POROĎ svoji VIZI, svůj PROJEKT

Jaké by to bylo tvořit z vlastního zdroje nápadů a inspirace, naslouchání vedení své duše.

Tvořit z radosti a plnosti pro celek?

spolupracuj se mnou

21.12. 2023 - 8 žen

PROBUĎ V SOBĚ TVOŘIVOST, KREATIVITU A NEKONČÍCÍ INSPIRACI

DEJ HLUBŠÍ SMYSL SVÉMU PODNIKÁNÍ, VIZI, SVÉMU POSLÁNÍ

OTEVŘI SE AUTENTICITĚ, SVÉ JEDINEČNOSTI, KTERÁ Z TEBE VYKVETE

Co je porod vize

ROZPOMENUTÍ SI NA SVOJI NEJHLUBŠÍ SÍLU, NA SVÉ VLASTNÍ VEDENÍ A POCHOPIT SVOU NEJVYŠŠÍ VIZI,  PROČ JSI ZDE NA ZEMI. VZÍT SI JI ZPÁTKY, SVOJI SVÉBYTNOST, SMYSL.

UKOTVILA, UZEMNILA A ZHMOTNILA JI DO REALITY. 

ZAČALA TVOŘIT JEN A JEN Z TEBE!

Hlavní cíle, vize naší spolupráce

 • Uděláš si jasnost v čem chceš podnikat hned na začátku ( velikost, oblast, a budoucí vize růstu), životní styl (cestování,svoboda), komunita- fyzická přítomnost .
 • Porodíš unikátní značku svého podnikání, její příběh, ukotvíš si své jasné proč - sepsání vize, kdo je můj zákazník, cenotvorba, finanční strategie, marketing .
 • Naučíš se pracovat se svým tělem, emocemi, strachy, obavami, nedůvěrou, sebevědomím, hojností, budeš pracovat s lůnem a spodním centrem, uvolňovat a naslouchat mu. Budeš rozmotávat všechny limity, programy, přesvědčení, které nám brání jít dál, udělat změnu, dovolit si žít své sny. 
 • Budu tě neustále podporovat, ukazovat na tvé možné bolky, přesvědčení a pokud bude třeba hlubší práce, tak je i odblokovat. používám úžasnou metodu Theta healingu, ale taky somatiky těla a miluji, když si dovolíš jít do hloubky.
 • Otevřeš v sobě kreativitu, tvořivost - práce se sexuální energií ( praxe yoni vajíčky, práce se smyslností s tělem a vášní).
 • Budeš tvořit ze sebe, inspirace bude téct skrze tvůj zdroj.
 • Objevíš svoji jiskru, esenci, dar, pro který ses rozhodla taky žít a obohacovat okolí a celek.
 • Naučíš se znovu rozpomenout na své cykly. Nejen menstruace, ale také přírody a vnímat její cykly, které často se prolínájí v ženském podnikání, jelikož nejsme lineární.
 • Budeš součástí komunity žen, které se budou znát na osobní úrovni a spolupracovat mezi sebou i v budoucnu se budou konat setkání a příležitosti se osobně setkávat.

Je cesta pro tebe ženo?

Tato cesta je pro ženy, které cítí velké volání tvořit, následovat cestu své duše a jednoduše korporát a jiná zaměstnání Vám nedávají smysl. Možná naopak cítíte vyčerpanost, vyhoření a také vnitřní nenaplnění.   Na této cestě budete v mém poli, esence tvořivosti a kreativity, originality a zároveň velmi silné mužské energie jasnosti a realize do hmoty. Každá tyto kvality v sobě probudí a oživí. Vstoupíš si do vlastní síly, která Tě na tvé cestě bude provázet. Moje duše pocítila vést ženy tak, aby  se spojily se svým zdrojem, který Tě vede a ty se staneš doslova přijímačem, budeš ON-LINE na své vlně, budeš na příjmu a intuici a hlas své duše budeš následovat. Budeme s respektem přistupovat, že každá cesta je individuální a úžasná a tak někdo má dar takový a jiná zase takový a společně se jako celek obohacujeme a doplňujeme. Některá potřebuje studovat, některá může mluvit skrze své tělo, někdo skrze své obrazy tvořit...cokoli, co je tady tvou misí. Není tady škatulka toho, co je správné a co ne...od souzení budeme pomalu vystupovat. 

Skrze Tvoji kreativní, sexuální, vitální energii si rozpomeneš na svoji unikátní misi, vizi, projekt, business, která má být skrze Tvé Lůno, bránu děložního čípku a Srdce porozeno.

Tak jako rodíme děti, rodíme naše jedinečné vize, projekty, tvoření, umění, které jsou protkány Vaší jedinečnou esencí / otiskem již od Vašeho narození.  Tímto spojením, realizací do hmoty a sdílením naplňujeme naši cestu radostí, hojností a růstem.

Jedinečné podnikání protože...

- probudí tvou vnitřní sílu, kreativitu a vedení v Tobě podle cyklů přírody

Když se začneš nořit do hlubiny svého těla, hlubiny kreativního prostoru LŮNA, tvé vnitřní pravdy - SRDCE a dovolíš si opustit  zadržovaná a uložená omezení, zastaralá přesvědčení, nesloužící identity, autority, bloky, vzorce rodiny, návyky a tlaky společnosti, PROBUDÍŠ v sobě životní, tvořící energii, na kterou si rozpomene. Jakmile si to dovolíš, ZAČNEŠ STAVĚT na úplně jiných základech než jsi byla zvyklá, dle vnitřního vedení, tedy ne z venku, ale zevnitř, což s sebou přináší i vzít si plně zodpovědnost.

Otevírá to mnohem více v nás, protože s realizací této vize nás to směruje k dalšímu poznání, kdo jsme, , otevírá to v nás cestu plného potenciálu, vize, vnitřní inspirace, kterou můžete doslova PORODIT  do hmotné a hlavně ukotvené reality. Je to cesta, kde tvoříš v harmonii obou polarit, jak mužské ( jasnost a oragnizovanost, vize), tak ženské (plynutí, empatie,  jemnost, šťáva a Tvoje jedinečná esence). Zrodí se Tvoje unikátní podnikání.

 

Obsah  kurzu

Celá cesta je koncipovaná jako prolnutí ženské energie ( tedy plynutí, naslouchání srdci, vizí, vnitřní zrak, intuice) a mužské energie ( tedy zhmotnění, organizace, jasnost). Probuzení ženství, yinu, napojení na své Lůno, tělo, sexuální energii, která přináší inspiraci, vedení, proto je nutné být plně přítomna v těle. V cestě  jsou zakomponované nástroje, postupy, techniky z 10 leté praxe v businessu i vedení lidí, tak i on-line světa. Tyto nástroje skvěle fungují jako opěrné pilíře a spolu s probuzeným ženstvím tvoří nádhernou symfonii nového podnikání. Tento kurz může být skvělým i doplněním, osvěžením již podnikajících žen, které se pohybují ve velice tvrdém či mužském prostředí a cítí, že je to již vyčerpávájící, degradující než kreativní. Výstup samozřejmě záleží na individuálním nastavení a chuti. Cesta slouží k plnému porození své vize, projektu, který bude mít trvalý charakter a osamostatnění v dalších krocích, plná zodpovědnost za své tvoření a sebevědomí, sebelásku.

upozornění

Není to o rychlokvaškách a zrychlených kurzech a jak rychle vydělat peníze, ale hluboká práce, která v tobě zanechá trvalé změny uvnitř Tebe, tedy prožitek, který už Ti nikdo nevezme, nikde si ho nepřečteš ani neokoukáš. Je to skrze tělo a individuální práci přímo s Tebou.

Pro detailnější informace si stáhni HARMONOGRAM A INFO ZDE:

ženský aspekt

zahájení, spolutvorba

Zahájení cesty spolupráce, spolutvorby. Co si tvoříš, vision board, oltář. Sestup do těla, do základní spodní oblasti, kde stavíme nové základy/propuštěné od vzorcům, programů společnosti, rodin, výchovy. Ukotvení v sebe samé. Oživení a probuzení Lůna.

NAŠE PROČ -ego versus služba/poslání

prozkoumáme limity, přesvědčení, vztah k sobě, tedy na venek, strachy ( z okolí, z neúspěchu), programy souzení a závisti na hlubší úrovni, nesebevědomí, podceňování, sabotáž, lenivost, vymlouvání

 přepis lymic. otisku

K tomu, abychom se pustily ze zavedených certifikátů, norem, rámečků, je třeba jít až do tvého vlastního početí, prenatálu a porodu. Kdy porodíš sama sebe do nového.

cesta duše - BLUEPRINT

Aktivace unikátního kódu, který neseš ve svém poli, ztělesnění mise duše do těla, kultivace ohně, sestup dolů, pro cestu nahoru. Tzv. story telling - jaké je to TVOJE a odkud pochází? 

bod NULA

Nové početí v bodě nula. Tvá duše není duální, přesah duality v jednotu, tvořeí z jednoty, stáváš se mostem v napojení. Prác es tělem, techniky an pochopení skrze prožitek

fyzicky 1 denní cesta VIZE

1 den cesta VIZE, pochod v tichosti za ukotvení své VIZE do Matky GAII, do krystalové mřížky, propojení. 

Cykly v ženském businessu

otevírání těla, navýšení energie

Ukážeme si, jak podpořit kreativitu a toření  těle, tedy mít neustále tělo proudící energií, podíváme se na to, co ji zasekává a jak o ni pečovat, protože jinak vyhoříte hned na začátku!

příprava na porod vize

Je to stejné jako s porodem dítěte, chceme bolest nebo orgasmický porod? Připravit se na fázi smrti a znovuzrození do nové role, podnikání, služby mise? Jsme připraveni? Zodpovědnost? Božské načasování a důvěra.

mužský aspekt

ákladní hodnoty

Definování a upřímnost k sobě: Základní smysl, hodnoty, cíle, velikost, struktura, oblast zájmu a zodpovědnosti, zaznamenávání, organizace a sebereflexe - akce.

metoda GTD

nástroje, jak tvořit, zachytávat myšlenky, intucici, jasné kroky, které připraví půdu pro zachytávání informací, intucice, vizí,obrazů, pocitů. Vedené otázky k celkovému pohledu na projekt. Co podporuješ? Co má  být tvým výstupem?

přepis lymbic. otisku

K tomu, abychom se pustily ze zavedených certifikátů, norem, rámečků, je třeba jít až do tvého vlastního početí, prenatálu a porodu. Kdy porodíš sama sebe do nového.

 konkrétní výstup  příběhu

Tvé proč začneme rozvádět do příbehu, do konkrétní podoby toho, co tvoříš a bude zakomponováno v tvém projektu jako hlavní středoBOD a odtud se to bude rozvětvovat.

zákazník a portfolio- produkt

Konkretizace a ujasnění si v počáteční fázi zákazníka, který se může změnit, ale jasná definice a fokus, kam chci zasáhnout. Ujasnění si produktu/služby v uzemněné formě, tedy pochopitelné, prodejné.

budgeting - zdroj financí

Jak si tvořit svůj vlastní budget na typ businessu, na základě aktuálních finančních možností pro plný rozjezd. Mít jasnou ukotvenou reálnou představu. Co je a co není důležité. Téma hojnosti.

ty a marketing

Podíváme se na marketing a způsoby, jak na něj. Kdo a co ho tvoří a taky s kým si přejeme spolupracovat/ zpátky k definici zákazníka + naše PROČ. Jak zákazníky zaujmout. Jak psát emaily.

cenotvorba

Podíváme se na to, jak tvořit ceny, kde je můj střed a kde naopak tvořím z hlavy kde tvořím z nedostatku nebo sebepodceňování? Jasnost a čitelnost v ceně a produktu, co nabízím. Dokážeš si ji před námi "obhájit"?

společné setkání a porození vize +porod do lásky a uzavření cesty, cesta jednoty, propojení

Struktura a forma kurzu

Struktura kurzu: 

Jedná se o kombinaci setkání on-line a i fyzicky, jelikož mým hlavním záměrem je tvořit podporující vztahy, propojení. V tom vnímám, že je mnohem radostnější a úspěšnější podnikání - tvoření. 

Časové rozmezí je jen na tobě, podle toho jaké máš požadavky a kde se na své cestě nacházíš! (preferuji pro hlubší změnu minimálně 3 měsíce spolupráce, doporučuji 6 měsíců )

 

Forma kurzu :

materiály, videa, postupy, techniky a doporučené úkoly budeš mít všechny k dispozici. 

Dále 2x do měsíce se domluvíme na společných hovorech na 1h, kde budeme společně probírat tvé aktuální potřeby. Zároveň bude k dispozici Telegram nebo Whatsupp pro případné rychlé zprávy po celou smluvenou odbu.

 

BONUS ke kurzu :

V rámci této cesty dostaneš přístup do programu Vyživené lůno, kde můžeš čerpat spousta meditací, aktivací a hlavně praktit na cestu do svého Lůna, ženství a otevřít tak kreativitu. Budeme s ním pracovat ! Kurz vyživené lůno  je v hodnotě 9.690 CZK!

Struktura a forma kurzu

Struktura kurzu: 

Jedná se o kombinaci setkání on-line a i fyzicky, jelikož mým hlavním záměrem je tvořit podporující vztahy, propojení. V tom vnímám, že je mnohem radostnější a úspěšnější podnikání - tvoření. 

Časové rozmezí je jen na tobě, podle toho jaké máš požadavky a kde se na své cestě nacházíš! (preferuji pro hlubší změnu minimálně 3 měsíce spolupráce, doporučuji 6 měsíců )

 

Forma kurzu :

materiály, videa, postupy, techniky a doporučené úkoly budeš mít všechny k dispozici. 

Dále 2x do měsíce se domluvíme na společných hovorech na 1h, kde budeme společně probírat tvé aktuální potřeby. Zároveň bude k dispozici Telegram nebo Whatsupp pro případné rychlé zprávy po celou smluvenou odbu.

 

Termíny hovorů a osobních setkání:

PROSINEC

1. dubna 19-21h

19. dubna 19-21h 

ČERVENEC

13. července 19-21h

27. července 19-21h

ŘÍJEN

12. říjen 19-21h

26. říjen 19-21h

KVĚTEN 

3. května 19-21h

18. května 19-21h

SRPEN 

10. srpen 19-21h

24. srpen 19-21h

LISTOPAD

??. listopad 19-21h

23. listopad 19-21h

ČERVEN 

??. červen 19-21h

29. červen 19-21h

ZÁŘÍ

pochod  

dle domluvy, stanovíme hned na začátku a zamluví se pobyt

PROSINEC

8.prosince  10 -17h, upřesním místo

Budeš podporovaná

Po absolvování kurzu budeš součástí komunity žen, které budou vzájemně spolupracovat, podporovat projekty a společně růst. Protože v tom je naše síla. Budeme se scházet, společně sledovat naše cesty a znát se prosím na osobní úrovni, tedy i na té lidské:)))!!

ZÁKLAD ZAČÍNÁ VE SPODNÍM TROJÚHELNÍKU- stabilita je tvé tělo

Aby jsi mohla stavět na pevných základech, hlubokých kořenech, ukotvená ( tak jako i tvá vize do hmoty) tady na Zemi, začneme doslova budovat od spodních center, kořeny, sakrální se*uální oblast tvořivosti a dále oblasti síly, moci. Podíváme se, jaké přesvědčení, limity, záznamy, traumata může tvé Lůno držet a propustíme je, aby jsi tvořila z tvé esence a z tvé síly a dokázala ji rozpoznat. Aby vize mohla být zhmotněna ( ne jenom úlet, přání, představa), je doslova dobré stát na pevných nohou a zakořenit. Se zdravými kořeny se projekt / vize nerozpadne. Budeš místo strachu v plné důvěře. Bez této fáze je velmi nestabilní integrovat vyšší sféry, aspekty nás, naše budoucí já, naše vize. Hlavně v případě, když se jedná o nápady, které jsou odvážné a doposud tolik neznámé.

*

Naučíš se kultivovat a vnímat vlastní tvořivou se*uální energii, která je alfa omegou naší vitální síly, magnetismu, tvořivosti, co touto silou vyživujeme, posilujeme. Plně souvisí s naší vnitřní hojností. Vneseš do života více šťávy, najdeš svůj jedinečný pramen své inspirace, RAdosti. Zaseješ vesmírné semínko do svého Lůna tvořivosti. Budeš v pohybu, jelikož Lůno chce být živé:)

 

TVÉ PROČ - SRDCE A SÍDLO TVÉ DUŠE - tvůj příběh duše, aby si se zcelistvila

I ty píšeš jedinečný příběh. Pokud dovolíš transformovat veškeré bolesti, zranění, smutek, hněv, vztek skrze srdce a proměnit ho v lásku, stává se z jedu zlatý nektar, který bude z Tvého srdce proudit. Je to místo autenticity, radosti, záměru, nevinnosti. Je to místo, kde je navždy uchované Tvoje PROČ. A z toho místa budeš srdce otevírat a sdílet z naplnění. Zároveň oblast srdce je i brzlík, kde vnímám, že je sídlo naší duše. Budeš naslouchat hlouběji tomuto zvuku, této vibraci, tomuto hlasu, aby jsi cítila její spojení a zároveň srkze otevírání srdce, objevila v sobě své dary, tvoji jedinečnou esenci a šťávu.

INTUICE, TVŮJ JEDINEČNÝ SMYSL

Budeš více rozpoznávat své jasné napojení, jak s Tebou duše komunikuje, jaké smysly jsou ti nejbližší. Budeš budovat plnou důvěru a podporovat své smysly. Prohloubíš rozpoznání toho, co je opravdu Tvá intuice a budeš budovat silnější spojení a důvěru.

TANEC POLARIT - tvořit z jednoty

Roztančíš polarity v těle, mužskou i ženskou. Necháš muže v sobě organizovat, plánovat, zhmotňovat. Během společné cesty budeme jasně připravovat kroky. Projdeš i přijetím mužské síly, propuštění všech nánosů, aby se mohla tato síla plně projevit. V této linii se pak může tvá vnitřní žena plně otevřít a doslova tancovat, plout v proudu, ve vedení, v inspiraci, v napojení. Když znovu vyrovnáš své vnitřní mužské / ženské energie, odrazí se to i ve Tvém vnějším světě. Ve vztazích, kde zažiješ mužské vedení a zároveň pocítíš jeho úctu k tvému Ženství. Ve tvém podnikání, kde tvoje Žena dává jasné pokyny zrozené prostřednictvím touhy, radosti a tvůj muž to propojí přítomností a integritou. Tímto způsobem získáš prosperující a přitom udržitelné podníkání/vizi, vyživené, šťavnaté tělo a vášeň ve tvém vztahu. Společně se podíváme na přesah duality a jak ji pochopit skrze náš vlastní porod, přepis porodu a vidět, kde je střed, středová osa, bod nula a jak se na ni ladit.

 

THETA HEALING

Více o metodě Theta Healingu najdeš zde. Tuto metodu použijeme právě na podvědomé bloky s penězi, které totiž ovlivňují i naši schopnost plně vidět náš potenciál a naše poslání. Často nás ovlivňují vzorce rodičů a jaký měli vztah k penězům. Čím víc bloků s penězi jsem si odstranila, tím víc možností jsem začala vidět. Začala jsem dělat jiná rozhodnutí a tvořit s mnohem větší lehkostí. Najednou jsem uviděla, že mé sny a velké vize se opravdu mohou stát realitou. Když máme problémy s příjmáním peněz, většinou tím bráníme našim ideálním klientům, aby nás našli a přišli k nám ve větším množství. Je to zase ten stejný princip, protože bloky s penězi si většina z nas prostě brání naplnění našeho poslání duše a naplnění našeho pozemského záměru. Tělo má svou emoční inteligenci, která zároveň v sobě nese právě emoce spjaté s penězi a pokud jsou neustále nějaké negativní emoce v těle uloženy, naše realita se prostě nezmění. Touto metodou přijdeme společně na to, které jsou to, kdy byly v těle uloženy a bdueme je postupně z těla pouštět.

CENA 

PŘIHLÁŠENÍ DO 8.8 JE ZA CENU 23.000 CZK,

poté 30.000,-

můj příběh a velké PROČ

Během 10 let praxe v korporátu v mužském businessu průmyslových nemovitostí, jednání s TOP majitely firem jako je MALL cz, ALZA, DHL a jiné přední logistické společnosti mě naučily mnohým zkušenostem. Bavilo mě vždy jednání s klienty a  podporovat je, zároveň jsem však měla na starosti zvyšovat výnosnost části portfolia, tedy i strategie a vlastní nápady,jak na to. S příchodem svých dětí jsem však zjistila, že moje ženská část byla potlačena a tedy jsem neznala být ve své síle, ve své energii, ve svém flow. Byla jsem neustále ve srovnávání s muži, což se na mi na mateřské úplně rozpadlo, vyhořela jsem. Byla jsem doslova nucena zpomalit, zjemnit, učit sebe opečovávat , tak i svoje děti. Ve chvíli, kdy jsem se nořila do ženství a také práce se sexuální energií, otevřela se mi velká láska k tvořivosti, kreativitě, ale hlavně radostí z ní. Přestala jsem být tolik vyčerpaná a postupně jsem vnímala svoji intuici mnohem a mnohem hlouběji a to mě přivedlo založit ženskou hlubinu.

Tolikrát jsem chtěla založit women business club, ale stále jsem netušila s čím a jak. Během mateřské jsem se vzdala všech výhod a dobrovolně ukočila mateřskou a tedy uzavřela tuto oblast realizace.Následně jsme s kamarádkou založily projekt www.akademiematerstvi.cz, který jsem zcela milovala  a věděla, že bude velmi úspěšný a naučila jsem se na něm mnohé i propady, zkušenosti, které mi přinesly mnohem více a já ucítila přesně to, co mě baví- podporovat ženy v jejich kreativitě, tvoření, rodit projekty, které však vychází z Vašeho nitra, naslouchání duše a díky zkušenostem v mužském businessu předám i nástroje a taky jakousi disciplínu tyto projekty zhmotnit do podoby, která je originální, unikátním dílem a má mnohem hlubší smysl a tak i podporu ostatních , celku a tak i hojnosti do života. Přeji všem ženám, které tak cítí začít svůj vlastní projket, přeji odvahu, lásku k sobě a jemnost a také hloubku se podívat do sebe, protože tam to vše na Vás čeká:)

 

POJĎ ZÁŘIT SE MNOU

Přišla mi vize - poroď svou vizi, kdy jsem ucítila, že je čas předat a sdílet svoji cestu, ale zároveň probudit v Tobě vodopád kreativity a nápadů, které nebudou čistou jemněhmotnou myšlenkou, ale zároveň se zrealizují jako fungující podnikání. Propojíme mužsko-ženský princip v tanci.

*

V přítomnosti žen jsem začala cítít a vnímat silně jejich potenciál a dary. Od vize až po realizaci. Vnímám vždy velký tok tvořivosti, nápadů, vizí a ráda bych to probudila i v Tobě.  

Jsem připravená podpořit všechny ženy, které mají odvahu se podívat samy do sebe a zřít svoji pravdu, pravdivost, která je pro mě v životě silným navigátorem a cností. Zintegrovat , doslova ztělesnit důvěru v sebe, protože ta je zásadním pilířem pro zdravé  fungování jak v podnikání, tak v životě. Je to přijetí všech částí nás, abychom my a naše podnikání mohlo být celistvé.

*

Teď už vím, že každá žena má svou vizi, misi, unikátní esenci, magnetismus, který nejde porovnávat, srovnávat. Bude mi ctí ho společně s Tebou probudit, ucítit, navnímat a právě plně přijmout do tvořivosti a plného potenciálu. Vím, že každá žena píše svůj originální život, příběh, projekt a je v tom "dokonalá" (ne tak jak známe ze společnosti). Budu plnou podporou, aby jsi šla budouvat na zdravých, nových základech tak, aby se brzy vše nerozpadlo jako dům z karet. Aby tvé PROČ bylo silně probuzeno v tvém těle a bylo " motivací a odvahou" jít ven někdy i s něčím, co společnost vnímá mimo "normál". 

*

Budu pro Tebe držet prostor, jehož energie Tě maximálně podpoří projít tím, čím potřebuješ projít. Prostor pro chvíle velkých skoků a významných transformací. Tak, jak si to Ty sami dovolíš.

 

 • najdeš v sobě šťávu, budeš žít život, ne prožívat
 • najdeš v sobě tvořivost, nebudeš kopírovat vnější svět
 • přestaneš se porovnávat, opustíš sebekontrolu, pustíš se:)
 • opustíš mentální nastavení žárlivost, závist úspěšným ženám
 • najdeš smysl svého tvoření
 • budeš ve své síle v různých životních zkouškách
 • přibyde Ti energie, nebudeš hledat vně, jak ji doplnit
 • vystoupíš si z kolovrátku systému a událostí, které Ti už neslouží
 • vstoupíš si do vlastní síly a budeš dělat, co Tě baví
 • dozvíš se, jak harmonizovat polarity v sobě a pochopíš, jak se projevují vně, ve vztazích
 • Jseš ta, které děti doslova odšpuntovaly Lůno, tvořivost? Chtěla bys zároveň u dětí tvořit?
 • Miluješ své děti, ale cítíš volání něčeho silného i tvořit ve větším smyslu pro sebe i pro ně?
 • Bojíš se opustit jistoty? Práci, korporát? Chceš tvořit sama za sebe?
 • Jseš ve své práci utlačená, doslova vyhořelá, rigidní, bez nápadu, bez inspirace?