POROĎ SVOJI VIZI

PROBUĎ V SOBĚ TVOŘIVOST, KREATIVITU A NEKONČÍCÍ INSPIRACI

DEJ HLUBŠÍ SMYSL SVÉMU PODNIKÁNÍ, VIZI, SVÉMU POSLÁNÍ

OTEVŘI SE AUTENTICITĚ, SVÉ JEDINEČNOSTI, KTERÁ Z TEBE VYKVETE

Skrze Tvoji kreativní, se*uální, vitální energii si rozpomeneš na svoji unikátní misi, vizi, projekt, business, která má být skrze Tvé Lůno, bránu děložního čípku a Srdce porozeno.

Tak jako rodíme děti, rodíme naše jedinečné vize, projekty, tvoření, umění, které jsou protkány Vaší jedinečnou esencí / otiskem již od Vašeho narození.  Tímto spojením, realizací do hmoty a sdílením naplňujeme naši cestu radostí, hojností a růstem.

CESTA ŽENY V NAPOJENÍ

Když kráčíš do hlubiny svého těla, hlubiny prostoru LŮNA, SRDCE a opouštíš zadržovaná a uložená omezení, zastaralá přesvědčení, nesloužící identity, autority, bloky, vzorce rodiny a společnosti, PROBUDÍME  v sobě životní, tvořící energii, na kterou si rozpomeneme, ZAČNEME STAVĚT na čistých a zdravých základech, na nových energetických otiscích v tělě.

Otvírá to v nás cestu plného potenciálu, vize, vnitřní inspirace, kterou můžete doslova PORODIT  do hmotné a hlavně ukotvené reality. Je to cesta, kde tvoříš v harmonizaci obou polarit, jak mužské ( jasnost a oragnizovanost, vize), tak ženské (plynutí, empatie,  jemnost, šťáva a Tvoje jedinečná esence). Zrodí se Tvoje unikátní podnikání.

DO PLNÉ SÍLY A ROZKVĚTU

lístek po lístku

MISE

VIZE

CESTA DUŠE

KREATIVITA

OTISK

POSLÁNÍ 

ODVAHA

TOK INSPIRACE

DŮVĚRA

ZDRAVÍ

PROSPERITA

LÁSKA

HOJNOST

SVŮJ POTENCIÁL

SMYSLNOST

TVOŘIVÁ ENERGIE

PENÍZE

ZMĚNA

Jak bude porod vize vypadat?

ZÁKLAD ZAČÍNÁ VE SPODNÍM TROJÚHELNÍKU

Aby jsi mohla stavět na pevných základech, hlubokých kořenech, ukotvená ( tak jako i tvá vize do hmoty) tady na Zemi, začneme doslova budovat od spodních center, kořeny, sakrální se*uální oblast tvořivosti a dále oblasti síly, moci. Podíváme se, jaké přesvědčení, limity, záznamy, traumata může tvé Lůno držet a propustíme je, aby jsi tvořila z tvé esence a z tvé síly a dokázala ji rozpoznat. Aby vize mohla být zhmotněna ( ne jenom úlet, přání, představa), je doslova dobré stát na pevných nohou a zakořenit. Se zdravými kořeny se projekt / vize nerozpadne. Budeš místo strachu v plné důvěře. Bez této fáze je velmi nestabilní integrovat vyšší sféry, aspekty nás, naše budoucí já, naše vize. Hlavně v případě, když se jedná o nápady, které jsou odvážné a doposud tolik neznámé.

*

Naučíš se kultivovat a vnímat vlastní tvořivou se*uální energii, která je alfa omegou naší vitální síly, magnetismu, tvořivosti, co touto silou vyživujeme, posilujeme. Plně souvisí s naší vnitřní hojností. Vneseš do života více šťávy, najdeš svůj jedinečný pramen své inspirace, RAdosti. Zaseješ vesmírné semínko do svého Lůna tvořivosti. Budeš v pohybu, jelikož Lůno chce být živé:)

 

TVÉ PROČ - SRDCE A SÍDLO TVÉ DUŠE

I ty píšeš jedinečný příběh. Pokud dovolíš transformovat veškeré bolesti, zranění, smutek, hněv, vztek skrze srdce a proměnit ho v lásku, stává se z jedu zlatý nektar, který bude z Tvého srdce proudit. Je to místo autenticity, radosti, záměru, nevinnosti. Je to místo, kde je navždy uchované Tvoje PROČ. A z toho místa budeš srdce otevírat a sdílet z naplnění. Zároveň oblast srdce je i brzlík, kde vnímám, že je sídlo naší duše. Budeš naslouchat hlouběji tomuto zvuku, této vibraci, tomuto hlasu, aby jsi cítila její spojení a zároveň srkze otevírání srdce, objevila v sobě své dary, tvoji jedinečnou esenci a šťávu.

INTUICE, TVŮJ JEDINEČNÝ SMYSL

Budeš více rozpoznávat své jasné napojení, jak s Tebou duše komunikuje, jaké smysly jsou ti nejbližší. Budeš budovat plnou důvěru a podporovat své smysly. Prohloubíš rozpoznání toho, co je opravdu Tvá intuice a budeš budovat silnější spojení a důvěru.

TANEC POLARIT

Roztančíš polarity v těle, mužskou i ženskou. Necháš muže v sobě organizovat, plánovat, zhmotňovat. Během společné cesty budeme jasně připravovat kroky. Projdeš i přijetím mužské síly, propuštění všech nánosů, aby se mohla tato síla plně projevit. V této linii se pak může tvá vnitřní žena plně otevřít a doslova tancovat, plout v proudu, ve vedení, v inspiraci, v napojení. Když znovu vyrovnáš své vnitřní mužské / ženské energie, odrazí se to i ve Tvém vnějším světě. Ve vztazích, kde zažiješ mužské vedení a zároveň pocítíš jeho úctu k tvému Ženství. Ve tvém podnikání, kde tvoje Žena dává jasné pokyny zrozené prostřednictvím touhy, radosti a tvůj muž to propojí přítomností a integritou. Tímto způsobem získáš prosperující a přitom udržitelné podníkání/vizi, vyživené, šťavnaté tělo a vášeň ve tvém vztahu. Společně se podíváme na přesah duality a jak ji pochopit skrze náš vlastní porod, přepis porodu a vidět, kde je střed, středová osa, bod nula a jak se na ni ladit.

 

THETA HEALING

Více o metodě Theta Healingu najdeš zde. Tuto metodu použijeme právě na podvědomé bloky s penězi, které totiž ovlivňují i naši schopnost plně vidět náš potenciál a naše poslání. Často nás ovlivňují vzorce rodičů a jaký měli vztah k penězům. Čím víc bloků s penězi jsem si odstranila, tím víc možností jsem začala vidět. Začala jsem dělat jiná rozhodnutí a tvořit s mnohem větší lehkostí. Najednou jsem uviděla, že mé sny a velké vize se opravdu mohou stát realitou. Když máme problémy s příjmáním peněz, většinou tím bráníme našim ideálním klientům, aby nás našli a přišli k nám ve větším množství. Je to zase ten stejný princip, protože bloky s penězi si většina z nas prostě brání naplnění našeho poslání duše a naplnění našeho pozemského záměru. Tělo má svou emoční inteligenci, která zároveň v sobě nese právě emoce spjaté s penězi a pokud jsou neustále nějaké negativní emoce v těle uloženy, naše realita se prostě nezmění. Touto metodou přijdeme společně na to, které jsou to, kdy byly v těle uloženy a bdueme je postupně z těla pouštět.

spolupráce 3 měsíce

13 x setkání 1,5h on-line nebo na živo/ dle možností​

soukromé propojení na Telegramu - 3 měsíce plně k dispozici

Hluboké meditace

očistné ceremonie Lůna

práce s úžasnou metodou ThetaHealingem

kultivace se*uální energie

zasvěcení práce s Yoni vajíčkem, s Yoni hůlkou

jasné kroky, realizace vize, společný dokument, tipy

doprovodné materiály, praktické cvičení s tělem, dechem, Lůnem

rozpomínání, integrace tvé jedinečné esence

cena je dle dohody a dle Tvých možností

Společný hovor je vstupenkou, abychom obě věděly, že naše spolutvoření je v souladu i s Tebou. Částka lze rozložit dle domluvy.

spolupráce 6 měsíců

​21 x setkání 1,5h on-line nebo na živo/ dle možností​

soukromé propojení na Telegramu - 6 měsíců plně k dispozici

Hluboké meditace

očistné ceremonie Lůna

práce s úžasnou metodou ThetaHealingem

kultivace se*uální energie

zasvěcení práce s Yoni vajíčkem, s Yoni hůlkou

jasné kroky, realizace vize, společný dokument, tipy

doprovodné materiály, praktické cvičení s tělem, dechem, Lůnem

rozpomínání, integrace tvé jedinečné esence

cena je dle dohody a dle Tvých možností

Společný hovor je vstupenkou, abychom obě věděly, že naše spolutvoření je v souladu i s Tebou. Částka lze rozložit dle domluvy.

můj příběh a velké PROČ

Skrze dva porody, srze práci s Lůnem,  jeho vědomím, jeho energií a vůbec spojením se zlehounka zpátky do komunikace se svým tělem, se roztočil doslova vír vnějších událostí, na kterých jsem lpěla, byla závislá, žila ve své iluzi, vydávala energii ven, čemu jsem věřila, či uvěřila. Pozornost se otočila dovnitř a poznávala jeho prostor, energii, možná indentitu, kdo opravdu jsem, co mi dělá radost a co je pro mě jakýmsi naplněním mého života ve větší svobodě a lásce. Opustila jsem svět korporátu, nadnárodních společností v období mateřské dovolené, i přes to, že mi zajišťoval plné hmotné zajištění. Nicméně ženství a doslova vnitřní šťáva byla vyždímána. A tak doslova z hlubin mé duše bylo velkým přáním sdílet svůj osobní příběh ženám, tak aby ony již mohly podobným procesem projít v lehkosti. Většinou porody a mateřství pro nás získává úplně jinou perspektivu a hloubku života a děti nás učí přítomného okamžiku, sebelásce, radosti, hravosti, ale poukazují i na místa, kde máme prázdné, bolavé místa. Tehdy došlo k početí a přijala jsem skrze duši projekt AKADEMIE přirozeného mateřství www.akademiematerstvi.cz.  Je to projekt, který zde přinesl zcela nový pohled a nebo návrat? k přirozenému mateřství a ženství. Když se spojí srdce a odvaha v sebe, ve vlastní ZDROJ inspirace, toku, pramenu šťávy, doslova rodíme zcela unikátní jedinečné projekty, vize, mise, které nesou Vaši vůni, Vaši kreativitu, péči, lásku. Když si vstoupíme do tohoto proudu života a dáme mu velké ANO, přichází zrod Vašich darů a talentů, naplnění, které s láskou a radostí sdílíš. 

 

POJĎ ZÁŘIT SE MNOU

Přišla mi vize - poroď svou vizi, kdy jsem ucítila, že je čas předat a sdílet svoji cestu, ale zároveň probudit v Tobě vodopád kreativity a nápadů, které nebudou čistou jemněhmotnou myšlenkou, ale zároveň se zrealizují jako fungující podnikání. Propojíme mužsko-ženský princip v tanci.

*

V přítomnosti žen jsem začala cítít a vnímat silně jejich potenciál a dary. Od vize až po realizaci. Vnímám vždy velký tok tvořivosti, nápadů, vizí a ráda bych to probudila i v Tobě.  

Jsem připravená podpořit všechny ženy, které mají odvahu se podívat samy do sebe a zřít svoji pravdu, pravdivost, která je pro mě v životě silným navigátorem a cností. Zintegrovat , doslova ztělesnit důvěru v sebe, protože ta je zásadním pilířem pro zdravé  fungování jak v podnikání, tak v životě. Je to přijetí všech částí nás, abychom my a naše podnikání mohlo být celistvé.

*

Teď už vím, že každá žena má svou vizi, misi, unikátní esenci, magnetismus, který nejde porovnávat, srovnávat. Bude mi ctí ho společně s Tebou probudit, ucítit, navnímat a právě plně přijmout do tvořivosti a plného potenciálu. Vím, že každá žena píše svůj originální život, příběh, projekt a je v tom "dokonalá" (ne tak jak známe ze společnosti). Budu plnou podporou, aby jsi šla budouvat na zdravých, nových základech tak, aby se brzy vše nerozpadlo jako dům z karet. Aby tvé PROČ bylo silně probuzeno v tvém těle a bylo " motivací a odvahou" jít ven někdy i s něčím, co společnost vnímá mimo "normál". 

*

Budu pro Tebe držet prostor, jehož energie Tě maximálně podpoří projít tím, čím potřebuješ projít. Prostor pro chvíle velkých skoků a významných transformací. Tak, jak si to Ty sami dovolíš.

 

 • najdeš v sobě šťávu, budeš žít život, ne prožívat
 • najdeš v sobě tvořivost, nebudeš kopírovat vnější svět
 • přestaneš se porovnávat, opustíš sebekontrolu, pustíš se:)
 • opustíš mentální nastavení žárlivost, závist úspěšným ženám
 • najdeš smysl svého tvoření
 • budeš ve své síle v různých životních zkouškách
 • přibyde Ti energie, nebudeš hledat vně, jak ji doplnit
 • vystoupíš si z kolovrátku systému a událostí, které Ti už neslouží
 • vstoupíš si do vlastní síly a budeš dělat, co Tě baví
 • dozvíš se, jak harmonizovat polarity v sobě a pochopíš, jak se projevují vně, ve vztazích
 • Jseš ta, které děti doslova odšpuntovaly Lůno, tvořivost? Chtěla bys zároveň u dětí tvořit?
 • Miluješ své děti, ale cítíš volání něčeho silného i tvořit ve větším smyslu pro sebe i pro ně?
 • Bojíš se opustit jistoty? Práci, korporát? Chceš tvořit sama za sebe?
 • Jseš ve své práci utlačená, doslova vyhořelá, rigidní, bez nápadu, bez inspirace?