Svět potřebuje více než kdy jindy vůdcovství zaměřené na srdce a lůno, na zmocněné ženy se soucitným srdcem.

Poroď svoji vizi, projekt

THETA Healing sezení

CEREMONIE probuzení Lůna