3. ALCHYMIE DĚLOHY

Mám pro tebe pár otázek....nalaď se na tělo a odpověz z jeho moudrosti

Nalaď se na své tělo, na svou dělohu, možná i na obrázek. Spoj se se svým tělem.

1. Jak vypadá teď tvá děloha, která je porodní komorou?

2. Co se má porodit skrze tvoji dělohu? 

3. Jaký prostor vytváříš uvnitř pro porod? Jak vypadá popiš, napiš si to! Nakresli si svoji dělohu.

4. Přišla jsi sem se podívat jak se rodíš do nového? Nebo jsi se přišla podívat na to co je? Hledej uvnitř.

 

 

 

Planeta Země prošla porodem sama sebe, vše se mění. Co když zjišťujeme, že mnohé na co jsme byli zvyklí přestává fungovat. 

Jediná jistota je POHYB, který je instinktivní a je v celistvosti, když zahrnuje v sobě klid.

 

Z čeho je živena tvá děloha? Minulostí? Je stále protkána uzlíky příběhů někoho jiného? . Minulost už není a budoucnost je neznámá. Kde jsi ty?

Jaký máš pocit z neznáma? Z ponořením se plně do tmy tvé dělohy, kde není návod, kde není čeho se chytnout?  

Z čeho vyvozuješ úsudky, ze smyslů, co vidíš, co slyšís? Podle čeho neustále hodnotíš?

 

Věříš ve svou vizi i přesto, že nemá pevné ohraničení a ještě plnou jasnost? Co když jsi zde, aby se rodilo nové nepoznané z hlubin naší prastaré duše skrze naši dělohu. Umožníš, uvolníš ji to, otevřeš se novému? Jak praví Kálí- udržuji si svou vizi, idkyž nejsou žádné pevné důkazy. Je to výstup z komfortní zóny, jseš ochotna se otevřít ? Tvořit nové. Co znamená pro Tebe bezpečí dělohy?  Znovuzrození tvé dělohy je TU.

Rodíme se neustále, kdy podvědomé vynášíme do vědomé úrovně, postupně a v bezpečném tempu našeho nervového systému.

are you able to sing the void song? are you able to sink into the black velvet of watery fragnace space? Surrender to it , dear child

Dartea Yonalis

Prosím sdílejte odpovědi do whatsupp skupiny, nebo fotku, nebo video...cokoli, co je Váš příběh

Děloha je místem vzniku nového života, místo, kde i ty jsi se utvářela v děloze své matky a ta v děloze své matky až se můžeme spojit s naší primordiální Matkou - Matkou Zemí. V děloze jsme zažívali pocit spojení, celistvosti a plné závislosti na Matce, na výživě, bez které by jsem nepřežili. Během patriarchátu jsme Matku vyměnili za plnou svobodu a nezávislost a odpojili jsme se od základního zdroje. Pupek je mostem mezi vámi a matkou, ze které jste se narodily, a zanechává věčný otisk mateřského spojení.Na to se podívám blíže v lymbickém otisku, your unique blueprint. 

POHYB - EXPANZE A KONTRAKCE

Pohyb udržuje život a životní energii v nás. Už od výživy v děloze po porod porodními cestami miminko prochází tzv. porodními vlnami, kdy se střídá přirozeně pohyb svalu dělohy kontrakce - smršťování a uvolnění - expanze. V mezi dobí je velmi jemná část klidu plné soudružnosti, je to pocit velmi prázdný, ale plný potenciálu!!! Všechny pohyby čerpají svou sílu z tohoto hlubokého klidu. Osteopat James Jealous přirovnává nehybnost k pocitu ponoření do oceánu: „Ačkoli se voda kolem vás zdá být klidná a prázdná, cítíte, jak vámi proudí oceánské proudy.“ Ačkoli se vám zdá, že voda kolem vás je klidná a prázdná, cítíte, jak vámi proudí oceánské proudy. Čekat v tomto klidu, aniž bychom ho narušili, se podobá víře, že se neznámé nakonec promění v mocnou sílu, která vyvolá pohyb. Bez takového dynamického klidu by se život zastavil. Nejzákladnějšími pohyby, které z tohoto stavu vycházejí, jsou expanze a kontrakce.
Pohyb je podstatou života. Expanze a kontrakce jsou dva základní pohyby, které ztělesňují životní dynamiku. Tyto zákonitosti se projevují univerzálně, od mikroskopického tance atomů, molekul a buněčných organel až po viditelné pohyby tvorů, jako jsou červi, obojživelníci a lidé. Život sám je dech, rytmický cyklus rozpínání a smršťování. Celé vaše tělo, až po jeho nejmenší součásti, se neustále rozpíná a smršťuje, střídané okamžiky klidu. 
Představte si expanzi jako hnací impuls a kontrakci jako jeho protipól. Když se tyto životní impulsy harmonicky sladí, vznikají pozoruhodné jevy: růst rostlin, narození dítěte nebo fascinující pohled dítěte. 

 

Druhý výklad expanze a kontrakce je, že expanze znamená růst, bezpečí a život potvrzující podmínky. Naproti tomu kontrakce představuje sebezáchovu, strach nebo situace, které ohrožují život.

JEJÍ TĚLO JE MÝM TĚLEM, MÉ TĚLO JE JEJÍM TĚLEM

její děloha je dělohou mou, co skrze ni rodíš?

Ženské lůno, pánevní dno, sexualita, , yoni egg,cviky pánevního dna, inkontinence, , Libido, svaly pánevního dna, prolaps, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Inkontinence, cviky pánevního dna, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony, prsa, rakovina prsou, kundalini

Na počátku bylo mé tělo...

Její tělo je mým tělem, mé tělo je jejím tělem
Velká Matka, Temná Bohyně, naše Božská Matka. Gaia, Isis, Šakti, Brigid, Matka a milenka Marie, Inanna. Její mnohá jména zaznívají v kulturách a jazycích, probouzejí v nás vnitřní vědění jako zaklínadlo, které cítíme v břiše, v srdci i v kostech.

ONA v nás existuje od počátku věků.

Tato bohyně stvoření, proměny, uzdravování, smrti a znovuzrození, archetyp věčné ženy, byla kdysi v dávných kulturách po celém světě v takové úctě, že jejich příběhy o vzniku byly založeny na její síle. Její tělo je symbolizováno v krajině, moře a hory jsou jejími vodními hlubinami a úrodnými křivkami. Naše těla se z ní rodí a ona dostává pozemský výraz prostřednictvím naší tělesné podoby.

Cítíme její přítomnost, ale přesto je tu rozpojení - kam se poděla naše Velká matka?

Jak se můžeme znovu zaposlouchat do svých zduchovnělých těl a dát vzniknout tomu, co nám bylo skryto, abychom se znovu zrodili skrze její kosmické lůno?

Obraťme se do svého nitra a začněme vychovávat sebe i jeden druhého? Když se spojíme s energetickým tělem a začneme si připomínat svou vrozenou živost, začneme také znovu vnímat energetiku Matky, která nás zrodila do života. Ona vyjadřuje tuto prapůvodní mateřskou energii, je elektrická a životodárná. Její porodní vody jsou divoké, pečující a plodné. Mateřství. Ona je Země, plod, prvotní síla.

Ženské tělo, mateřství, hory, hlubiny, podstata ženského těla, křivek, zapomněly jsme vnímat jeho orgasmičnost, elektřinu, pohyb, tanec buněk  v těle, to že cyklus se mění zároveň v nás.

Oddělily jsme se od cítění našich těl, která za staletí zažívala bolest, utrpení v dobách, kdy jsme se odvrátili od Velké Matky a úcty k ní.

Vytratila se živost z našich těl, kdy skrze tělo proudí život, elektřina a buď ho cítíš a nebo je umrtvené, oddělené, vyhaslé. Zářivá (neznamená jen pozitivní) žena jde poznat na první pohled. Žena, která jen svým bytím ozáří celé své okolí a její plnost je naklažlivá,  užívá si radosti života, který ji přichází ( i v těžkých chvílích), v plné důvěře, že k ní příchází přesně to, co má, ve spolutvorbě se zdrojem, s napojením na velkou Matku.

To se dekády již blokuje a propast se prohlubuje. V dnešní ekologicky a eticky katastrofické době nemůže být nic důležitějšího než znovu připojit pupeční šňůru k Matce a znovu znovu zposvátnět Matku a její tělo Zemi. A to lze skrze objevení jak  CÍTIT SEBE, SVÉ TĚLO , SVOU SEXUÁLNÍ ENERGII, TVOŘIVOST. Bez spojení s tělem je žena vláčena vnějším světem, okolím a často z kola nevystoupí, dokud se neobjeví jiná překážka, často promítnutá v těle. Buď si nese transgenerační předpoklad oslabení ženských orgánů, vyhoření psychické až do deprese ze života nebo jiné. Pak teprve přes bolest, neharmonii, nekomfort se zastavíme. Bod, kdy máme volbu. Volbu vše zalepit a ještě chvíli frčet nebo v tom zastavení uslyšíme tenký hlásek „ je čas na změnu, čas jít se podívat hlouběji, do své hlubiny, co nese, co se často schovává v temnotě a bublá a chce jít ven“. Objevujeme různá zděděná dogmata, přesvědčení, programy, které už nám neslouží a můžeme nacházet v nich cestu zpět k sobě nebo ještě více od sebe .

Nyní se nacházíme v době vzestupu planety, kdy se podobná přesvědčení, dogmata, co je normální ve všech oblastech našeho světa rozpadají, takže se pomalu rozpadají i naše jistoty o co jsme se xx let opíraly a čekáme, že za nás vybuduje někdo nový hezčí. Jenže to je cesta do pekla, on to nikdo jiný než my samy v sobě neudělá. Je to čistý návrat do vlastního těla  a naslouchání mu, jeho potřeb. Důvěra ve vedení. Často to vypadá jako armagedon, konec našich světů, jenže je to nevyhnutelné, aby nám to otevřelo oči, že takto jak jsme žili, bylo spíše proti životu než pro podporu života.O tom však nemusím nikoho přesvědčovat, stačí si vyjít do přírody a samy se přesvědčíte. I proto je ženský princip na vzestupu, yinová energie, plynutí, jemnosti, návratu k přirozenosti, k cyklům a lásky k sobě a ke svému okolí.

Je čas propojit svá těla, mysl i duši do jednoho celku, celistvého zdravého fungování. Bez výjimky, každá z nás dostala do vínku vnitřní intuici, náš vnitřní hlas, který nás vede k zdravějšímu životu, krásnějšímu, magnetizujícímu, vibrujícímu a tak i přitahujícímu do života krásné věci, do celistvosti. Je to VROZENÁ!!! INTELIGENCE, která denně s námi povídá, operuje = INNATE.

NAUČÍME SE TEDY JAK DO NÍ OPĚT VSTOUPIT, PROBUDIT JI V SOBĚ, CÍTIT A ZŘETELNĚ ROZPOZNAT JEJÍ SIGNÁLY A NÁSLEDNĚ JE VNÉST DO NAŠÍ FYZICKÉ REALITY – KONAT PODLE NÍ. Tuto část můžeme nazvat jako spirituální cesta, nebo energetická práce s naším tělem , je to jemnohmotná, kterou jsme po staletí otupěli. Je nám cizí, protože fyzické smysly ji nedokážou zaznamenat. Často ji můžeme projevit více v umění – tanec, kreslení a jiné techniky…kde můžeme být samy překvapeny, co nám intuice napovídá, vede. Je spontánní , hravá .

CO JE TA VNITŘNÍ INTUICE? Je to forma emocí, pocitů, přání, touhy, vnitřní vedení - jenže už jako dětem nám byly emoce potlačeny (proto dnes vidíme, jak je nezvládají dospělí u svých dětí, nebo když začne plakat dítě v tramvaji, jak to hodně lidí irituje), naše touhy byly potlačeny, naše vedení v tu chvíli nebylo důvěryhodné a pochopené, protože třeba ani nedávaly smysl v té době pro naše rodiče. Více jsme byli vedeni věřit tomu, co nám říkají druzí, učitelé, aurority než důvěra v naše pocity. 

A tady je pár otázek na naše tělo? Jak láskyplně přistupujeme k sobě, tak láskyplně přistupujeme k Velké Matce. Cítíš to?

Jak smýšlíme samy o sobě?

O svém těle?

Jak moc milujeme své tělo? Nahé ?

Jak se cítíme ve společnosti? Přijaté, milované?

Jak se vyživujete zevnitř, svoji duši?

Je s Vámi spojená?

Nasloucháte svému Lůnu?

Spojujete se svou dělohou? Jakou pro Vás má cenu? Hodnotu? Vlastnost? Je to jen genitálie nebo je to místo vědomí, váš korunní hlas, váš portál ke spojení ? Místo plodnosti a života. Plodivá síla Matky Země byla  symbolicky vyjadřena zobrazením vulvy, vajec a vody.

SPIRÁLA VEŠKERÉHO STVOŘENÍ

Nekonečná spirála. Uzdravení a probuzení dělohy je cesta spirály.  

Neexistují žádné rovné čáry, neexistují žádné časové osy
Pohybujeme se Vzestupně, Pohybujeme se sestupně
Tím více  vnášíme léčivé světlo vesmíru do děložního prostoru.Čím více světla prosvítíme na všechna temná zákoutí našich vzorů, čím více se vydáváme na tuto spirálovou cestu, čím více ztělesňujeme energii božského, vracíme se do vibrací našeho začátku, vracíme se k původnímu plánu stvoření, spirála veškerého stvoření, spirála sestupu, vracíme se zpět k naší původní nevinnosti
Vracíme se zpět do Lásky. 

 

Nechme pohybovat emoce, cítit všechno, nechat vše uvolnit, nenechat emoci odejít,ale prožít. Přesunout se hlouběji do pocitu, otevřít emoce, neopuštět, neodmítat je, nepopírat.

Právě takoví jsme
Prostorem.
Prostorem pro emoce,  prozkoumat sami sebe prostřednictvím
 přítomnosti a obejmutí do lásky
Nabídnout a držet takovou nádobu, kapacitu v okamžiku k léčení k proměně.
Musíme mít v sobě prostor, což přichází v uvolnění ne v tlaku. Prostornost uvnitř, kde prozkoumáváme náš vnitřní svět, práci a všechny části nás, které integrujeme a zcelistvujeme.

Když se vydáme na cestu k probuzení prastaré ženské moudrosti, uvnitř probouzíme vnitřní světlo stvoření.
Toto světlo mohlo být vypnuto, ztlumeno , já bych řekla udupáno, hlavně ze strachu, že bude zářit a projeví sílu. Když probudíme ženskou moudrost, probudíme světelnou energii v našem tělesném chrámu, vydáváme se a probouzíme se do hlubších úrovní, do hlubší intimity sama se sebou, ottévíráme se, abychom se mohli plně vidět ve svém plně zářícím světle.
To vám umožní vstoupit do své Ztělesněné moudrosti a síly. Podporuje Vás sdílet vaše dary, léčení.  Hlas a jedinečnost je medicína se světem
Mocnou moudrostí vašich životních zkušeností jsou vaše duše a důvod proč tu být.
To vyžaduje odvahu, důvěru a jasné spojení s vámi
děložní prostor. Stát plně zakořeněná v srdci a lůnu a sdílet své vize a výtvory se světem. Vědomí, že Země potřebuje vaši krásu, moudrost a světlo
zářit ve své plnosti.

Místo toho, abychom stoupaly výš

JDI DO HLOUBKY !!
Když do toho vložíme svou sílu, moudrost a vědění
vyjádření našeho Vyššího Já jako nějakého aspektu, který žije venku z nás. I když je tento aspekt vnímán jako my
Jsme ve vizi (iluzi) oddělení . Oddělili jsme vyšší moudřejší část sebe jako něco, co žije mimo nás. 
Když se ponoříme hlouběji do sebe, pamatujeme si to
oddělení, že je to iluze. Příběh, který nás drží „v bezpečí“ před ztělesněním naší plné síly.

meditace : propojení se s primordiální dělohou všeho stvoření

KOŘENY A SPOJENÍ S PÁNEVNÍ MÍSOU  

Ženské lůno, pánevní dno, sexualita, , yoni egg,cviky pánevního dna, inkontinence, , Libido, svaly pánevního dna, prolaps, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Inkontinence, cviky pánevního dna, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony, prsa, rakovina prsou, kundalini

artist : catharinasuleiman6

zakotvení kořenů do Matky země

Zakořenění do Matky

Ztráta spojení se zemí se projevuje jako osobní a kolektivní zranění, prostřednictvím tohoto odpojení zažíváme energetické a emocionální odloučení od fyzické sféry a zkušenosti.

Z těla matky Země
Z našich vlastních těl

Disasociace, odloučení se od vých vlastních fragmentů (dílků)sebe
= ztráta celistvosti

To se projevuje jako ideál vznášet se a pryč ze samotného života. To se odehrává v bitvě nebo nedostatku vztahu s tělem. Především strachem z toho, že se zde nebo v těle necítíte bezpečně. Můžeme mít někdy i problesky, že pocházíme z jiných hvězdných systémů a odloučeni od svého domova. Jenže než jste vstoupily tady na Zem, Vaše duše plně a svobodně se rozhodla inkarnaci zde na Zemi.

 

Strach postavit nohy do země.

Strach zakořenit a zavázat se k volbě nebo cestě.

Strach odevzdat se životu

Strach oddat se žít

Protože když se oddáme životu, jsme plně ve své zkušenosti

Strach být ve fyzickém těle. Pokoušet se překročit fyzické tělo a říši prostřednictvím duchovních praktik.

 

Spojování pocitu tíhy s negativními emocemi a lehkosti jako pozitivní.

Přesto jsme schopni zažít nesmírnou prostornost vědomí lůna, zemskou moudrost, zakořenění k vzestupu, uzemnění, přítomnost ve vztahu k sobě a druhým, když jsme zakořenili hluboko do energie Země, zpět do Spojení se zemským lůnem.

Pokud ženy jste slyšely někdy o vzestupu lidstva, tak vzestup začíná jedině přes sestup dolů, do svých spodních čaker, kde doslova pouštíme to zahnilé staré a stavíme nové pevné základy, nové kořeny. To lze jen tehdy kdy máme chuť a odvahu se podívat co v nás je zastaralého:).

praktická část: na propojení se Zemí je nádherný i placentový rituál.

placentový rituál

Tady si s dovolením vypůjčím nahraný rozhovor s Radanou Třešňákovou, kamarádkou, která i napsala knihu Placentový rituál. Já jsem si ho udělala sama a tady dávám odkaz na video, koho by to více zajímalo do hloubky. Jde o to, že vy můžete tak jak se dělají zpětně menarché - uctění první menstruace, můžete i uctít Vaši placentu, se kterou se asi v naší generaci moc hezky nezacházelo a byla brána jako odpad a ona přitom se má navracet zpátky do Země, jelikož je pak naše propojení se zemí mnohem hlubší. Dá se i dětem udělat zpětně.

u kořenů to všechno začíná

Spojením s kostmi nám pomáhá se více uzemnit a dává nám toto spojení větší pocit bezpečí. Zároveň například v okolí sakrální kosti, ve spodním trojúhleníku je mnoho nervových zakončení ( viz obrázek). Z hlediska třeba taoistické praxe je sakrální kost posvátnou, když je oživená, spojujeme se světy za viditelným. Když jsme odpojené neproudí energie a je ve většině případů zde zaseklá. Pusť si vizualizaci kostí a nahmatej si prsty svoje kosti dle vedení a začni vnímat svůj prostor pánevní mísy.

 

praktická část: VIZUALIZACE kostí PÁNEVNÍ MÍSY

jak vnímáš po meditaci svůj prostor pánve, změnilo se něco? 

Kosti a hrboly, kde jsou úpony svalů, tkání - fascií, ale i síť velmi jemných blan, které drží například dělohu, mají vliv na celý systém těla. V těchto tělesných kompnentech jsou uzlíky, zatvrdliny, uložené toxiny, nezpracované emoce, které je důležité uvolňovat, pouštět , jinak stahují, přitahují a i celou pánev dostávají z rovnováhy, vznikají nezdravé přiliš utáhlé svaly nebo naproti velmi ochablé. My chceme pružnost - tak i v životě samotném.  Tyto disbalance mohou vést i k nezdravé poloze dělohy, kdy se dostává do anteverze nebo retroverzi - viz níže obrázek. 

JAKÁ JE TVOJE TAPISERIE ŽENSKÝCH PŘÍBĚHŮ

Příběhy, příběhy a životy našich žen v rodině nás velmi ovlivnily, ikdyž jsme se mohly v pubertě zbouřit. Vše, jak nám bylo předáváno nám utvářelo jakési základní nastavení, představy třeba o ženství, sexualitě, vztahu k sobě. Jako děti často kopírujeme své rodiče, ke kterým vzhlížíme... Splétáme naše příběhy.

úkol: odpověz si na otázky: napoj se na své Lůno, tělo, dej si 3 nádechy a výdechy,ukotvi se a odpověz a napiš si:

JAKÉ PŘÍBĚHY JSI SLYŠELA?

Jaké příběhy ti byly vyprávěny  a mohou tě ještě v životě blokovat ?

- Jaký příběh jsi viděla či slyšela o tom být ženou?

- Jaký by měl být život pro tebe jako žena? Třeba i ve vztahu k muži? 

- Jaké starověké příběhy žijí v tvojí pokrevní linii a zakořeněné ve tvém těle, které vám ve skutečnosti neslouží? ( křesťanství apod..)

 

Co zažilo pánevní dno matky, babičky. Jak ti byla předávaná ženská síla.

 Napiš si vše k těmto oblastem: je důležité si je naprosto zvědomit a dát  jim prostor je nechat uvidět  racionální myslí, takže ideálně na papír a pak se můžeš zvědavě ptát sama sebe...a proč takhle?

A začít rozplétat vlákna.

JAKÉ OTISKY SI NESEŠ SEBOU V ŽIVOTĚ?

 

Často je vyslovujeme automaticky bez přemýšlení  - v řeči, z našeho hlasu - z našeho Lůna! Vyklouznou ani nevíme jak. Slova jsou velice mocná. Dokonce jimi tvoříme svojí realitu nebo jak se volá do lesa, tak se z lesa ozývá. Uvědomte si to během dne, co říkáte a jak si tvoříte realitu?. Už každé ráno když vstanete? Jak začínáte mluvit 🙂

 

 

ZMĚNA PERSPEKTIVY, JAKÁ JE NÁM PŘEDKLÁDANÁ

 

Někdy se můžeme dostat velice hluboko až do kořenů zárodku, třeba už v prenatálu, kdy jsme byli nechtěné, nebo třeba tatínek nás zneužil, dítě bylo bito, cokoliv nám dává velmi náročný start do života a často můžeme spadat do role oběti. Role oběti, role tyrana a role pozorovatele. ( Na to je spousta knížek, seminářů, kdyby Vás toto téma hlouběji zajímalo.)

Nicméně tělo jako samé má svoji inteligenci a je nám do vínku daná stejná možnost ho poznat a uzdravit se.  Než být vláčena různými operacemi, lékami.

Jakmile jednou změníme perspektivu pohledu, změní se v každé naší buňce, pokud to projde přes emoci, přes tělo, pak už nás třeba nějaký problém , emoce podvědomě nevytáčí, nevytáhne z našeho středu.Pozorujte, co to dělá s Vaším tělem.

Proto změna perspektivy je denně si zvědomovat, co říkám, jak smýšlím, doslova všechny přesvědčení dotazovat, nějaké zarputilé normální jasné věci, často zjistíme, že jasné tak nejsou a ani nevíme odkud se vzaly. Je to hodně dotazování se sama sebe v běžném životě.

 

CVIČENÍ – JAK PROŽÍVÁTE CELÝ DEN

 

Kde jste byli, v jakém prostředí, jaké myšlenky jste měli…..a teď si uvědomte, že vše tohle utváří Vaše vědomí, Vaše nervové spoje, které se danými myšlenkami utužují a zpevňují a pak jste pevní ve svých názorech, ikdyž jsou skrze Vaše přesvědčení….

Máte milé láskyplné? Nebo jsou sebe/destruktivní – já už nikdy miminko mít nebudu, nebaví mě sex,.

Doslova je to hra na dekódování, kde jsme dostaly limity a kde v nich žijeme. Jde to právě přes pocity a emoce, i chování těla. Řeč těla, řeč Lůna.

 

JAKÉ PŘÍBĚHY JSI MĚLA KOLEM SEBE OHLEDNĚ

 • Jaké životní témata řešila tvoje maminka, babička?
 • Prožívaly radostnou sexualitu?
  Je sexualita ostudná? Špatná? Není dovoleno se vyjádřit? Potěšení je tabu?
 • Schopnost zplodit potomky?
 • Je vášnivá, spontánní?
 • Umí být tady a teď nebo je stále v minulosti nebo v budoucnosti ( takové to třeba až děti vyrostou bude lépe...pořád budoucnost a nežije teď)
 • Na co zaměřovaly pozornost? na problémy, na starosti?
 • Jak řešily vztek, agresivitu?
 • Byly to ženy, které raději vyhovovaly/ submisivní nebo naopak ženy generálky - kontrola, ovládání, manipulace?
 • Jak uměly pečovat o sebe? Nebo se dávaly až na poslední místo?
 • Jaký měly vztah k menstruaci
  Menstruace špinavá? Hříšná? Něco schovat?
 • Měly radostné Mateřství?
 • duchovní oblast ženství, spirit - nebo je to pro ně něco ulítlého a čarodějnického?
 • Hojnost / Finance
 • Jsou šťastné ve vztahu?
  Vztah je dřina? Nikdy nebudeš plně uspokojena?
 • Nemůžeš si dovolit být zranitelná v tomhle světě Raději se moc nevyjadřuj, nevystupuj?

TÉMA NAŠEHO HLASU, JAK DOLE, TAK I NAHOŘE

Joni (sanskrtská slova pro vagínu) a hrdlo jsou dva hlavní vývody energie, které vstupují a vystupují z těla.

praktická : aktivace tvého hlasu

Patří tam touha sdílet více sebe sama, mluvit, dozvědět se více o tom, co je možné ve vašem projevu, touha zpívat, touha sdílet více svých zážitků se svou rodinou, přáteli a komunitou.

Tento vztah mezi touhou a vyjádřením je hluboký a přítomný na tolika vrstvách našeho lidství; fyzicky se ztělesňuje prostřednictvím sexuálního centra a hrdla – 2. a 5. čakry. Osobně věřím, že je to v této době velká část naší společné cesty uzdravení, zejména pro ženy. Nemusím říkat mnoho, aby ženy cítily a chápaly trauma, které si neseme v rodové linii jak kolem naší sexuality, tak i našich hlasů. Musím také dodat – na jak neuvěřitelnou uzdravující cestu být pozván! Propojit se s našimi touhami a naší sexualitou a mít příležitost vyjádřit se; žít v době, kdy je nám tato úroveň svobody dostupná.

Nejprve se podívejme na fyzickou anatomii.

Jóni a hrdlo pocházejí ze stejného původního semene, jak jsme byly stvořeny v lůně své matky. Jak rostete, z jednoho se stanou dva, které se rozvinou, aby se staly hrdlem a vagínou. Kdybyste se podívaly jak na vagínu, tak na hrdlo, vypadají oba velmi podobně, že?  Pro ty, kteří měli zkušenost s dotykem svého bodu G - tak se texturou velmi podobá (připomíná vlašský ořech) horního patra.

Pánev a čelisti představují anatomické polarity. Každý, kdo byl těhotný nebo porodil, zná souvislost mezi otevřenými ústy a uvolněnou čelistí a otevřenou a uvolněnou pánví. Pokud vyléčíte /oživíte/ uvolníte jednu oblast těla, druhá prospívá též. Platí to i naopak, to znamená, že pokud je pohyb nebo tok energie omezen v jedné z těchto oblastí, má tendenci být omezen i ve druhé. Není náhodou, že krk se nazývá krční páteř a spodní, úzká část dělohy se nazývá děložní hrdlo, což je latinsky krk.

Nyní, když vidíme více fyzického spojení mezi těmito dvěma částmi těla, pojďme prozkoumat, co to znamená pro spojení mezi naší yoni a naší sexualitou a naším hlasem a výrazem.

 

Stejně jako se učíme, jak citlivé, vnímavé a moudré jsou naše joni, to samé platí pro hlas.

Nejprve si promluvme o yoni a sexualitě:

Aby ženská sexualita skutečně rozkvetla a byla prožita většinou k plnému otevření yoni i hlasu potřebujeme:

- Cítit se bezpečně + uvolněně.

- Cítit se v teple.

- Být slyšena v plné projevu.

 

1. Cítit se bezpečně + uvolněně: Pocit bezpečí je jedním z největších darů ( modul 1), které žena může cítit v sobě a v intimním vztahu. Vyvolává relaxaci a otevřenost v celém jejím bytí, což otevírá vnímavost k pocitům, spojení a potěšení a tedy i brány yóni.

HLAS: Když se ve svém těle cítíme bezpečně, náš hlas nese jinou rezonanci a také jinou sílu. Hlas má rád, když vychází ze spodní části břicha, oblasti dělohy, na rozdíl od vaší hrudi!!!.

"Mluvte/zpívejte ze své vagíny!" Když se cítíme bezpečně a uvolněně, máme potenciál se propojit se svým duchem, duší. Když se cítíme uvolněně, jsme hravější a svobodnější a přenáší se to i do našeho hlasu.

 

2. Teplo: Ženské tělo potřebuje trochu láskyplné pozornosti. Yoni oceňuje romantiku! Potěšte ji trochou lásky, teplého oleje:)a ona ze sebe bude sdílet mnohem více. 

 

HLAS: Každý zpěvák a veřejný řečník ví, že před vystoupením na pódium je nutné zahřátí. Je to jako ladění kytary, ale spíše vašeho nejlepšího nástroje – hlasu. Pro vaše tělo jsou také důležitá zahřátí, jako je tanec a třes, aby se rozhýbala energie, která je aktivována předtím, než „vystoupíte na scénu“.

 

3.Být slyšena: Je to jako každý vztah! Je to váš vztah s yoni!!! Ona je neuvěřitelně moudrá a neustále s námi komunikuje. Mluví prostřednictvím pocitů a a taky umí říct ANO či NE. Slyšíš ji? Jste kamarádky? Také se umí vyjadřovat přes kvasinkové infekce ( což je často averze vůči partnera, tak vytvoří kyselé prostředí) stejně jako děloha mluví přes křeče a další příznaky. Co s tebou sdílí?

 

HLAS: Vytváří hluboký prožitek důvěry, bezpečí a relaxace v jejím těle a to, jaký má vztah k tomu, aby byla viděna a vyjadřovala se. Je to mocné. Scházet se v kruzích a prostorech, které podporují tuto zkušenost, je pro ženy tak důležité.Sdílení a sdílení:)))

POSVÁTNÝ ZPŮSOB OČISTY A LÉČENÍ DĚLOHY

Jakmile uznáme cykly uvnitř našeho mikrosvěta, budeme pozorovat tu nádhernou změnu venku.

Očista dělohy, ale  celé pánevní mísy , tedy zahrnuji i možnost vaginálního kanálu (vaginální mapování), ale i jedno z nejdůležitějších center, které se nachází 2 cm pod pupkem.(opět tomu budu věnovat speciální kapitolu v lymbickém otisku). Břicho, podbříško, vulva, vagína, děloha, vaječníky, všechny fascie, nervová zakončení, kapilární systém erektilních žláz, to vše je náš poklad, kosti - kořeny. Tak jako Matka Země prochází očistou, obrodou nejen v ročních cyklech, tak v těch větších ve své galaxii. Naše těla jsou Zemí. Tedy přirozeně obroda prochází námi. 

Vyplavují se napovrch, tak bychom umožnili stagnujícím emocím, vodě volně skrze naše těla nechat proudit, procházet. Vlastní očistou vytváříme prostor v děloze, neustále pro nové - vitální - živé. 

Dokážete milovat tento proces obrody, skrze Vás? 

Přijímáte ho plně ? Máte rezistenci? Nebo ho nenávídíte? Máte k němu odpor? Bojíte se?

Pusť ...

Očista probíhá u nás každý měsíc v menstruačním cyklu a tak si povíme, jak tuto očistu podpořit a taky jaké mystéria můžeme kolem menstruace objevit a používat pro vlastí výživu a podpořit tak tento očistný proces. 

OČISTA SKRZE MENSTRUACI A POSVÁTNOU KREV

mystéria menstruace

PRVNÍ 3 DNY MENSTRUACE

1.      DEN je o pouštění – zde je krásné dělat rituály nabízet svoji krev Zemi jako pouštění z těla to staré, ideální když lze o svobodné krvácení bez kalíšku pokud lze:)

2.     DEN je krev nejvíce hutná, bývá nejsytější barva -to je stav, kdy se dostáváš do tzv. VOID status (prázdnota)– kdy se propojuješ s univerzální energií vesmíru, kdy můžeš přijít do nejhlubšího stavu meditace, v tu chvíli se ty rozšiřuješ / tvoje pole je velice široké vnímavé, citlivé , pokud to víš a můžeš si dát prostor- dáváš tak prostor i v děloze, v tu chvíli vyživuješ své tělo na nejhlubší úrovni. Jakmile respektuješ tyto dny a jsi ve spojení, bolesti a jiné nekomfortní situace zcela odchází. Nekomfort často upozorňuje na zastavení na hlubší komunikaci. Můžeš krev použít i na "obličejovou masku" 

 

Homeopatický lék  - nejčerstvější krev, dám si pod jazyk , což vytváří i propojení silnější mezi ústy a yoni. (viz video dechové cvičení můžeš praktikovat).

3. DEN  je den manifestace – zde můžeš začít vnímat, co si chceš v novém cyklu přitáhnout, co chceš plodit v dalším cyklu, tvořit.

Pokud krev neproudí je to jako papinák, sexuální energie a energie krve funguje na podobném principu, pokud se sní nehýbe, neproudí, je jako papiňák a čeká na výbuch, taky začíná frustrace ze sexuality, ztráta libida, iritace a pak začíná projekce na jiné lidi, kolem sebe – na partnera – frustrace atd..

RITUÁLY

Vaše krev je mocná…

 

Krevní rituály jsou neuvěřitelným způsobem, jak využít kouzlo své menstruační krve a cyklu pro naši sílu.

 

Ritualisticky je krev tvého lůna chápána v esoterických mysterijních školách jako oběť (etymologicky „učinění posvátným“, ze sacra „posvátné obřady“).

 

Od  předchozího krvácení se prostřednictvím měsíční oběti krve pouští to, co jsi zažila, snědla, slyšela a mluvila, stejně jako veškeré chování a vzorce, kterých jsi se účastnila. Můžeš si ujasnit, co už nemusíš nosit, a záměrně to uvolnit v menstruačním krevním rituálu.

 

Zdravá krev může být použita pro magii, rituály, manifestaci, objasnění vašich tužeb, zesílení vašich snů, léčení a závazné duchovní dohody.

 

Vaše krev je mocná. Je to lék, plný kmenových buněk v DNA. Obsahuje také krev vašich předků. Je to Šakti, je to Energie Životní Síly.

 

Projevením úcty k tomuto posvátnému procesu pomocí vytváření krevních rituálů začíná uměním naslouchat. Prostřednictvím naslouchání vstoupíš do  místa v sobě, kde můžeš slyšet poselství a vedení ze své krve, vyššího já a země, spíše než podstupovat strnulé pohyby toho, co vám řekl někdo jiný, nebo nechat se vést agendou svého ega. 

 

Při obětování menstruační krve je důležité nacvičit souhlas a nejprve požádat zemi, rostliny, prvky a místo o povolení k obětování.

Dále chceš mít jasno v tom, komu a za jakým účelem nabízíš svou krev, co vyléváš tímto krvácením a jaká semínka zaséváš.

Nabídnutím své menstruační krve se otevírá mocný portál, a proto je tak důležité ujasnit si svou motivaci a záměry pro rituál.

Platí pravidlo, že když otevřeš portál, musíš ho zavřít. Můžeš to udělat tak, že budeš kultivovat energii vděčnosti a poděkuješ.

 

Otevřít portál, aniž bys jej zavřela, nebo nabídnout svou krev bez náležité motivace, je jako nechat dveře auta otevřené a odejít na celý den a vrátit se a přemýšlet, proč jsou všechny vaše věci ukradeny.

TECHNIKY OČISTY LŮNA

1. VEDENÁ MEDITACE na očistu

pokud si vytvořila bezpečný prostor, posvátný prostor a máš chuť si pustit vedenou meditaci na očistu, pusť si ji a napiš si, co ti přišlo.

2. Zatřeste a uvolněte

3. řev

4. expanze - kontrakce - 6 léčivých zvuků

-Plíce - zvuk "ssssss", dovnitř bílé světlo, cnost ODVAHA

- Ledviny - zvuk " Chooo-ooo", dovnitř

modré světlo, cnost KLID, JEMNOST

- Játra - zvuk " sh-h-h-h", zelená barva dovnitř, cnost LASKAVOST

-Srdce - zvul "ha-a-a-a-w, dovnitř růžové světlo, cnost LÁSKA, RESPEKT- RADOST

-Slezina - zvuk " whoo -o-o-o, dovnitř žluté světlo , cnost VÝŽIVA, HARMONIE

-Uzavření cyklu- je zvuk heee ( čteno híííí)

toto cvičení moc doporučuji před spaním a pravidelně, hodně používám, když jsem ve smutku,necítím se dobře

CVIKY NA ROZPROUDĚNÍ ENERGIE v pánvi

1.dech probouzející pánevní mísu/lůno

Transformujte svou každodenní rutinu tím, že se zaměříte na tento dech v jakékoli poloze; tento vlnovitý dech, který hýbe celým trupem, je vrozeně přirozený.

Toto je nejjednodušší způsob, jak nechat dech cestovat dolů do pánevního dna, čímž získáte intimní povědomí o tom, jak se dech propojuje s vaším lůnem.

Uvolňuje vzor držení břicha: ve skutečnosti jsme nejpřirozenější, když naše břicho mírně vyčnívá, naše orgány jsou volné a prostorné.

Tento přirozený dech lubrikuje vaše lůno,uvolňuje boky, pánev a spodní část zad, což vytváří pohyblivost a přesouvá vědomí do Lůna. Je to malý nácvik toho, abyste si procítily Váš kanál, oblast kudy vede sexuální energie, což umožní silnější spojení s vašimi reprodukčními orgány a zajistí jejich vitalitu a plodnost.

Vaše myšlenky se zpomalí a váš nervový systém se zklidní; právě jste propojily svůj parasympatický systém, což je nejlepší způsob, jak stabilizovat nervový systém mezi životními stresy.

2.motýlek: cvik na otevření krční čakry

předkloňte se s plochými zády a natáhněte bradu, abyste otevřeli krční čakru. Výdech jde dolů do přední části těla. Skloňte hlavu, bradu dovnitř. Nadechněte se páteří, srolujte se s kulatými zády. Cirkulujte qi v ohni - vzadu nahoru a dolů vepředu.

 

A pak opačným směrem.

 

vydechněte a schoulejte se, zjemněte svůj solar plexus. Vystrčte bradu nahoru, jako želva vystupuje ze svého krunýře, zatlačte kolena dolů, abyste otevřely boky. Srolujte se dolů s kulatými zády a zvedněte se nahoru s plochými zády. Cirkulujte qi v koloběhu vody – vpředu nahoru a dolů vzadu.

 3. kruhy a rocking

Vytvářením krouživých pohybů v pánvi dělá kouzlo pro ledviny, kosti a reprodukční orgány.

Zajišťuje, že boky zůstávají tekuté jako voda a odvádějí teplo z vašich reprodukčních orgánů.

Uvězněné teplo plodnost vysušuje. 

4. divoká kočka

postavte se na ruce a kolena s nohama na šířku boků. Při nádechu ohněte záda ke stropu, zasuňte bradu a křížovou kost. Vytáhněte pupek. Stáhněte svaly pánevního dna kolem yoni a vytáhněte sexuální energii po páteři. Bzučivý zvuk vibruje po páteři, když se vyklenete – vyjdete zvuk  „hum“ výdech pak rozšíří třísla. Při výdechu pociťujte, jak se vaše boky rozšiřují, jak břicho klesá (obrácené dýchání). Když ti klesne břicho, otevři pusu, vyplázni jazyk a řekni " maaah ". Pusť svou divokou kočku ven.

5. most a praxe se stěnami vaginy

6. uctění tvé pánve

na závěr každého cvičení jen poděkuj a pošly uctění a poděkování tvé děloze, yoni, celému lůnu.

REKAPITULACE NA DOMA

KRATŠÍ VERZE

DELŠÍ VERZE

YONI MAPOVÁNÍ

Co je Yoni Mapping?
Yoni Mapping je vědomá a všímavá vnitřní vaginální masáž. Je to kompas k VÍCE POTĚŠENÍ! Mapování přináší jasný obrázek o tom, jak funguje. Ve vagíně můžeš nacházet tyto místa – místa potěšení, necitlivost, napětí a bolestivá místa. Yoni Mapping  poskytuje jasnější pochopení toho, jak vše uvnitř funguje a hlavně, jak to vypadá uvnitř.

JAKÁ JE TVOJE MAPA?

Pro ženy, které bojují s bolestí a napětím yoni, je sladkým zjevením zjištění, že bolest ne vždy sídlí PO CELÉ pochvě, ale spíše na několika místech napětí. Tím, že si uděláte pánevní mapu své yóni, začnete chápat a léčit napětí uvnitř. Tyto místa se často opakují s určitou situací/stejnou, která vyvolává dané stažení. Lze to právě pozorovat skrze masáž a uvolňování.

Jak můžeš  maximalizovat své potěšení z mapování své vagíny, pochvy?

Co je Yoni Mapping?
Yoni Mapping je vědomá a všímavá vnitřní vaginální masáž. Je to kompas k VÍCE POTĚŠENÍ! Mapování přináší jasný obrázek o tom, jak funguje. Ve vagíně můžeš nacházet tyto místa – místa potěšení, necitlivost, napětí a bolestivá místa. Yoni Mapping  poskytuje jasnější pochopení toho, jak vše uvnitř funguje a hlavně, jak to vypadá uvnitř.

JAKÁ JE TVOJE MAPA?

Pro ženy, které bojují s bolestí a napětím yoni, je sladkým zjevením zjištění, že bolest ne vždy sídlí PO CELÉ pochvě, ale spíše na několika místech napětí. Tím, že si uděláte pánevní mapu své yóni, začnete chápat a léčit napětí uvnitř. Tyto místa se často opakují s určitou situací/stejnou, která vyvolává dané stažení. Lze to právě pozorovat skrze masáž a uvolňování.

mapování

Mapování yoni můžeš provádět ukazováčkem/prostředníkem nebo pomocí hůlky ( která může být rovná nebo pro G- spot ideálně zahnutá).  Někdy prsty nejsou dostatečně dlouhé pro dosah na děložní čípek, mají krásnou manikúru nebo mohou při masáži být v křeči. 

PŘÍPRAVA

1.Budeš potřebovat: ručník, vaginální masážní olej,  kokosový, mandlový olej, pero a papír a jestli máte svoji hůlku nebo prostě prsty.
2.Najdi si pohodlný a soukromý prostor pro mapování yoni, jako je vaše postel.

3. Na papír nakresli kruh o velikosti dlaně. Tento kruh představuje  poševní vchod. Očísluj ho jako hodiny od 1 hodiny do 12 hodin. Klitoris je na 12 hodin.(viz obrázek níže)

4.A pokud se cítíš připravena a hlavně naladěna, uvolněná! můžeš začít s masáží.

5. Můžeš si pomoci i masírováním klitorisu, aby ses mnohem více uvolnila a tak i otvor yoni byl uvolněný, jako když se otevírá květina.( u hůlky je to velmi důležité!)
6.až budeš mít pocit, že je otvor uvolněný a otevřenější, namaž si ukazováček nebo prostředníček nebo špičku hůlky. Jemně vlož dovnitř asi 1 cm hluboko.A začni vnímat vše, jak vcházíš do otvoru, jaký máš pocity. Všimni si,  které vaginální svaly se  napínají nebo uvolňují, když pronikáš do sebe.Může tě doporvázet emoce, pláč, vztek, cokoli, dovol si to!!!!
Je čas na mapu yoni!
1. Zatlač prstem/hůlkou do 1 hodiny na poševní vchod a několikrát se pomalu nadechni.

Napiš si od stupnice 1-10. 1 jakoby dotek peříčkem a 10 super bolestivý. Stiskni na místo a prodýchej tak 5-6x.
 Pocitově je to jako byste dělali masáž hlubokých tkání něco jako reflexní terapie yoni!

 

zaznamenejte 1 hodinu

Co cítíš, když stisknete toto místo? Necitlivost? Bolest? Potěšení? Napětí? Je to palčivá silná bolest nebo necitlivá bolest?
Cítíš, že se objevují nějaké emoce? Co jsou? Smutek? Smutek? Radost? Hněv? Pokud se ti tam s tím objevil i zážitek, emoce, obraz, cokoli - napiš si to.

2. Posuň hůlku/prst na 2. hodinu a zatlač do poševní stěny. co teď cítíš? Několikrát se nadechni. Nespěchej nikdy na sebe . Někdy je třeba 1-2 minuty pozornosti, vnitřní naslouchání svému tělu, abys plně pocítilia vjemy. Zaznamenej své pocity.
Opakuj ve směru hodinových ručiček až do 12 hodin a po každém místě zaznamenej své nálezy. Věnuj každé sekci 1–3 minuty.

 Vnímejte oblasti napětí v pánevních svalech. Jsou podobné bolestivým svalovým uzlům na krku nebo ramenou. 

Všimni si, že každý centimetr v pochvě je jiný. Některé části budou zcela znecitlivěné. Jiné mohou držet bolest a napětí. Některé části zažijí příjemné pocity, mravenčení, šimrání, vibraci nebo dokonce orgasmus.

 

Můžeš zůstat déle na každém místě a dopřát více lásky jemnými krouživými masážními pohyby prstu.
Prosím vezmi na vědomí – necítit nic je také pocit. V pochvě se mohou vyskytovat oblasti znecitlivění, které je třeba znovu probudit jemnou masáží. Pod necitlivostí je schován zážitek trauma, který jsme vytěsnily, nechtěly cítit a odpojily se od tohoto místa..proto opět zlaté pravidlo...být k sobě laskavá a JEMNÁ!! Věřte, že e Vám uleví, když pustíš emoci, pláč.Masáž hlubokých tkání často uvolňuje emoce uvízlé ve svalech.

 

3. Jakmile provedeŠ mapování celého kruhu u vchodu do pochvy, posuň hůlku/prst 1-2 cm hlouběji dovnitř a opakujte mapování celého kruhu znovu.

 

Pokud si přeješ , můžeš mapovat až k vašemu děložnímu čípku. Později si povíme, že každá část pochvy je myslově propojena s orgány, tak jako i mužský lingam.

Buď zvláště opatrní, když stisknete 12 hodin, protože to je umístění vašeho bodu G.
Pokud se během Yoni Mappingu unavíš, dejte si pauzu nebo dokončete cvičení v jiný den.
Až budeš mít zapsané všechny výsledky, podívej se na svou mapu. Vidíš nějaké vzory?
Pro lepší pochopení vzorců, míst je dobré opakovat aspoň 2x za měsíc mapování.

VÝSLEDEK MAPY

Pánevní mapa ilustruje vzory napětí a potěšení uvnitř vagíny. Mapovací pánevní mapa joni každé ženy je jedinečná!

Možná zjistíte, že ve 2 a 3 hodiny cítíš neuvěřitelné potěšení! V 6 a 7 hodin však cítíš palčivou bolest. Jakmile poznáš svá místa, můžeš je odpovídajícím způsobem oslovit tím, že budeš věnovat více pozornosti místům potěšení během milování a více jemnosti během sebemasáže yoni. Většina žen má tendenci mít chronické vaginální napětí na stejných místech, podobně jako chronický svalový stres ve zbytku těla, jako je krk nebo dolní část zad. Neváhej a sdělte tuto informaci svému partnerovi! I pro ně je to fantastické vodítko a vhled! Masíruj bolestivá a necitlivá místa. Hraj si s místy pro potěšení. Prozkoumat. Prozkoumat. Prozkoumat. 

 

Mě někdy u bolesti ihned na mysli vyvstane určitá situace a důvěřuji intuici! Dává mi jasný signál, kde jsem třeba přešla přes svoji hranici a neposlechla se, atd..! Buď vnímavá a důvěřuj svému tělu, co ti říká. Po porodu jsem hodně masírovala jizvu po nástřihu a tím i léčila toto zneužití na emocionální a energetické úrovni.

Yoni masáž je terapie, která někdy může posunout naše hranice, protože dokáže uvolnit oceány slz, hněvu a dalších emocí spojených s naší bolestí – fyzickou i psychickou –, ale také dokáže uvolnit velký smích, radost a hluboké potěšení, které může vyvolávají zvýšený stav vědomí.

Masáž Yoni ti umožní si uvědomit  kreativní ženskou energii.

 

Kundaliní je síla bohyně, nejvyšší tvůrčí energie, která je v nás.
dynamismus, který udržuje svět při životě. Je to síla spočívající v srdci
každé bytosti ve vesmíru. Pro většinu z nás se skrývá v
v klidné formě, jako spící had připravený povstat a pozvednout nás k životu.
nepředstavitelné úrovně extatického sjednocení s konečnou realitou. Tehdy 
víme, že Ono a my sami jsme jedno, že tento nevyzpytatelný zdroj
nejen definuje, ale také zahrnuje to, kým jsme, neboť my sami v sobě jsme
nic jiného než pulzující atomy v tomto nekonečném vědomí.
Uprostřed chaosu dochází k planetárnímu probuzení, občas
přichází na nečekaných místech a projevuje se v nepravděpodobných podobách.
okolnostech. Někdy je výsledkem pracné přípravy a
disciplíny, někdy jako čistý dar, je to, jak věřím, cesta k novému životu.
vědomí a prostředkem našeho přežití při přechodu do nového vědomí.
další etapy vývoje druhu.

 

Dorothy Walters, PHD, Kundaliní a mystická cesta.

Ženské lůno, pánevní dno, sexualita, , yoni egg,cviky pánevního dna, inkontinence, , Libido, svaly pánevního dna, prolaps, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Inkontinence, cviky pánevního dna, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony, prsa, rakovina prsou, kundalini

ZÁZNAMY ČERVEN

SETKÁNÍ 3.6.

MAGNETISM

Když potlačujeme svoje vlastní potěšení, potlačujeme svoji vlastní energii, potlačujeme svoji vlastní životní sílu.Baychom mohli znovu obnovit naši radost z potěšení, je často nutné k tomu jisté kroky udělat, ale také zjistut odkud vychází to, že pro ás potěšení je jen pro partnera nebo jen když chceme spolu spát, mít milování nebo se snažíme o miminko. 

Tí že si dovolíme skrze některé techniky pomalu otevírat, zjemˇovat naše tělo, začíná se do ns do našeho těla nalívat energie, zvem shakti do tance s našimi buňkami a to vytváří RADIANCE - ZÁŘIVOST.

Co si všechno můžeme představit od potěšením?

*

*

*

*

*

*

Úkol č.  - udělej si sebereflexi tvého dne, napiš si přesně bod po bodu, co během dne děláš. Začni tím, ak se probudíš, co uděláš jako první...a pak? a pak? A jak to vypadá večer? Seš grogy, unavená? čemu se věnuješ? A teď to můžeš dát do širšího úhlu pohledu. Napiš si, jak to takto vypadá během měsíce? Napiš si opravdu pečlivě, kolikrát si za měsíc dopřeješ potěšení?

 

Jako ženy potřebujeme znovu obnovit naši vnitřní sílu, tedy magnetismus v jakékoli oblasti svého života, cítit, že jenom jsme, můžeme si přitáhnout do života krásu, hojnost, lásku, krásné vztahy, tvořit skrze náš jedinečný blueprint.

 

Jak mohu být více magnetická? Aby se to stalo, musíš být ty. tvé tělo plné nečeho, co opravdu ostatní či příležitosti přitahuje. Je atraktivní. POkud jako žena trávím více času v hlavě, více v mužské esenci ( což je samozřejmě vpořádku), ale pokud je mé tělo prázdné, nevyživené, není naplněné energií - není co megnetizovat, jelikož to vychází z nedostatku a začínáme kolem sebe hledat vně!!!A tím okamžitě dáváme vesíru najevo, že nevěříme ve svou sílu, ve svou přitažlivost. A to je skrze naše potěšení a vytvoření si vlastní plnosti a energie. Pokud to neumíme, je to technika, kterou můžeme ve svém životě zlepšovat. Někdo to má přirozeně, ale nikdo z nás není porouchaný, jen naše společnost, která tomu nepřeje...a my víme proč..... Takže to znamená, že zde ani není žádná výmluva, že mě to nejde:). Je to jako sport, kde se trénuje. Zde se trénuje nervový systém, pro potěšení. Proč se to učíme zpátky, jelikož jsme byly spíše odnaučené, šahat na sebe, jsme moc, naše živost, hrát si s těleme v dětství bylo tabu a samozřejmě vycházíme i z různých typů výchovy. Pokud maminka, babička byly odpojené od svého těla, je naprosto pravděpodobné, že zde nebyl vzor, jak by Vás mohli k tomu vést. Nebo je to samozřejmě něco sobeckého a vždy jsme i jako malé měli potěšit někoho jiného, například i tatínka - at už být hodná hlčička, v něčem dobrá, výkonnější ve sportu, cokoliv.To vytvářelo neustálou tenzi, hlídání, kontrolu, pocit sebezlepšování pro někoho jiného a pro ocenění, to vytalčovalo naši energii ven. Vytváří to energetické vyhoření , vyždímání energie. Vevnitř je je obrosvká prázdnota, se kterou  nejsme kamarádky, pohlcuje nás zevnitř a my neustále hledáme vně. Opět vycházíme z pozice nedostatku, prázdnoty.

Jakmile jsme plné, začínáme jinak zářit vibrovat na jiné úrovni a tak si dokážeme do života přitáhnout věci, které jsou v souladu s danou úrovní. A opět, každý zase vycházíme z jiných výchovných vzorců, sociálního, finančního zázemí. Kde byla hojnost, kde se šetřilo, kde v čem jsme byl a nebyl podporované. Kde jsme si musely všechno zasloužit - tedy vždy byla zde podmínka!!!!Podmíněnost.

 

Místo toho, abychom honili, kontrolovaly, tvrdě získávaly musíme naopak jít dovnitř a celou alechamii změnit vevniř. Je to neustálá vnitřní práce, jak si navyšovat sebelásku, potěšení a určitě mi možná dáte za pravdu....není to pro Vás intuitivně mnohem něco bližšího? Co cítíte, že je to, co si přejeme v životě tvořit? Cítíš to ve svých kostech, ve svém těle? 

často spadáváme do klasické denní rutiny, být dobrá mám pro děti, být dobrá manželka, business žena a pořád cítíte ženy, že je to jakýsi cíl? Meta kam směřujeme? Zastavte se na chvíli, nádech výdech dovnitř a zkuste si představit, že záříte zevnitř, že není nutné o něco usilovat, někým být, někomu dokazovat? Jen vy a Vaše prázdnota.

Jedna z možných cest, po které kráčím je skrze sexuální energii a její kultivaci v těle, tak abych mohla být naplněna ve svém těle, cítit se vitálně , magneticky než když jsem uhoněná, pořád jen pro někoho něco dělat. Je zde nutné vypustit všechny příběhy kolem sexuality, které nám byly řečeny, že jsem tady pro někoho, pro něčí potěšení, že musíme v sexualitě jaksi performovat, , máme cíle, místo abychom se znovu spojili s esencí naší sexuality, které je za " sexuálním stykem". To co vychází z našeho těla, to co je je z přírody, což je originální, původní zdroj naší energie. Z tantry, ale i z Taoismu se vychází z toho, že naše sexuální energie je naše životní energie.

Důležité je bezpečné prostředí. Pamatujete si, jak doma možná nebylo? Neměli jsme se kde schovat, mít své místo? proto je důležité si dopřát místo, kde si najdete svoje bezpečí, kde můžete vše otevřít. Možná pocity tenze, nicoty, bolesti. Veškeré pocity destrukce, nebo málo lásky ks obě vychází z původu traumatu.

 

Můj příběh s narcistou a sebedestrukcí. 

Dlouhou dobu jsem si ymslela, že je něco s emnou špatně, že já jsem ta špatná. je to obraný mechanismu, kdy chceme utéct od bolesti , znovu zažít bolest, kterou jsme prožili. Tento systém se nahazuje v podobných situacích a vždy můžeme zitsit jeho výsledek - jdeme do sebedestrukce. Celé tělo na to reaguje, často se jde ještě do sklonu se poškozovat, začala jsem kouřit, ničit své tělo, prootže jsem ho přestala mít ráda!

Moje tělo jsem přestala milovta, potřebovala jsem se neustále zdokonalovat zevnějšku až jsem to v jednu chvíli enbyl já a styloizovala jssem se do žen, které byly ve hledáčku prácě tohoto muže, stávala jsme se někým jiným. 

Vše se musím znovu naučit samy, cítit se bezečně, cítit se milované, cítit se plně! Souzení opustit.Mě osobně myšlenky, afiramce nepomáhaly v mém životě až ve chvíli kdy jsem se začala propojovat se svým tělem, cítit bezpečí svého těla, že mohu se projevovat, jak potřebuji aniž bych řešila , co si kdo myslí. Takže veškeré níže prktiky budou hlavně o práci s tělem. Tak, aby se láska stala přirozenou součástí těla, tedy i následně myšlenek!

Role potěšení je uvolnit se do těla a vnímat jeho sílu. V našem nrvovém systému je potěšení někde uchováno jako špatné, hanbivé, je to hluboko v tkáních uložené. Můžeme to vysledovat na situacích, kdy si volíme potěšení nebo povinnosti - tedy  volím si provoz - mám povinnosti vůči jiným a volím někoho jiného než sebe. To je hluboce zaryté. Samy vnímejte, jak lehce se dokážeme naladit hned na své tělo a potěšení během dne? Kolikrát? 

sexualita a ženská rodová linie

katolická církev

spojení se sý těle - jak to měla maminka

SEXUALITA A PRAKTIKY, trénink nervového systému

Sexuální praktiky uvolňují energii a proráží dlouhodobé blokády v těle. Pokud jsi připravena k velkému průlomu k extázi nebo lásce, věř, že tyto praktiky opravdu otevřenou úplně nové dveře. Zvu vás, abyste zůstali s tím, že si naplánujete své tréninky. Dostanete z toho hodně. Přijdou emoce... smutek, vztek, frustrace, strach, beznaděj A blaženost, potěšení, vzrušení, láska a štěstí.

Taková je zkušenost být ženou! Pokud máte orgasmus a poté máte silné emoce, znamená to, že sexuální energie působí ve vašem těle svou magií. Všimnete si, že každý týden probíhají dvě domácí hry. Jeden je založen na sebelásce a druhý na potěšení. Pokud máte pocit, že potřebujete péči, přijetí a soucit – udělejte praxi založenou na sebelásce. Pokud máte pocit, že chcete sexy jiskru - jděte do praxe potěšení. Určitě můžete udělat obojí, pokud si přejete, vytvořit si během této doby co nejvíce potěšení... jít ven tančit, dělat hlouposti, jíst báječné věci - dopřejte svému životu oslavu a to vás udrží! dobře založeni na potěšení! Zvu vás, abyste praktikovali tak často, jak jen můžete. Představte si to jako jógu – ideální je každodenní cvičení, ale alespoň jednou týdně vás udrží v proudu. Nestresujte se, pokud zaostáváte, vždy si to můžete kdykoli znovu zvednout, protože máte přístup do kurzu procházet svým vlastním tempem Požehnání krásy, sexuální vášně, nejhlubší lásky a pravdy pro vás.

Cesta k sexuálnímu rozkvětu vyžaduje změnu v tom, jak se cítíte uvnitř svého těla a mysli.  Zvu vás ukázat se přesně takové, jaké jste, vnímat a cítit více lásky, bezpečí, sounáležitosti, zářivého zdraví, zářivého sebevědomí nebo čehokoli, co byste nejraději pozvali do svého života, cokoli, co cítíte nebo necítíte, je vítané a v pořádku. Učit se něco nového může být občas nepříjemné; neznamená to, že to děláte špatně. Stačí přijmout vaši „začátečnickou mysl“ nebo umožnit hravost zažít a vyjádřit se. Jsi dost.

Tato cesta není o tom Vás zahlitit technikami, ale aby byly postupně vstřebávány. Tak jak se zajímám o cestu taoismu, tantry, ale hlavně moje vlastní sebeoběvování těla a praktit, které jsem za dobu 8 let posledních používala a vnímám, že mi velmi pomáhají v totmo moderním světě se uvolnit a dovolit si potěšení, doslova I deserve ALL. Zjistila jsem kolikrát v životě, že přirozeně dělám něco, čemu se dnes říká technika v tantře v taoismu a tak mě to vedlo si zjišťovat více a více. Navrhuji, najít si denně čas navíc k Vašim dosavadním praktikám třeba 5-10 minut a opravdu přidat i potěšující praaktiky nebo je skloubit s tancem - to se dá krásně propojit. Všechny vedou k expanzi tvého potěšení, tedy, že budete umět více přijímat do života, bude více otevřené cítit, budete více citlivější, vnímavější se svým tělem. Samozřejmě pak bonusem je to, jak prožíváme samotnou sexualitu třeba s partnerem. 

Procházejte každý týden tak, že si uděláte techniku a zaznamenejte vše do své MIND Mapy, klaďte si otázky, postřehy, proměny, vše je důležité zaznamenat, ať vnímáte to, co se děje, mění a jste toho součástí. Jakmile se Váš nervový systém dostane do stavu, že dostává více potěšení, bude tvořit i ve svém životě více potěšení. Tedy potěšení je stav nervového systému ( tedy je zapojený parasympatický systém v těle). Jsi více propojená sama se sebou. Když se aktivuje druhý systém sympatický spadáme do stresu, tedy vyvíjíme tlak, výkon, obavy, nutnost stimulace v životě. adrenalin. A hodně záleží jak dlouho se nacházíme v jendom nebo druhém, který v životě převládá, tam z toho i tvoříme svou realitu. Určitě už víte, že veškerá inspirace přichází do života v uvolnění a ne ve ztažení (když je tělo stáhlé není tam co natéct a kudy). Tak jako i v partnerství, když cítíte jeden z druhého spíše stres, no nechce se Vám do propojení než když se uvolníte a jste plné, jde to úplně samo:) a cítíme na podprahové úrovni, že spojení je vyživující.

 

4. BOHATSTVÍ V NÁS

Slyšeli jste o „příslibech chudoby“, které někteří lidé dělají, ať už v tomto nebo minulém životě, vědomě či nevědomě, kvůli tomu, že jsou peníze „zlí“?
(Byl jsem jedním z těchto lidí a prolomil jsem to. Neuvěřitelné bylo, že moje máma začala dostávat mnohem více peněz, aniž by musela tak tvrdě pracovat, a do jejího života vstoupilo mnohem více hojnosti na všech úrovních).

Protože peníze jsou energie, na to se pak soustředíme. Také se objevuje a prochází a je dokonce prokázáno, že je spojen s naším nervovým systémem.
Naše myšlenky tvoří naši realitu a my je můžeme změnit a znovu vytvořit to, co chceme.

Víte, že nedostatek hojnosti může pocházet z naší linie a uzdravení dělohy to může změnit?

Díky spojení a léčení předků se můžeme stát jasným kanálem, jak důvěřovat a plně přijímat Hojnost Matky Země.

Víte, že nefritové vejce je spojeno s hojností? Dovolte mi přeformulovat: Božská hojnost.

BÝT HOJNÝ také není jen o bohatství a prosperitě. Být hojný znamená mít hojnost na všech úrovních vlastního bytí: zdraví a vitalita, láska a přátelství, čas pro sebe a tak dále...

Být hojný je koneckonců způsob bytí, ženský způsob...

Z mého článku Jak přijmout hojnost na všech úrovních? Tajemství jadeitového vajíčka:

Jade Egg s téměř dvěma desetiletími hlubokého osobního zkoumání a sdílení s jinými ženami jsem zjistila jako úžasný nástroj, šperk a talisman! A skutečně podporovat hojnost na všech úrovních mého života... A vytvořit úrodnou půdu pro prožití mých snů!

Ze své zkušenosti jsem cítil, že přijímám hojnost na všech úrovních svého života, potřeboval jsem vytvořit prostor v celém svém bytí; a za to doširoka otevřít své srdce, mysl a duši všemu, co vesmír může poskytnout! A s tím přišel pocit důvěry, že vše, co potřebuji, je poskytnuto ve správný čas. Kromě toho je také zřejmé, že jsem musel udělat vše, co jsem mohl v ‚pozemské dimenzi‘, abych pracoval a dal ze sebe to nejlepší, abych dosáhl toho, co chci. A v neposlední řadě Velká Matka Země, která je tak inspirativní a úžasná učitelka, pozorováním Jejích dokonalých cyklů a naladění se na ni jako na zdroj neustálého učení a posilování.

"Když k životu přistupujeme s důvěrou spíše skepticky, umožňujeme, aby naše mysl byla úrodnou půdou pro obohacení." od Jamieho Samse v kartách posvátné cesty.

Hojnost, plodnost a důvěra jsou součástí naší ženské esence. Když kultivujeme svůj jin, můžeme plně přijmout to nejlepší ze svého ženského a mužského (jangového racionálního) já a žít život v harmonii a naplnění.
Odeslat zpětnou vazbu
Postranní panely
Historie
Uloženo