POROĎ SVOJI VIZI

zahájení  1.dubna 2023 

spolupráce 9 měsíců

od 1. dubna 2023 - prosince 2023

PROBUĎ V SOBĚ TVOŘIVOST, KREATIVITU A NEKONČÍCÍ INSPIRACI

DEJ HLUBŠÍ SMYSL SVÉMU PODNIKÁNÍ, VIZI, SVÉMU POSLÁNÍ

OTEVŘI SE AUTENTICITĚ, SVÉ JEDINEČNOSTI, KTERÁ Z TEBE VYKVETE

MISE - VIZE - CESTA DUŠE - KREATIVITA -  OTISK - POSLÁNÍ - ODVAHA - TOK INSPIRACE - DŮVĚRA - ZDRAVÍ - PROSPERITA - LÁSKA - HOJNOST - SVŮJ POTENCIÁL - SMYSLNOST - TVOŘIVÁ ENERGIE - PENÍZE - ZMĚNA

Skrze Tvoji kreativní, sexuální, vitální energii si rozpomeneš na svoji unikátní misi, vizi, projekt, business, která má být skrze Tvé Lůno, bránu děložního čípku a Srdce porozeno.

Tak jako rodíme děti, rodíme naše jedinečné vize, projekty, tvoření, umění, které jsou protkány Vaší jedinečnou esencí / otiskem již od Vašeho narození.  Tímto spojením, realizací do hmoty a sdílením naplňujeme naši cestu radostí, hojností a růstem.

Cesta businessu v napojení...

Když kráčíš do hlubiny svého těla, hlubiny prostoru LŮNA, SRDCE a opouštíš zadržovaná a uložená omezení, zastaralá přesvědčení, nesloužící identity, autority, bloky, vzorce rodiny a společnosti, PROBUDÍME  v sobě životní, tvořící energii, na kterou si rozpomeneme, ZAČNEME STAVĚT na čistých a zdravých základech, na nových energetických otiscích v tělě.

Otvírá to v nás cestu plného potenciálu, vize, vnitřní inspirace, kterou můžete doslova PORODIT  do hmotné a hlavně ukotvené reality. Je to cesta, kde tvoříš v harmonizaci obou polarit, jak mužské ( jasnost a oragnizovanost, vize), tak ženské (plynutí, empatie,  jemnost, šťáva a Tvoje jedinečná esence). Zrodí se Tvoje unikátní podnikání.

 

Do plné síly a rozkvětu

Tato cesta je pro ženy, které cítí velké volání tvořit, následovat cestu své duše, soul mission.  Toto pole bude plné kreativity, originality a každá tyto kvality v sobě probudí a oživí. Vstoupíš si do vlastní síly, která Tě na tvé cestě bude provázet. Moje duše pocítila vést ženy tak, aby  se spojily se svým zdrojem, který Tě vede a ty se staneš doslova přijímačem, budeš na příjmu a intuici a hlas své duše budeš následovat. Budeme s respektem přistupovat, že každá cesta je individuální a úžasná a tak někdo má dar takový a jiná zase takový a spoolečně se jako celek obohacujeme. Některá potřebuje studovat, některá může mluvit skrze své tělo, někdo skrze své obrazy tvořit...cokoli, co je tady tvou misí. Není tady škatulka toho, co je správné a co ne...od souzení budeme pomalu vystupovat. 

Obsah  kurzu

Celá cesta je koncipovaná jako prolnutí ženské energie ( tedy plynutí, naslouchání srdci, vizí, intuice) a mužské energie ( tedy zhmotnění, organizace, jasnost). Probuzení ženství, yinu, napojení na své Lůno, tělo, sexuální energii, která přináší inspiraci, vedení, proto je nutné být plně přítomna v těle. V cestě  jsou zakomponované nástroje, postupy, techniky z 10 leté praxe v businessu i vedení lidí, tak i on-line světa. Tyto nástroje skvěle fungují jako opěrné pilíře a spolu s probuzeným ženstvím tvoří nádhernou symfonii nového podnikání. Tento kurz může být skvělým i doplněním, osvěžením již podnikajících žen, které se pohybují ve velice tvrdém či mužském prostředí a cítí, že je to již vyčerpávájící, degradující než kreativní. Výstup samozřejmě záleží na individuálním nastavení a chuti. Cesta slouží k plnému porození své vize, projektu, který bude mít trvalý charakter a osamostatnění v dalších krocích, plná zodpovědnost za své tvoření a sebevědomí, sebelásku.

 

ženský aspekt

DUBEN - zahájení, spolutvorba

Zahájení cesty spolupráce, spolutvorby. Co si tvoříš, vision board, oltář. Sestup do těla, do základní spodní oblasTi, kde stavíme nové základy/propuštěné od vzorcům, programů společnosti, rodin, výchovy. Ukotvení v sebe samé. Oživení a probuzení Lůna.

KVĚTEN - ego versus služba/poslání

prozkoumáme limity, přesvědčení, vztah k sobě, tedy na venek, strachy ( z okolí, z neúspěchu), programy souzení a závisti na hlubší úrovni, nesebevědomí, podceňování, sabotáž, lenivost, vymlouvání

ČERVEN - PROČ- cesta duše

Aktivace unikátního kódu, který neseš ve svém poli, ztělesnění mise duše do těla, kultivace ohně, sestup dolů, pro cestu nahoru. Tzv. story telling - jaké je to TVOJE a odkud pochází? 

ČERVENEC - přepis lymic. otisku

K tomu, abychom se pustily ze zavedených certifikátů, norem, rámečků, je třeba jít až do tvého vlastního početí, prenatálu a porodu. Kdy porodíš sama sebe do nového.

SRPEN-bod NULA

Nové početí v bodě nula. Tvá duše není duální, přesah duality v jednotu, tvořeí z jednoty, stáváš se mostem v napojení. Prác es tělem, techniky an pochopení skrze prožitek

ZÁŘÍ - fyzicky 3 denní cesta VIZE

3 dny cesta VIZE, pochod v tichosti za ukotvení své VIZE do Matky GAII, do krystalové mřížky, propojení. cesta pod vedením zkušené cestovatelky LUCIE  v Bílých Karpatech.

ŘÍJEN - otevírání těla, navýšení energie

Ukážeme si, jak podpořit kreativitu a toření  těle, tedy mít neustále tělo proudící energií, podíváme se na to, co ji zasekává a jak o ni pečovat, protože jinak vyhoříte hned na začátku!

LISTOPAD- příprava na porod vize

Je to stejné jako s porodem dítěte, chceme bolest nebo orgasmický porod? Připravit se na fázi smrti a znovuzrození do nové role, podnikání, služby mise? Jsme připraveni? Zodpovědnost? Božské načasování a důvěra.

mužský aspekt

DUBEN - základní hodnoty

Definování a upřímnost k sobě: Základní smysl, hodnoty, cíle, velikost, struktura, oblast zájmu a zodpovědnosti, zaznamenávání, organizace a sebereflexe - akce.

KVĚTEN - metoda GTD

nástroje, jak tvořit, zachytávat myšlenky, intucici, jasné kroky, které připraví půdu pro zachytávání informací, intucice, vizí,obrazů, pocitů. Vedené otázky k celkovému pohledu na projekt. Co podporuješ? Co má  být tvým výstupem?

ČERVEN - konkrétní výstup  příběhu

Tvé proč začneme rozvádět do příbehu, do konkrétní podoby toho, co tvoříš a bude zakomponováno v tvém projektu jako hlavní středoBOD a odtud se to bude rozvětvovat.

ČERVENEC - přepis lymbic. otisku

K tomu, abychom se pustily ze zavedených certifikátů, norem, rámečků, je třeba jít až do tvého vlastního početí, prenatálu a porodu. Kdy porodíš sama sebe do nového.

SRPEN - zákazník a portfolio- produkt

Konkretizace a ujasnění si v počáteční fázi zákazníka, který se může změnit, ale jasná definice a fokus, kam chci zasáhnout. Ujasnění si produktu/služby v uzemněné formě, tedy pochopitelné, prodejné.

ZÁŘÍ - budgeting - zdroj financí

Jak si tvořit svůj vlastní budget na typ businessu, na základě aktuálních finančních možností pro plný rozjezd. Mít jasnou ukotvenou reálnou představu. Co je a co není důležité. Téma hojnosti.

ŘÍJEN - ty a marketing

Podíváme se na marketing a způsoby, jak na něj. Kdo a co ho tvoří a taky s kým si přejeme spolupracovat/ zpátky k definici zákazníka + naše PROČ.

LISTOPAD - cenotvorba

Podíváme se na to, jak tvořit ceny, kde je můj střed a kde naopak tvořím z hlavy kde tvořím z nedostatku nebo sebepodceňování? Jasnost a čitelnost v ceně a produktu, co nabízím. Dokážeš si ji před námi "obhájit"?

PROSINEC

společné setkání a porození vize +porod do lásky a uzavření cesty, cesta jednoty, propojení

Struktura a forma kurzu

Struktura kurzu: 

Jedná se o kombinaci setkání on-line a i fyzicky, jelikož mým hlavním záměrem je tvořit podporující vztahy, propojení. V tom vnímám, že je mnohem radostnější a úspěšnější podnikání - tvoření. Níže jsou termíny on-line setkání a zároveň je zde termín pochodu po horách v Bílých Karpatech pod vedení profesionální cestovatelky Lucie. Na závěr bude oslava VAšich porozených vizí, Vašich porozených znovuzrozených JÁ.

Forma kurzu :

materiály, videa, postupy, techniky a doporučené úkoly jsou evidovány v členské sekci, která bude pro Vás po dobu 2 let k dispozici. 

Dále 2x do měsíce bude společný kruh přes ZOOM, kde budeme hlavně sdílet Vaše poznání, kroky, otázky. Bude hlavně prostor pro Vás a eventuelně nasměrování. Vždy bude záznam za každého setkání.

Kurz je omezen na maximálně 12 žen, aby se vytvořila úzká skupinka žen a každá měla možnost mít svůj prostor pro sdílení, otázky a vše , co bude v danou chvíli potřeba.

Další komunikační kanál bude i FB skupina, kde si budeme sdílet své tipy, pokroky, otázky. Tak abychom se společně podpořily ve své unikátnosti:)

3 dny pochod - bude dobrovolný, ale velmi silný, takže ze srdce doporučovaný:), samozřejmě jdu s Vámi:).

Termíny hovorů:

DUBEN 

1. dubna 19-21h

19. dubna 19-21h

ČERVENEC

13. července 19-21h

27. července 19-21h

ŘÍJEN

12. říjen 19-21h

26. říjen 19-21h

KVĚTEN 

3. května 19-21h

18. května 19-21h

SRPEN 

10. srpen 19-21h

24. srpen 19-21h

LISTOPAD

??. listopad 19-21h

23. listopad 19-21h

ČERVEN 

??. červen 19-21h

29. červen 19-21h

ZÁŘÍ

pochod  19-21h

??.září 19-21h

PROSINEC

8.prosince  10 -17h, Praha

ZÁKLAD ZAČÍNÁ VE SPODNÍM TROJÚHELNÍKU

Aby jsi mohla stavět na pevných základech, hlubokých kořenech, ukotvená ( tak jako i tvá vize do hmoty) tady na Zemi, začneme doslova budovat od spodních center, kořeny, sakrální se*uální oblast tvořivosti a dále oblasti síly, moci. Podíváme se, jaké přesvědčení, limity, záznamy, traumata může tvé Lůno držet a propustíme je, aby jsi tvořila z tvé esence a z tvé síly a dokázala ji rozpoznat. Aby vize mohla být zhmotněna ( ne jenom úlet, přání, představa), je doslova dobré stát na pevných nohou a zakořenit. Se zdravými kořeny se projekt / vize nerozpadne. Budeš místo strachu v plné důvěře. Bez této fáze je velmi nestabilní integrovat vyšší sféry, aspekty nás, naše budoucí já, naše vize. Hlavně v případě, když se jedná o nápady, které jsou odvážné a doposud tolik neznámé.

*

Naučíš se kultivovat a vnímat vlastní tvořivou se*uální energii, která je alfa omegou naší vitální síly, magnetismu, tvořivosti, co touto silou vyživujeme, posilujeme. Plně souvisí s naší vnitřní hojností. Vneseš do života více šťávy, najdeš svůj jedinečný pramen své inspirace, RAdosti. Zaseješ vesmírné semínko do svého Lůna tvořivosti. Budeš v pohybu, jelikož Lůno chce být živé:)

 

TVÉ PROČ - SRDCE A SÍDLO TVÉ DUŠE

I ty píšeš jedinečný příběh. Pokud dovolíš transformovat veškeré bolesti, zranění, smutek, hněv, vztek skrze srdce a proměnit ho v lásku, stává se z jedu zlatý nektar, který bude z Tvého srdce proudit. Je to místo autenticity, radosti, záměru, nevinnosti. Je to místo, kde je navždy uchované Tvoje PROČ. A z toho místa budeš srdce otevírat a sdílet z naplnění. Zároveň oblast srdce je i brzlík, kde vnímám, že je sídlo naší duše. Budeš naslouchat hlouběji tomuto zvuku, této vibraci, tomuto hlasu, aby jsi cítila její spojení a zároveň srkze otevírání srdce, objevila v sobě své dary, tvoji jedinečnou esenci a šťávu.

INTUICE, TVŮJ JEDINEČNÝ SMYSL

Budeš více rozpoznávat své jasné napojení, jak s Tebou duše komunikuje, jaké smysly jsou ti nejbližší. Budeš budovat plnou důvěru a podporovat své smysly. Prohloubíš rozpoznání toho, co je opravdu Tvá intuice a budeš budovat silnější spojení a důvěru.

TANEC POLARIT

Roztančíš polarity v těle, mužskou i ženskou. Necháš muže v sobě organizovat, plánovat, zhmotňovat. Během společné cesty budeme jasně připravovat kroky. Projdeš i přijetím mužské síly, propuštění všech nánosů, aby se mohla tato síla plně projevit. V této linii se pak může tvá vnitřní žena plně otevřít a doslova tancovat, plout v proudu, ve vedení, v inspiraci, v napojení. Když znovu vyrovnáš své vnitřní mužské / ženské energie, odrazí se to i ve Tvém vnějším světě. Ve vztazích, kde zažiješ mužské vedení a zároveň pocítíš jeho úctu k tvému Ženství. Ve tvém podnikání, kde tvoje Žena dává jasné pokyny zrozené prostřednictvím touhy, radosti a tvůj muž to propojí přítomností a integritou. Tímto způsobem získáš prosperující a přitom udržitelné podníkání/vizi, vyživené, šťavnaté tělo a vášeň ve tvém vztahu. Společně se podíváme na přesah duality a jak ji pochopit skrze náš vlastní porod, přepis porodu a vidět, kde je střed, středová osa, bod nula a jak se na ni ladit.

 

THETA HEALING

Více o metodě Theta Healingu najdeš zde. Tuto metodu použijeme právě na podvědomé bloky s penězi, které totiž ovlivňují i naši schopnost plně vidět náš potenciál a naše poslání. Často nás ovlivňují vzorce rodičů a jaký měli vztah k penězům. Čím víc bloků s penězi jsem si odstranila, tím víc možností jsem začala vidět. Začala jsem dělat jiná rozhodnutí a tvořit s mnohem větší lehkostí. Najednou jsem uviděla, že mé sny a velké vize se opravdu mohou stát realitou. Když máme problémy s příjmáním peněz, většinou tím bráníme našim ideálním klientům, aby nás našli a přišli k nám ve větším množství. Je to zase ten stejný princip, protože bloky s penězi si většina z nas prostě brání naplnění našeho poslání duše a naplnění našeho pozemského záměru. Tělo má svou emoční inteligenci, která zároveň v sobě nese právě emoce spjaté s penězi a pokud jsou neustále nějaké negativní emoce v těle uloženy, naše realita se prostě nezmění. Touto metodou přijdeme společně na to, které jsou to, kdy byly v těle uloženy a bdueme je postupně z těla pouštět.

Investice do sebe na 9 měsíců:  30.000 CZK

cesta nelze samostatně koupit, ale potřebuji s Tebou navázat osobní povídání, tvoji představu a připravenost:) a aby jsme si ladily.Jseš to ty?

můj příběh a velké PROČ

Skrze dva porody, srze práci s Lůnem,  jeho vědomím, jeho energií a vůbec spojením se zlehounka zpátky do komunikace se svým tělem, se roztočil doslova vír vnějších událostí, na kterých jsem lpěla, byla závislá, žila ve své iluzi, vydávala energii ven, čemu jsem věřila, či uvěřila. Pozornost se otočila dovnitř a poznávala jeho prostor, energii, možná indentitu, kdo opravdu jsem, co mi dělá radost a co je pro mě jakýmsi naplněním mého života ve větší svobodě a lásce. Opustila jsem svět korporátu, nadnárodních společností v období mateřské dovolené, i přes to, že mi zajišťoval plné hmotné zajištění. Nicméně ženství a doslova vnitřní šťáva byla vyždímána. A tak doslova z hlubin mé duše bylo velkým přáním sdílet svůj osobní příběh ženám, tak aby ony již mohly podobným procesem projít v lehkosti. Většinou porody a mateřství pro nás získává úplně jinou perspektivu a hloubku života a děti nás učí přítomného okamžiku, sebelásce, radosti, hravosti, ale poukazují i na místa, kde máme prázdné, bolavé místa. Tehdy došlo k početí a přijala jsem skrze duši projekt AKADEMIE přirozeného mateřství www.akademiematerstvi.cz.  Je to projekt, který zde přinesl zcela nový pohled a nebo návrat? k přirozenému mateřství a ženství. Když se spojí srdce a odvaha v sebe, ve vlastní ZDROJ inspirace, toku, pramenu šťávy, doslova rodíme zcela unikátní jedinečné projekty, vize, mise, které nesou Vaši vůni, Vaši kreativitu, péči, lásku. Když si vstoupíme do tohoto proudu života a dáme mu velké ANO, přichází zrod Vašich darů a talentů, naplnění, které s láskou a radostí sdílíš. 

 

POJĎ ZÁŘIT SE MNOU

Přišla mi vize - poroď svou vizi, kdy jsem ucítila, že je čas předat a sdílet svoji cestu, ale zároveň probudit v Tobě vodopád kreativity a nápadů, které nebudou čistou jemněhmotnou myšlenkou, ale zároveň se zrealizují jako fungující podnikání. Propojíme mužsko-ženský princip v tanci.

*

V přítomnosti žen jsem začala cítít a vnímat silně jejich potenciál a dary. Od vize až po realizaci. Vnímám vždy velký tok tvořivosti, nápadů, vizí a ráda bych to probudila i v Tobě.  

Jsem připravená podpořit všechny ženy, které mají odvahu se podívat samy do sebe a zřít svoji pravdu, pravdivost, která je pro mě v životě silným navigátorem a cností. Zintegrovat , doslova ztělesnit důvěru v sebe, protože ta je zásadním pilířem pro zdravé  fungování jak v podnikání, tak v životě. Je to přijetí všech částí nás, abychom my a naše podnikání mohlo být celistvé.

*

Teď už vím, že každá žena má svou vizi, misi, unikátní esenci, magnetismus, který nejde porovnávat, srovnávat. Bude mi ctí ho společně s Tebou probudit, ucítit, navnímat a právě plně přijmout do tvořivosti a plného potenciálu. Vím, že každá žena píše svůj originální život, příběh, projekt a je v tom "dokonalá" (ne tak jak známe ze společnosti). Budu plnou podporou, aby jsi šla budouvat na zdravých, nových základech tak, aby se brzy vše nerozpadlo jako dům z karet. Aby tvé PROČ bylo silně probuzeno v tvém těle a bylo " motivací a odvahou" jít ven někdy i s něčím, co společnost vnímá mimo "normál". 

*

Budu pro Tebe držet prostor, jehož energie Tě maximálně podpoří projít tím, čím potřebuješ projít. Prostor pro chvíle velkých skoků a významných transformací. Tak, jak si to Ty sami dovolíš.

 

 • najdeš v sobě šťávu, budeš žít život, ne prožívat
 • najdeš v sobě tvořivost, nebudeš kopírovat vnější svět
 • přestaneš se porovnávat, opustíš sebekontrolu, pustíš se:)
 • opustíš mentální nastavení žárlivost, závist úspěšným ženám
 • najdeš smysl svého tvoření
 • budeš ve své síle v různých životních zkouškách
 • přibyde Ti energie, nebudeš hledat vně, jak ji doplnit
 • vystoupíš si z kolovrátku systému a událostí, které Ti už neslouží
 • vstoupíš si do vlastní síly a budeš dělat, co Tě baví
 • dozvíš se, jak harmonizovat polarity v sobě a pochopíš, jak se projevují vně, ve vztazích
 • Jseš ta, které děti doslova odšpuntovaly Lůno, tvořivost? Chtěla bys zároveň u dětí tvořit?
 • Miluješ své děti, ale cítíš volání něčeho silného i tvořit ve větším smyslu pro sebe i pro ně?
 • Bojíš se opustit jistoty? Práci, korporát? Chceš tvořit sama za sebe?
 • Jseš ve své práci utlačená, doslova vyhořelá, rigidní, bez nápadu, bez inspirace?