávu, jsme v tělě, naše těla se spojují, vnímáme své tělo mnohem hlouběji a citlivěji. Neplýtváme, ale vnímáme plně oddaně signály svého těla. Stáváme se mnohem muti-orgasmičtější ve všech oblastech našeho života - v partneství - v rodině - v našem poslání - ve vztahu k Matce Zemi a máme hlubší vztah se svojí  ženskou duší. K tomu dostanete automaticky kurz s YONI krystaly a jak prohlubovat svůj vztah se sebou a ke své životní energii. To se velmi odrazí ve Vaší realitě.

2 x společný on-line call, pod domluvě závěrečné setkání a ukončení naší společné cesty

JAK ZTĚLESNIT VÍCE ENERGIE? KULTIVOVAT NAŠI  SEXUÁLNÍ ENERGII PRO NÁS?

8.ČERVNA  2024 -ZOOM

Ukážeme si cvičení a praxi s dechem, jak můžeme v sobě více kultivovat energie a taky vědět, kam ji svou pozorností posíláme!!! Je to kouzlo manifestace a je právě až na konci naší cesty, protože, když naše Lůno a Srdce nejsou v jednotě a lásce, mohla by manifestace a naše přání vycházet z míst, které nejsou naše. Může být totiž velmi destruktivní a ničivá.

Povíme se o omlazení a regeneraci těla.

HLAVNÍ TÉMATA : Stud jako odpojení od těla, Anatomie Yóni a nové sexuální mapy, Aktivace posvátných dráh, Ty a sexualita.

ZÁVĚREČNÝ KRUH

15. ČERVNA  2024 - OSOBNÍ, Praha 8 : 10-16h

Láska prostupuje vším.

Domluvíme se společně kde a kdy se potkáme:)

Termíny do kalendáře

ÚNOR

2. února 19-20:30/21h - ZOOM

17. února - osobní setkání : 10-16h, Praha

KVĚTEN 

4. květen 9-10:30/11h - ZOOM

18. květen 9-10:30/11h - ZOOM

BŘEZEN

2. března 9-10:30/11h - ZOOM

15. března 9-10:30/11h - ZOOM

ČERVEN

8. červen 9-10:30/11h - ZOOM

15. června setkání 10-16h - kde bude překvapení -silně hýčkací

DUBEN

6. dubna 9-10:30/11h - ZOOM

20. dubna 9-10:30/11h - ZOOM

K DISPOZICI bude

členská sekce na 2 roky 

somatické cviky s tělem, praxe s pánevním dnem a nabírání energie

uvolňování stagnující energie, emocí, pouštění, čištění

dechová a emoční detoxikace těla, orgánů, hramonizace endokrinního systému

dechová cvičení 

hluboké meditace, cesty do tvého těla dle aktuální energie skupiny

bezpečně držené pole pro tebe jít mnohem hlouběji

podle toho, jak si dovolíš.

s každou ženou budu vést individuální deník, sebereflexe, doporučení - pokud tak ucítíte

bude interakce ve dvojicích

sdílení, které je léčení pro nás pro všechny

8 x on-line setkání na ZOOMu společně  s ženami

2 x setkání osobně dle domluvy ( práce s tělem +  uzavření cesty)

2x možnost využít individuální terapii s Theta Healing po dobu 5 měsíců

společná skupina (whatsupp nebo telegram - co preferujete), interakce, podpora, může být i FB skupina

sleva na YONI krystaly 15 %

JE CESTA PRO MĚ? 

Cesta je určena pro Tebe ženo , ať už jsi maminka, podnikatelka, umělkyně. Je určena pro ty, které jsou již připravené udělat změnu a kráčet se mnou do větší hloubky. Nic nejde přeskočit a postupnými kroky v životě se učíme - to je ta alchymie, hra, kterou jsme si tady v dané inkarnaci na Zemi zvolili a je jen na nás, jak k té hře přistoupíme. Někdy se už dlouho točíme v kruhu a je právě TEĎ čas z něho vystoupit.

 • vyhoření, příliš stresu z práce, z domácnost, péče o rodinu
 • emoční zavalení - tíha která se projevuje i v těle, únava
 • chaos v životě
 • chci se naučit správně rozhodovat / ne podle hlavy, ale cítění místa v těle
 • nemám dlouhodobý pocit radosti ve svém životě a nic mi nechybí
 • nejde mi otěhotnět a ráda bych zkusila přirozenou cestu propojení se svým tělem
 • potřebuji podporu v mateřství, otevírá se mi mnoho vrstev a je pro mě mateřství velmi náročné psychicky i fyzicky
 • potýkám se často s různými problémy, které mi velmi znepříjemňují denní život : výtoky, svědění, bolestivá menstruace, silné krvácení , nepravidelný cyklus , záněty močového měchýře
 • poporodní deprese, operace, jizvy, nepříjemné zásahy proti své vůli u porodu
 • neustále přitahuji do života podobné partner, kteří mě vysávají nebo jsou narcisti, mám vedle nich velmi nízké sebevědomí
 • sexualita mě s partnerem nebaví nebo stagnuje
 • partner není se mnou spokojený po sexuální stránce
 • hledám úlevu ve vnějším světě - přežírání, jídlo, přílišné nakupování a pořád cítím vnitřní nespokojenost
 • neumím přijímat život ani dary, mám tendenci neustále dávat, ale jsem už unavená
 • chci být milována a nedokážu to v životě najít
 • hodně žiji v maskulinní energii, ale mé tělo chce zpomalit, 
 • ráda bych zlepšila vztah s matkou, s dcerou, ale obecně i s ženami v okolí
 • pořád se srovnávám, potřebuji se furt měnit, abych byla krásnější a atraktivnější, žene mě to někam, kudy vůbec kráčet nechci, chci najít sebe , autentickou , milovat své tělo na hlubší úrovni
 • ráda bych byla magnetem pro svého partnera
 •  a věřím, že každá píšeme svůj příběh a máme každá co sdílet a obohacujeme tak sebe, kolektiv, tak i měníme vzorce ve společnosti a za to Vám všem ZE SRDCE děkuji. 

Proč 5 měsíců? 

 • číslo 5 nese v sobě význam "změny" . Speciální číslo pět se pojí s energií 5 Elementů, šamanské číslo, ale především se vztahuje k 5 etapám života ženy ( narození, menstruace, matka, menopauza, smrt), je smybolikou 5 cípé hvězdy - pentagramu - tedy symbol JEDNOTY. Zároveň je to symbolem člověka - jako hvězda, dvě nohy na zemi a hlava v nebi a propojení je ve středu v srdci.  A to, že jsi se dočetla až sem znamená, že jsi uvnitř sebe rozhodnutá a připravená pro změnu. Ať už se vydáš jakoukoliv cestou, chci Tě podpořit. STOJÍ TO ZA TO!
 • zároveň nám to dává čas, abychom se vzájemně poznaly, získaly všechny k sobě důvěru a zároveň mým přáním je budovat komunitu žen, které se vzájemně podporují a třeba někdy i společně něco krásného vytvoří.
 • budeš mít dostatek na integraci témat, které někdy můžeme zpracovávat mnohem déle a pochopíme je třeba i mnohem později. Integrací znamená ztělesnění  - pochopení na úrovni prožitku, ne jenom v hlavě. 
 • za své vlastní zkušenosti mě vždy obohatila delší spolupráce, cesta než "rychlá řešení" a uvědomovat si změny v každodennosti.
 • Budeš rovněž delší dobu v poli, kruhu, kdy budeš se sebou pracovat, praktikovat, společně se ženami podporovat a to je ideální proto, aby jsi získala nové návyky a mohla v nich tak dále pokračovat.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak se ženy po společné cestě cítily?

Co mě napadá úplně tak na začátku říct je, že ta cesta s tebou hodně předčila má očekávání, a to jsem už tušila, že to bude skvělé, že mi to sedne... 🙂 Mile mě překvapilo, jak pečlivě máš sestavené moduly, tak akorát obsáhlé, že jsem neměla pocit, že bych to nějak nestíhala procházet, zároveň ale obsahově "našlapané". Hodně mi taky sedly tvé nahrané meditace, kdy jsem neměla pocit, že jsou strojené, u meditací obecně mi někdy vadí, když dotyčný jen čte nějaký text, co předem vymyslel. U tebe si moc cením toho, že jsi autentická, předáváš, to co ti zrovna chodí, důvěřuješ procesu.. A to taky obdivuji, důvěřovat tomu, že něco přijde 🙂
Další věc, co bych vyzdvihla a možná je to jedna z nejdůležitějších, je Pavli tvoje lidskost, řekla bych otevřenost, taková normálnost... Ale v tom dobrém slova smyslu, neměla jsem pocit, že si před námi na něco potřebuješ hrát, něco dokazovat, nějak vypadat v roli průvodkyně, nějak se povyšovat. A v tom mi teda bylo moc dobře. A vím, že to není samozřejmost, už jsem zažila i ženy, které když něco předávaly, tak jsem z nich cítila takovou povýšenost, že ony už ví. Zároveň to nebylo tak, že by jsi na nás byla za každou cenu milá, abychom se cítily dobře. No, to co mi tady chodí za slovo je ta OTEVŘENOST, byla jsi po dobu té cesty otevřená sdílet i svoje témata, otevřená naslouchat nám. A pak i my jsme se mohly čím dál víc otvírat do té zranitelnosti, křehkosti ženství, kde je ale ta síla.

Co se týče našich společných on-line setkání, ty se mi taky líbily, líbilo se mi, že je to pokaždé trochu jiné, někdy jsi povídala hodně jen ty, někdy to bylo o sdílení... Přemýšlela jsem, co tomu vytknout, ale mě se vlastně i líbila ta proměnlivost, jak je to pokaždé jinak, tak jak to vyplynulo. Pořešit trochu víc tu techniku by asi stálo za to, ale zas mě to nijak neuráželo, spíš jsem to chápala.

 

No a individuální hovory s tebou byly úplná pecka. Tam opravdu vnímám, že máš Pavli velký dar. Tam u mě přišlo nejvíce uvědomění, posunů, pouštění a celkově prožitků, které jsem nejvíce cítila i na těle. kdybych to měla v rámci cesty nějak pomyslně rozdělit, tak 3/4 za mě důležitost individuálních konzultací 🙂 

 

Zkouším vymyslet i tu kritiku, která prý posouvá a je důležitá, ale já fakt nevím. Za mě jediný trochu nepříjemný pocit byl na začátku našeho prvního osobního setkání, ale bylo to dané tím, že jsem omylem nečetla mail i informacemi, že tam např. bude kamarádka fotit, že si máme vzít šaty, atd. Takže jsem vlastně měla jiné očekávání, nějak mi utkvělo že si máme vzít pohodlné oblečení a bude to asi spíš prožitkové. tak jsem se pak cítila trochu nepatřičně a byla jsem možná i zklamaná, že mi to chvíli připadalo spíš povrchní. V průběhu dne se to ale rozplynulo:)))

JANA

Kurz vyživené lůno bych doporučila každé ženě, ať už se nachází v kterékoli fázi svého života. Kurz je velmi komplexní, otevírá spoustu témat, která nás ovlivňují.  Bavila mě kombinace osobního  a online setkání/ meditace/ videa/ otázky/ úkoly a taky individuální terapie. Ty jsou v kurzu hodně zásadní a naprostý nadstandard oproti podobným programům. Během těch společných pěti měsíců jsem si vyléčila některé své neduhy (hysterické záchvaty, pocit prázdnoty v břiše matky atd). Také dostanete návod, jak zlepšit a naplnit svůj sexuální potenciál. Pája vám dá opravdu hodně své energie. A není to jen o těch pěti měsících. Věřím, že na konci budete mít každá pocit, že jste získaly průvodkyni a kamarádku, na kterou se budete moci vždycky obrátit.

 

BÁRA

Pavlína je nadaná a napojená sama na sebe i na druhé. Už od počátku, když jsem poprvé otevřela program se mi libilo, jak byl zorganizovaný a moduly na sebe hezky navazovaly– ať už se jednalo o to, že jsme se naučily o ženském těle a pánevním dnu, část byla věnovaná meditaci na každé téma, a v příští lekci jsme se posunuly o krok dál a napojily se na svoje lůno; vše dávalo smysl. Její energie a podpora byla nekonečná, obzvlášť se mi líbilo, že mě povzbudila, aby vše vycházelo z mého nitra; neříkala, co mám dělat nebo cítit, ale kladla otázky, které mě vzaly hluboko do sebe. Každé setkání mělo jiný nádech, ale pokaždé to bylo intenzivní poznávání sebe sama a cesta, kterou by si měla vyzkoušet každá žena i ty méně zkušenější dámy. Program je cesta sebepoznání, sebereflexe a sebepropojení se svou duší i žnestvím, vřele doporučuji všem. Je nutné mít flexibilní a otevřený přístup k tématice duše a ženství, věnovat čas sobě i programu, který se dělá kombinovaně online a i osobně ve skupině s dalšími ženami. Pro mě osobní setkaní nebylo možné kvůli pobytu v zahraničí. Jednu věc, kterou bych moc ráda viděla do budoucna je obdobný program pro muže, aby lépe poznali a pochopili svoje ženy. 
 

LUCIA

Cena

přihlášení do 21.12. 2023 : cena 11.400 CZK

poté cena 14.400 CZK

NAVÍC!

* v ceně je YONI kurz v hodnotě 1800,-

* v ceně je 2x30 min individuální konzulatce *možnost THETA HEALINGU celkově v ceně 2000,-

*částka lze rozdělit na splátky dle individuální dohody,na 2-5 splátek 

omezený počet žen, aby skupinka byla v bezpečném prostoru a s individuálním přístupem.

Víš proč je dobré pečovat o své Lůno?Pánevní dno?

Většinou je péče o tělo věnovaná tomu, jak vypadá zevnějšku, ale už jste se třeba zamysleli, že když nejsme v kontaktu s Lůnem (pánevním dnem) a nepečujeme o něj, způsobuje často nedostatek vitální energie, libida, spojení se svým "divokým" ženstvím. Většinou to poznáme v situacích, kdy je v každodenním životě absence síly, energie, radosti ze života, doslova šťávy v nás. Poznáme to také na naší postuře těla, na našem hlasu, jak se vyjadřujeme do světa. Má to velký vliv jaký máme vztah k sobě, ke svému tělu ( teď nemyslím vzhled), na prožívání zdravé sexuality v každém věku. 

Zároveň je to centrum, kde je plodivá síla a to v našich vaječnících, kde se každým cyklem uvolňuje neskutečná plodivá energie . A je na nás, jak tuto plodivou a  kreativní sílu nasměrujeme. 

U mě byla cesta až po druhém porodu, kdy vaginálním porodem se doslova rozjel gejzír nezpracovaných emocí a přišlo velké vyhoření a nebylo jiné cesty než se s Lůnem spojit a začít mu věnovat plnou pozornost. A tady začala má cesta ženství a péče o Lůno.

Co se stane, když začneš praktikovat péči/pozornost do svého Lůna?

Tím, že se začneš propojovat se svým Lůnem, můžeš znovu se rozpomenout na její sílu, znovu ucítit energii, která tímto centrem proudí. Často se začne měnit pohled na své ženství, kdy si uvědomíš, kde v životě jsi se limitovala, uškrtila tuto životadárnou energii. Budeš silněji vnímat svoji intuici a znát své potřeby a tím i budeš ty a pánevní dno zdravější, pružnější. Žena, která je spojena se svým Lůnem vyzařuje často velmi silnou energii, život a jiskru v očích, je velmi autentická a zároveň magnetická, jelikož energie Lůna není omezena jen po hranice kostí:), ale daleko přesahuje.

Zároveň tím, že praktikováním probouzím energii v Lůně, přichází i témata, které nemusíme rády vidět. Probouzí se v nás i různé traumata, necitlivosti, bolesti, témata zvyků či výchovy rodiny ( sexualita, dospívající dívka, atd.), otevírají se i místa, kde je uložen nadměrný stres ze situací, které se nám v životě neustále opakují a prohlubuje se tak tenze či bolest. Tyto části můžeme neustále odsouvat, podsouvat pod koberec, ale nikde jim neutečeme, jelikož si je nosíme v našem těle a energetickém poli všude s sebou. Proto jemná cesta uvolnění , přijetí, propuštění z těla je zdravý způsob ke větší svobodě a prožitku a našemu fyzickému, mentálnímu i duchovnímu zdraví. Budete mít znovu chuť objevovat, zkoumat Vaše tělo, potěšení a naplnit se zlatým nektarem výživy, který se pak odráží v našich každodenních životech.

 

Cena

přihlášení do 1.1. 2024 : cena 11.400 CZK

poté cena 14.400 CZK

*Můžete i na splátky, nastavené jsou 3. Pokud potřebuješ jinak, napiš mi prosím poznámku nebo na email : pavlina@zenskahlubina.cz