9.1.2023 - 9.6.2023

vyŽIVEné LŮNO

5 měsíční on-line cesta

Prostor pro ženy a transformaci skrze moudrosti našeho Lůna. Cesta ke ztělesnění VÍCE ŽIVOTNÍ  TVOŘIVÉ ENERGIENAPOJENÍ SE NA SVÉ LŮNO - NITRO

PODÍVÁME SE DO TVÉHO CHRÁMU

1. měsíc 
základ začít cítit své tělo, spojení s Lůnem

Pokud necítíš tělo, Lůno, jsi odpojená a tím i velice ovlivnitelná a život je v módu "přežívání". Vystoupit ven z toho je CESTA SESTOUPIT DOLŮ. Do svého Lůna, těla a začít cítit vše, co se tam nachází a potkat se s tím než se nám to může v životě zřetelně projevit ve formě VYHOŘENÍ, DEPRESÍ, BEZ POCITU RADOSTI A SMYSLU nebo taky jenom přežívání života bez plnění svých dnů, snů, protože tak je to ve společnosti "NORMÁLNÍ". Bez toho nevíme, co je naše, co je cizí, co je naše intuice a kde jsou pochyby o sobě.

1. setkání

OTEVŘENÍ CESTY ZÁMĚREM - SPOJÍME SE S TĚLEM, S LŮNEM,KOMPAS-KOTVA 

Začneme hezky všechno odspodu. S čímkoliv začínáme, vztahy, práce, projekt a náš dům je na špatných základech, zbortí se a stavíme odznovu. Potřebujeme se uzemnit, ukotvit ve svém těle, Lůnu. abychom mohly kultivovat v sobě oheň, expandovat energii, potřebuje mít pevné základy, aby ho přívalová energie SHAKTI nezničila. 

Zde se podíváme, jak to máte s pocitem bezpečí, jistot, Vašeho domova, zda se cítíš vítána na Zemi, vpořádku, nohama na Zemi, usazená v realitě. 

 Když jsme v hlavě, jsme odpojeny, žijeme v příbezích venku v přesvědčeních ostatních, systému vychovy, ale odcházíme od cítění těla, raději řeším, co si myslíme nebo oni venku si myslí.

Často skočit do těla a poprvé se podívat do vnitřního světa chce někdy odvahu, je to však mnohem barevnější, mnohem zábavnější, živější. Pestřejší než nám někdo něco řekl nebo si vygooglíme:). Je to náš vesmír, náš Yoniverse.

2. setkání

EMOČNÍ ROVINA LŮNA JE MOSTEM MEZI TĚLEM A DUŠÍ

Emoce, které většinou po generace byly potlačovány, zůstaly uvíznuty v těle, zapancéřované. Nejenom, že je mnohdy neumíme ani popsat, co se děje v těle, taky jsme nebyly učeny, jak s nimi pracovat, zacházet a možná i najít místo v těle odkud přichází, odkud k nám promlouvají, kde na těle je cítíme.

Umět se naučit popisovat proces, emoce, které tělem prochází, když energie namíří do těchto míst. Je důležité jim naslouchat UMĚNÍ NASLOUCHAT v přítomném okamžiku. Jsou to navigátoři v životě. Když je správně uchopíme, můžeme poodhalit, co nám chtějí ukázat, říct. Třeba nastavit zdravé hranice, které si neustále necháváme překračovat. Kde potlačujeme samy sebe, kde se bojíme projevit, mluvit. Můžou nám odhalit místa největších traumat, které jsme v životě potlačily, odpojily se od bolesti. A tak v jemnosti otevíráme tyto pancíře, aby se do života mohlo kouzlo nalít.

Naučíme se v praxi proč procesovat v roli pozorovatele bez hodnocení a souzení.

VYPLEJEME ZAHRADU CHRÁMU

2. měsíc
kořeny, očista Lůna

Otisky v nás se u žen ukládájí hlavně do oblasti Lůna a mužům hlavně do Srdce. Často se pak projevují ve fyzické formě - nemocí. Aby nás tyto otisky v životě neustále neovlivňovaly, je třeba je znát a přijmout / alchymizovat v našem nervovém systému a emoce z těla propustit, aby se nám nalila životní energie, kterou jsme někde nechaly, předaly, energeticky jsme stále propojeni. Jaké otisky jsou nejčastější a někdy jsou doslova až existenční.  

1 x společný on-line call , 1 x naživo setkání - práce s tělem

3. setkání

ZVĚDOMÍME SI NAŠE KOŘENY, NAŠE GENERAČNÍ PŘESVĚDČENÍ, SYSTÉM VÝCHOVY

Lůno je místo, kde je světlo i tma - prostě ŽIVOT. Všechno najednou a my je poznáváme a tím se zcelistvujeme. Budeme se dostávat hlouběji do Lůna, kde jsou otisky emocionálních situací , přesvědčení, které jsme přijaly za své a jediné a to někdy hluboko zaryté. Budeme tím rozšiřovat vlastní kapacitu pohledu, nadhledu. Doslova se podíváme na vlastní zahrádku chrámu, co tam roste a co je třeby vyplít.

Když jakoukoliv temnou stránku odmítáme, často je to ta, která nejvíce řve a chce být přijmuta, obejmuta a propustěna, transformována.  POCIT ODMÍTNUTÍ, NEJISTOTA, POCIT NEBEZPEČÍ, PRÁZDNOTNA, POCITY NEDOSTATKU, NESPOKOJENOST, NESNÁŠÍM ŽENSKÉ SPOLEČENSTVÍ, POSLUŠNÁ HOLKA  k autoritám, toxické vztahy v rodinách, sexuální zneužívání (nemusí být ani fyzické), manipulace. Na ty existenciální, které se v nás uložily jako obrana, ochrana (přežití)se vrství další filtry, které se nabalují během našeho vývoje, dospívání (menstruace, první sexuální styk), dospělosti, v mateřství (porod)a skrze ně mi projektujeme a tvoříme si tak své životy/reality.

4. setkání

OČISTA LŮNA - ASPEKTY, ARCHETYPY, ROLE

Ukážeme si v praxi, jak dělat vlastní očistu Lůna a kdy je vhodné již mít podporu někoho jiného. Zde bych ráda společné setkání, které si domluvíme na živo a protančíme se různými archetypy, rolemi, které v životě hrajeme a jen si uvědomíme, zda je třeba je ještě prožívat.

Vztah k menstruaci - očista dělohy.

Pozastavíme se v dualismu, dualitě, která zde na Zemi funguje. Poznávat obě strany, abychom mohly najít střed. Pozveme kontrakci a expanzi do těla, jak přepisovat a vnímat, kdy je čas z kontrakce vyjít. Vnímat, k čemu přirozeně tíhnu více v životě.

Začneme tančit v labirynthu našeho Lůna, odhalovat bez souzení. Tím, že budeme viděny v přijetí, dochází k hlubokému léčení.

 

společné setkání od domluvě

CHRÁM ZALITÝ SLUNCEM DUŠE

3. měsíc
cesta do Srdce , propojení s Lůnem 
5. setkání

SPIRITUÁLNÍ GURU -OTEVŘI SVÉ SRDCE

Nikdy jste nebyli a nikdy nebudete odděleni od božského zdroje lásky, Vašeho centra, které se nachází přesně uprostřed, propojuje dolní část a horní část. Je zde uloženo sídlo naší duše. Naše nejvnitřnější místo, které bývá často zavřené, uzavřené z bolesti, smutku. Když si dovolíme procítit, je to místi, kde vše může být přeměněno v lásku. Místo, kde cítíme jednotu, božství ve všem. Zde smůžeme vnímat naše rozhodnutí, odkud přichází? Ze zranění, nebo hlasu naší Duše? Objevíme krásu a velikost tvého srdce. Kdy se často zavíráme ve chvíli, kdy přichází čas se otevřít, v jemnosi, zranitelnosti a otevřít kapacitu srdce - více lásky-tím hojnosti, peněz - přátel - KOM-UNITY

6. setkání

POSVÁTNÁ SVATBA SRDCE -LŮNO

Spojením těchto center je ženské božství v nás, objevení této esence,cyklickou povahu života. Propojením vytváří symfonii kreativní energie, které je v nás spousty. Propojíme tyto centra a uděláme posvátnou svatbu, abychom se hlouběji zamilovaly do toho, kým opravdu jste. Toto je božská ženská energie, která spočívá v srdci
Lůna. Odtud manifestujeme naše životy - srdce - láska - lůno- sexualita - tvoření.

Srdce je jako slunce celé galaxie, naší sluneční soustavy. Cesta lásky.

  DŮVĚŘUJI SVÉMU CHRÁMU/ŽIVOTU

4. měsíc 

kde se v životě teď nacházím?

7. setkání

UMÍME SI SAMY DEFINOVAT, KDE SE NACHÁZÍME?

My ženy jsme cyklické, to už víme. Ale umíme si říct, kde se v životě nacházíme? Kde na pomyslné spirále života stojíme? Co momentálně potřebujeme pro svou výživu a co naopak třeba už je čas opustit, nechat zkolabovat, transformovat, zetlít a nechat znovu zkvést.

Je to i téma smrti a znovuzrození, což zažíváme každý cyklus v menstruaci. A umíme rozpoznat čas, kdy je třeba v našem životě nechat něco umřít a uzavřít cyklus a popojít na pomyslné spirále života dál?

Kdo tě vede na Tvé cestě? Tvá intuice?

8. setkání

VÍM, ŽE NIC NEVÍM - DŮVĚŘUJ ŽIVOTU 

Důvěřuješ životu nebo ho stále prověřuješ, kontroluješ, plánuješ. A můžeš se dostat do resistence vůči životu samotnému?

Ponoříme se do prázdnoty, spojíme se s prvotní Matkou a kosmickou matkou, lůnem, kde je vše co potřebuješ vědět. Pochopit, že je to cesta a ne cíl. že vše má své dokonalé načasování a je jen na nás, zda život chceme jít v lehkosti. Pochopit, že tento stav znovu poznáváme, ošaháváme si až ho jednou ucítíme plně uvnitř a rozlije se do nás důvěra na úplně jiné úrovni. To neznamená od té doby "sluníčková cesta jen pozitivních úsměvů". Umět se orientovat, přijímat, propuštět, pustit a někdy doslova skočit do neznáma. A kdo by chtěl opustit něco, co dobře tak zná?

  SEXUÁLNÍ CHRÁM JE MÝM ZDROJEM

5. měsíc

potěšení, úcta k sobě, kultivace sexuální energie

Probuzením a kultivací sexuální energie se stáváme samy sobě výživou, jsme ZDROJEM, propojené s Kosmickým Lůnem a Lůnem Matky Země. Máme pramen, o který se staráme a ten pak nevysychá, jsme v proudu a v plném odevzdání, tvoření a místem bezpečí pro své blízké okolí. Naše sexualita dostává úplně jinou šťávu, jsme v tělě, naše těla se spojují, vnímáme své tělo mnohem hlouběji a citlivěji. Neplýtváme, ale vnímáme plně oddaně signály svého těla. Stáváme se mnohem muti-orgasmičtější ve všech oblastech našeho života - v partneství - v rodině - v našem poslání - ve vztahu k Matce Zemi a máme hlubší vztah se svojí  ženskou duší. K tomu dostanete automaticky kurz s YONI krystaly a jak prohlubovat svůj vztah se sebou a ke své životní energii. To se velmi odrazí ve Vaší realitě.

2 x společný on-line call, pod domluvě závěrečné setkání a ukončení naší společné cesty

9. setkání

JAK ZTĚLESNIT VÍCE ENERGIE? KULTIVOVAT NAŠI  SEXUÁLNÍ ENERGII PRO NÁS?

Ukážeme si cvičení a praxi s dechem, jak můžeme v sobě více kultivovat energie a taky vědět, kam ji svou pozorností posíláme!!! Je to kouzlo manifestace a je právě až na konci naší cesty, protože, když naše Lůno a Srdce nejsou v jednotě a lásce, mohla by manifestace a naše přání vycházet z míst, které nejsou naše. Může být totiž velmi destruktivní a ničivá.

Povíme se o omlazení a regeneraci těla.

10. setkání

ZÁVĚREČNÝ KRUH

Láska prostupuje vším.

Domluvíme se společně kde a kdy se potkáme:)

Ty nejsi problém, symptom, diagnóza.
JSI MNOHEM NĚCO VĚTŠÍHO A KRÁSNĚJŠÍHO.
Pojď se propojit s Lůnem, rozpomenout se, roztancovat v sobě alchymii, znovu pocítit v sobě sílu, která v Tobě leží. Spojit se s radostí a duchem v ženském těle.

Srdečně Tě zvu na společnou cestu do Lůna...k Tobě DOMŮ.

během 5 měsíců budeš mít k dispozici, vše co potřebuješ

 praktické cviky na práci s tělem a emocemi

ztělesnění a nutná integrace 

dechové cvičení 

hluboké meditace cesty do tvého těla

bezpečně držené pole pro tebe jít mnohem hlouběji

podle toho, jak si dovolíš.

s každou ženou budu vést individuální deník, sebereflexe, doporučení - pokud tak ucítíte

8-9x on-line setkání na ZOOMu společně  s ženami

1-2 x setkání osobně dle domluvy ( práce s tělem +  uzavření cesty)

společná skupina (whatsupp nebo telegram - co preferujete), interakce, podpora, může být i FB skupina

k dispozici kurz YONI krystaly v hodnotě 2300,-

sleva na YONI krystaly 15 %

Pro koho je cesta blahodárná? 

Cesta je určena pro Tebe ženo , ať už jsi maminka, podnikatelka, umělkyně. Je určena pro ty, které jsou již připravené udělat změnu a kráčet se mnou do větší hloubky. Nic nejde přeskočit a postupnými kroky v životě se učíme - to je ta alchymie, hra, kterou jsme si tady v dané inkarnaci na Zemi zvolili a je jen na nás, jak k té hře přistoupíme. Někdy se už dlouho točíme v kruhu a je právě TEĎ čas z něho vystoupit.

VYHOŘENÍ, EMOČNÍ ZAVALENÍ, CHAOS V ŽIVOTĚ

NEJSEM ŠŤASTNÁ V MATEŘSTVÍ - TEMNÉ OBDOBÍ

NEMOHU OTĚHOTNĚT

NECÍTÍM TĚLO, LŮNO, JASNOU INTUICI, ORIENTACI V ŽIVOTĚ

NECÍTÍM PROUD TOK ENERGIE V TĚLE,KDE SE MOHU VYŽIVIT SEBE, SVÉ TĚLO

MÁM NEUSTÁLE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY V OBLASTI LŮNA

OPERACE, JIZVY, ZÁSAHY DO LŮNA - POPORODNÍ DEPRESE

PŘITAHUJI SI NEUSTÁLE DO ŽIVOTA STEJNÉ SITUACE, PŘÍBĚHY, PARTNERY

ŽIJI A TVOŘÍM Z NEDOSTATKU, POŘÁD NĚCO POTŘEBUJI, HLEDÁM, DOSYCUJI SE JÍDLEM, MATERIALISMEM, LPĚNÍM

MOJE POZORNOST JE NEUSTÁLE VENKU, JSEM VELMI OVLIVNĚNA OKOLÍM(PRÁCE, PARTNERSTVÍ, JAKO MAMINKA V NOVÉ ROLI)

PORANĚNÉ ŽENSTVÍ V RÁMCI ŽENSKÉ RODOVÉ LINIE (neúcta k tělu, služka, děvka, milenka, manipulátorka)

JSEM PŘIPRAVENA OTEVŘÍT SVÉ DARY, TVOŘIT Z VLASTNÍ INSPIRACE

NEUSTÁLE SOUPEŘÍM SROVNÁVÁM SE, SOUDÍM OSTATNÍ

NEUMÍM PŘÍJÍMAT, POTŘEBUJI STÁLE JEN DÁVAT

CÍTÍM, ŽE CHCI VÍCE POTĚŠENÍ DO ŽIVOTA, JAK V INTIMNÍM, TAK I PRACOVNÍM NEBO I V OBDOBÍ MATEŘSTVÍ!!

VÍCE ŠŤÁVY A BÝT MAGNETEM PRO SVÉHO PARTNERA

MILOVAT SVÉ TĚLO
 a věřím, že každá píšeme svůj příběh a máme každá co sdílet a obohacujeme tak sebe, kolektiv, tak i měníme vzorce ve společnosti a za to Vám všem ZE SRDCE děkuji. 

Proč 5 měsíců? 

  • číslo 5 nese v sobě význam "změny" . A to, že jsi se dočetla až sem znamená, že jsi uvnitř sebe rozhodnutá a připravená pro změnu. Ať už se vydáš jakoukoliv cestou, chci Tě podpořit. STOJÍ TO ZA TO!
  • zároveň nám to dává čas, abychom se vzájemně poznaly, získaly všechny k sobě důvěru a zároveň mým přáním je budovat komunitu žen, které se vzájemně podporují a třeba někdy i společně něco krásného vytvoří.
  • budeš mít dostatek na integraci témat, které někdy můžeme zpracovávat mnohem déle a pochopíme je třeba i mnohem později. Integrací znamená ztělesnění  - pochopení na úrovni prožitku, ne jenom v hlavě. 
  • za své vlastní zkušenosti mě vždy obohatila delší spolupráce, cesta než "rychlá řešení" a uvědomovat si změny v každodennosti.
  • Budeš rovněž delší dobu v poli, kruhu, kdy budeš se sebou pracovat, praktikovat, společně se ženami podporovat a to je ideální proto, aby jsi získala nové návyky a mohla v nich tak dále pokračovat.
Rozšíříš svou schopnost přenášet více lásky, potěšení a energie prostřednictvím svého těla, abys si mohla ve všech okamžicích projevit jako nejplnější vyjádřená verze sebe sama.
 
ty a tvé Lůno budete zářit zdravím, šťávou. 

Obnovíš rovnováhu a harmonii ve svém těle, srdci a lůně – ztělesnění vaší ženské energie, podstaty a způsobu bytí

Cena 

nákup do 21.12.2022 - 6.690 CZK*

poté 8.690 CZK*

*částka lze rozdělit na splátky dle individuální dohody,na 2-5 splátek 

cesta je omezena pro 9 žen

ZBÝVÁ 7 MÍST ( +1 náhradnice) 

zakoupením cesty přispějete na zasazení STROMU🌲🌳

Víš proč je dobré pečovat o své Lůno?Pánevní dno?

Většinou je péče o tělo věnovaná tomu, jak vypadá zevnějšku, ale už jste se třeba zamysleli, že když nejsme v kontaktu s Lůnem (pánevním dnem) a nepečujeme o něj, způsobuje často nedostatek vitální energie, libida, spojení se svým "divokým" ženstvím. Většinou to poznáme v situacích, kdy je v každodenním životě absence síly, energie, radosti ze života, doslova šťávy v nás. Poznáme to také na naší postuře těla, na našem hlasu, jak se vyjadřujeme do světa. Má to velký vliv jaký máme vztah k sobě, ke svému tělu ( teď nemyslím vzhled), na prožívání zdravé sexuality v každém věku. 

Zároveň je to centrum, kde je plodivá síla a to v našich vaječnících, kde se každým cyklem uvolňuje neskutečná plodivá energie . A je na nás, jak tuto plodivou a  kreativní sílu nasměrujeme. 

U mě byla cesta až po druhém porodu, kdy vaginálním porodem se doslova rozjel gejzír nezpracovaných emocí a přišlo velké vyhoření a nebylo jiné cesty než se s Lůnem spojit a začít mu věnovat plnou pozornost. A tady začala má cesta ženství a péče o Lůno.

Co se stane, když začneš praktikovat péči/pozornost do svého Lůna?

Tím, že se začneš propojovat se svým Lůnem, můžeš znovu se rozpomenout na její sílu, znovu ucítit energii, která tímto centrem proudí. Často se začne měnit pohled na své ženství, kdy si uvědomíš, kde v životě jsi se limitovala, uškrtila tuto životadárnou energii. Budeš silněji vnímat svoji intuici a znát své potřeby a tím i budeš ty a pánevní dno zdravější, pružnější. Žena, která je spojena se svým Lůnem vyzařuje často velmi silnou energii, život a jiskru v očích, je velmi autentická a zároveň magnetická, jelikož energie Lůna není omezena jen po hranice kostí:), ale daleko přesahuje.

Zároveň tím, že praktikováním probouzím energii v Lůně, přichází i témata, které nemusíme rády vidět. Probouzí se v nás i různé traumata, necitlivosti, bolesti, témata zvyků či výchovy rodiny ( sexualita, dospívající dívka, atd.), otevírají se i místa, kde je uložen nadměrný stres ze situací, které se nám v životě neustále opakují a prohlubuje se tak tenze či bolest. Tyto části můžeme neustále odsouvat, podsouvat pod koberec, ale nikde jim neutečeme, jelikož si je nosíme v našem těle a energetickém poli všude s sebou. Proto jemná cesta uvolnění , přijetí, propuštění z těla je zdravý způsob ke větší svobodě a prožitku a našemu fyzickému, mentálnímu i duchovnímu zdraví. Budete mít znovu chuť objevovat, zkoumat Vaše tělo, potěšení a naplnit se zlatým nektarem výživy, který se pak odráží v našich každodenních životech.

 

Pavlína Jindrová

Ráda objevuji stále do hloubky sílu ženství, naší esence a zároveň lásku k sobě a ke svému tělu.

Cítit se v bezpečí se projevovat v plné auteticitě a tvořivosti. Porod mého druhé syna probudil ve mě lásku k tvořivosti a taky ke svému tělu a otevřel doslova i cestu k mému Lůnu, k jeho vědomí. 

Cítím, že tady mám svoji misi a to RADOST ze života v každodennosti a naplno si to tady užít. Být doslova v plné šťávě, naplnění, rozšiřování lásky a z tohoto místa dále sdílet. To, co žiju, mohu také sdílet. Více než studijní typ, jsem prožitková přes emoce a tělo, přes srdce. Pak teprve pochopím danou zkušenost, situaci v životě.

 

Příběh se začal odehrávat ve chvíli, kdy jsem prošla podobnou transformací. Přiměli mě k tomu mé děti, které mi dokázali z podvědomí vytáhnout ne úplně hezké emoce. Neuměla jsme s nimi pracovat a byla jsem neustále nespokojená, ať jsem byla kdekoli. Stejně jsem časem sklouzla do pocitu, že jsem zavřená v krabici a nevím, jak z ní vylézt.

 

 

Následně jsem začala chápat, kolik skrytých emocí a programů v sobě nosíme a denně s nimi buď bojujeme, nebo je přijímáme. Denně máme volbu si cestu vybrat, změnit či setrvávat. Začala jsem vnímat zpětně události, že nebyly žity dle mých přání a snů. Stejně jako malé dítě. Zapomněla jsem na ně. Byla to dlouhá „hypnóza“. Celý příběh jsem sepsala jako inspirace a možná takové prozření do své první knihy Ženská hlubina.

Ráda bych oslovila nejen mámy na mateřské, ale zároveň i ženy z businessu. Jedna  z mých velkých etap se odehrála na poli průmyslových nemovitostí. Od realitního agenta až po leasing manažerku v TOP americké developerské špičce. Pochopila jsem, že proces růstu ženy je jiný než mužský. Pravidla byly jasně dané, soupeření, boj o moc, o pozici, srovnávání se s muži. Poraněná sexualita a ženství.

 Baví mě ženy na této cestě podporovat a zároveň přinášet do jejich každodennosti kus velké radosti, životní šťávy a touhy jít si za svým snem.

Na cestě mi dosposud byly velkou podporou tyto ženy: Prošla jsem ženským mentoringem s Eliškou VAEA, dokončila šamanskou cestu s Rebeccou Wilson " Womb wisdom keepers" ,  kurz Theta Healingu s Indrou Silar- certifikace  a  Maria Guindance.Renata Sahani - Tajemství pánevního dna I+II.

Jsem zároveň spoluzakladatelka nádherného projektu AKADEMIE přirozeného mateřství, který je věnován všem ženám a mužům, kteří se chtějí vědomě připravit na mateřství a třeba si vše projít dřív než miminko společně počnou. www.akademiematerstvi.cz. A jsem autorkou knihy ženská hlubina, která se věřím dočká druhé hlubšího vydání:).

Cena 

nákup do 21.12.2022 - 6.690 CZK*

poté 8.690 CZK*

*Můžete i na splátky, nastavené jsou 3. Pokud potřebuješ jinak, napiš mi prosím poznámku nebo na email : pavlina@zenskahlubina.cz