For english version click HERE

ženský leadership Srdcem

MÍSTO, KDE DÁŠ SVÉMU ŽIVOTNÍMU PROJEKTU ŠŤÁVU A DUŠI

Jsi otevřena se tak trošku rozložit na kousky a znovu složit, možná ztratit svou indentitu a objevit sílu spojení s tvou duší a proudu inspirace? Zde najdeš místo, jak svou kreativitu, svůj vlastní proud inspirace otevřít. Bude jen tvá, originální a autentická.

Máš odvahu už tvořit sama ze sebe? Ikdyž ještě nevíš, cítíš, že tě životní energie už tlačí něco dělat? Pak jsi tu správně, tak moc dobře to znám a podpořím tě , ikdyž nevíš, jak začít! Nikdy nebudeme zcela připravené, je třeba prohloubit vztah se svojí intuicí, signály těla. 

Proč srdcem? Protože ego je fajn, ale věř mi, bude ti na cestě dávat pěkné klacky, ať už jakýkoli extrém, pýchy či naprostého nízkého sebevědomí. Najdeš to svoje, tvůj střed, domovinu, své proč, aby jsi ze své cesty nesešla. Cesty jsou někdy klikaté, ale stojí zato!

Leadership má význam vedení z Tebe. Kdy tvoříš jedině z tvé autenticity, tvých talentů, dovolím si říct i božství, kdy může paprsek či jiskra boha v tobě zažehnout a nám tady jako celku přispět k tomu, aby svět kolem nás byl krásnější.

 

ženský Leadership WITHIN nebo-li vedení srdcem je pozvánkou pro Tebe, pokud jsi připravena již plně se odvezdat vedení ZEVNITŘ. Jednám a tvořím zcela v souladu sama se sebou ( bez ohledu na to, co teď děláš a jak to vnímá okolí). Svět potřebuje více než kdy jindy vedení vycházející ze soucitného srdce a naší sexuální síly a odvahy. Rodí se a znovu otevírají moudrosti uložené ve strukturách tělesného systému, rodí se do nového. Je mi ctí Ti 9 měsíců držet prostor, aby jsi mohla ve všech zásadních oblastech života uvidět kým opravdu jsi a podpořit tvé tělo na nové začátky.

Tato cesta je mou srdeční záležitostí a sesterskou medicínou. Je jako "porodní asistentka duše“ - 9 měsíční cesta pro ty, kteří jsou připraveni porodit své hlubší vyjádření sama sebe.  Ženy se nyní stávají kolesy, které budou hýbat, posouvat světem ve chvíli, kdy dokážou plně otevřít svá srdce!

1.4. 2024 - 21. 12. 2024 + bonus

Letošní rok dřevěného draka mi ukázal cestu letět na drakovi, pokud si to dovolíme. Již koncem roku se mi ukázalo, že bude silné propojování sesterství, podpora, ale také velká příležitost posílit svojí vlastní intuici, své vedení, sílu nebo cestu duše, jakkoli si to nazveme. Je to  rok hojnosti.  Ukázala se mi však i velká polarizace společnosti, což může přinést silné tlaky na "obhajobu" naší síly uvnitř, autentického vyjadřování v okolí. 

Rozzářit zevnitř VEN. Jedná se o podporu každé ženy v její individuální cestě. Jasněji  zviditelnit cestu, která je tvoje a ne okolí. Často je teď zviditelňována evoluce poslání, která však věřím, že nemusí být jedinou důležitou oblastí. Často je vše zaměřeno na povolání, ale ne na celistvost- nás. Poslání - povolání je jen střípek velkého kola, čím jsme. Ukázalo se mi mnohem silnější změna uvnitř nás ať děláme cokoli, ať jsme kdekoliv. Pokud chceme a cítíme svět měnit k lepšímu, tak to musí začít nejdříve v nás, být tou zhmotněnou změnou. A tohle často stačí víc než "zachraňovat svět". 

 

9 měsíců držím prostor pro tvoji vnitřní inspiraci, pro tvoji vnitřní cestu, pro tvoje vedení zevnitř, tedy bez ohledu na to, co je venku, což někdy může znamenat, že se není o co opřít tam venku. 
9 měsíců není jen o instatním řešení nebo zaměření jen na peníze či bohatství, tento program se Vás dotkne ve vetšině oblastí, které pak v celku tvoří hojnost, svobody. 

  • Každý měsíc budou k dispozici techniky ke každému tématu, které Vás budou hlouběji propojovat se sebou, budete hodně dotazovány, pozváné se podívat na všechny klíčové oblasti - to jakým způsobem se do toho pustíte, takový bude i výstup pro Vás. Cesta není jen o inspiraci, ale opravdu je dělat a vnímat, zkoušet, praktikovat zda se v nás něco mění nebo ne. Vše bude velmi efektivní a praktické. 
  • V rámci cesty budou hosté, kteří svou profesí, praxí obohatí každé téma svými zkušenostmi s klienty, budou živě s námi na ZOOMu a tak je vždy možnost mít přímou interakci a otázky k Vašemu tématu. 
  • Celá cesta bude doprovázena cvičení Qi-gongu a práce s tělem, uvolňování emocí z těla, navyšování kapacity nervového systému, tak abychom byly schopné se otevřít většímu kontejneru nových příležitosti a hlavně jak si je udržet a nespadnout zpátky do těch samých kolejí, když nás něco z našeho středu  vytáhne. 
  • Zaměříme se rovněž na pánev a příběhy v ní uložené, ty jsou někdy velmi toxické a sabotují naši sílu, budeme se jí tedy dotýkat. Hlavně pak při osobním setkání bude hodně praxe:) 
  • V rámci cesty bude společná interakce mezi Vámi ženami ve dvojičkách na úkolech a společné podpoře, sebereflexe. 
  • V rámci cesty budete mít 2 x možnost individuální konzulatce se mnou na 30-40  minut
  • 2x osobní setkání : celodenní na téma divoška a síla sexuální energie v nás, druhé setkání bude na závěr po domluvě i s přespáním - ráda bych pochod v tichosti a setkání u ohně, eventuelně s rituální saunou a opečovávání se a prohlubvání sesterství. 

Vnitrni vedeni odemyka genia ve vas,cestu srdce, ktere je branou k hojnosti né naopak.

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

BONUS pro 1.  

Pro první 1. ženu je BONUS zdarma návrh - design webových stránek - tedy rozzářit Vaši unikátní esenci do designu tak, aby přesně vystihl Vás, Vaši kvalitu, duši, která chce skrze Vaše tělo promlouvat. 

 DUBEN

leadership holisticly

VEDENÍ ZEVITŘ HOLISTICKÝM PŘÍSTUPEM

Otevřeme celou cestu širším náhledem na všechny oblasti, které nás velmi zásadně ovlivňují. Otevřeme tak prostor pro nové vedení zevnitř, mnohem silnější spojení se svým vnitřním světem. Bude zapotřebí pravda sama k sobě, nikdo jiný ji nezná a někdy můžeš zahlídnout oblasti, které potřebuji zaléčit, posunout, změnit. Zaměříme se na zdraví, finance,  poslání, mind set - nastavení emocí, vnitřní oheň, vášeň, čemu říkáš v životu ANO, duchovní cesta, spolutvorba s celkem, vize života, partnerství, rodina, přátelství. Důležitá je zde jasnost a uznání toho, kde jsem. Budeme velmi opouštět konstrukty srovnávání v životě, jelikož nás velmi silně podkopávají na naší cestě. Samozřejmě vše podpoříme záměrem, který může být různý pro každou ženu, ale stejně se budeme doplňovat, jak to vždy v uzavřeném kruhu bývá.

V této části budeme používat techniky, které nás naučí, jak si dělat tyto vize, zastavení a vnímání širšího pohledu ( né jenom jedné obasti) na celý život. Dávají nám jasnost v našem životě, kdy se stávám tím pozorovatelem, né obětí, která jde z akce do akce a ani neví, proč to dělá. 

KVĚTEN

selflove first

KULTIVACE SEBELÁSKY

Kultivací sebelásky ráda nazývám proto, že láska je již v nás dávno zakódována, jen skrze zkušenosti, vztahy ji odemykáme do ryzejší podoby. Budeme navyšovat kontejner možností přijetí. Odemykání nastává někdy skrze odmítnutí, zastavení, ale i bolest.  Někdy je to velká příležitost se posunout dál, někdy může trvat déle, než to uvnitř celé přijmeme a odevzdáme se proudu života. K dispozici budete mít základní "KPZ", jak sebe vnímat z jiné perspektivy. Vše bude doplněno i s praxí a dechem v těle, abychom neuvízli pouze jen v hlavě, ale sestoupily hlouběji do vrstev, kde si lásku nedáváme. Podíváme se, jak můžeme z pocitu méněcennosti přejít do pocitu "jsem dostatečná, cenná, milovaná" , když si nestojíme ve své síle. Budeme to opět doplňovat cvičením, jak neutralizovat negativitu v našem těle tak, že se opravdu budeme cítit klidné, v míru, více propojené se sebou. Ve chvíli, kdy z nás sebeláska září, magnetizujeme , přitahujeme podobné a tak to je a o tom bude tento nádherný květnatý měsíc, kde si to budete zkoušet na sobě! Nic z toho se nelze naučit, jelikož každý máme naprosto jedinečnou cestu. Takže to, co má ona a ty ne absolutně nic neznamená.  

Jedná se o globální fenomén. Méněcennost dokáže být velmi šikovně schována pod vrstvami "pseudo sebevědomí" založené na nezdravých a nestabilních základech. 

HOST : Lubomíra Vyčítal Vás provede Mindfulness technikou, ke které se dostala v USA. Mindfulness (všímavost) je prakticky způsob, jak změnit svůj život k lepšímu. Je to pozvánka, jak se lépe seznámit s Vaším tělem, myslí a srdcem. Díky mindfulness technikám a meditacím víc pochopíme svůj vztah k myšlenkám a emocím, které můžou být zdrojem stresu a naučí nás jak na situaci pozitivně odpovědet místo negativní reakce. A tak se na téma sebelásky podívám právě této všímavosti v každodennosti, kdy můžeme zachytávat signály, smyboliku a vůbec jak vnímat naši mysl a emoce a jak je používat pro náš radostnější život.

ČERVEN

womb witch

ALCHYMIE DĚLOHY

Děloha má  magické schopnosti a používá je k pomoci ostatním. Jedná se o přímé spojení se samotným zdrojem. Děloha je místem tvoření života, spolutvorba života. Pokud zde chybí síla a převládájí zde zranění, bolesti, které se přenáší z ženy na ženu, generacemi a jsou uložené v naší DNA, pak je žena bez radosti, vychází z nedostatku a nesebejistoty. Pokud chceme někdy žít plně naše zdravé ženství, jediná cesta je zaléčit tyto rány, propustit je z našeho tělesného systému, osvobodit. Zde patří i osvobození se od nezdravých pohledů na sexualitu a  proudění čisté sexuální energie. Tato část bude plně věnovaná pozornosti na naši pánev, uvolňování vrstev, které jsou připraveny z ní uvolnit. Žena, která pouští záznamy, její pánev se stává tekutá, pohyblivější, vnímavější, citlivější, stává se portálem intuice a navigace v životě. Je v souladu se svým tělem a intuicí a je otevřená přijímat hluboko uloženou vrozenou moudrost. Bude následovat praxe s pánví, meditace do hlubších vrstev pánve pro uvidění, uzření, co každá si generačně nese. To samé můžeme vnímat v oblasti srdce, kde je naše centrum často velmi zavřené před bolestí a zranitelností. Je zde sídlo naší duše a je mostem mezi spodními a horními světy. Naše nejhlubší místo vagíny- děložní čípek je přímo spojen se srdcem. Budeme tyto dvě místa propojovat. Síla v pánvi a soucit v srdci. Praxe bude vedená i Kuan Yin qi-gongem. Kuan Yin je bohyně soucitu, která často bývá zobrazena na draku.  

ČERVENEC

wealth cocreation

SPOLUTVORBA BOHATSTVÍ V NÁS

Podíváme se, jak změnit bohatství zevnitř ven místo různých strategií, návodů. Už tě někdy napadlo, že to, jak se cítíme uvnitř dostáváme venku? Že možná děti, které vyrůstaly v bohatství mají ve své krvi přirozeně přijímat? Naopak ti, kde se muselo šetřit, utahovat, tvrdě makat hold mají jiné vstupy. Mozek je neuro plastický, takže se dá přeprogramovat, změnit. Takže 20 veškerého úspěchu je na základě 80 procent práce uvnitř se sebou.
Jakmile už se do něčeho pustíme, jsme připraveni na tyto změny, náš nervový systém má kapacitu, atd..Změna musí mít jasný záměr. Zde bude cca 8-10 krátkých videí, které tě budou postupně vést otázkami, sebereflexí, možnostmi. Všechny vychází s prací s podvědomou myslí, s novými poznatky neuroplasticity.

HOST : Taraka Solei : Čím vším jsi bohatá, zjistíš, jakmile se otevřeš sobě. Bohatství má mnoho podob. A můžeš to mít všechno. Jen na Tobě je, jak moc dovolíš proudu života - tedy sobě, být toho všeho součástí. Možná pro Tebe nebude překvapením, že lůnem to nezačíná, ani nekončí. Těším se na poznání s Tebou.

 

SRPEN

masculine and feminine unity

SVATBA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU V NÁS.

 Budeme pozorovat nerovnováhu těchto energií v našem těle, tedy i navenek, jak se projevuje. Ženská yinová klidná, vodní energie je obsáhnutá v nás a pokud je v disbalanci, často převažuje mužská, která zde byla a ještě stále je ve vlivu patriarchátu. Za poslední rok dva se však zvedla i zdravá síla mužská, která koná a umí se orientovat v chaosu. Přináší zdravou disciplínu, která vede k větší svobodě a je velmi zásadní i v našich ženských tělech. Propojením těchto principů vzniká jednota, svatba uvnitř v nás. Budeme se zaměřovat jak na ženskou a mužskou energii, jaké kvality v životě zastupují a podíváme se, jak v nich momentálně fungujeme.  Zároveň vše bude doprovázeno cvičením na propojení obou těchto principů, hemisfér.

HOST : Hanka Popelková :

MUŽSKO-ŽENSKÁ ROVNOVÁHA. Když jsme se s Pavlínkou při našem prvním osobním setkání dostaly na téma mužsko-ženské rovnováhy, bylo to skrze to, co vnímám v posledních letech čím dál silněji – jak většina žen kolem nás stále funguje z mužské energie. A to i žen velmi vědomých. Já za tím vidím neuzdravená traumata spojená s ženskou energií a obrovskou nedůvěru v ženskou energii jako takovou. Je to přirozeným důsledkem více než dvou tisíc let potlačování ženské energie tady na Zemi, ale za mě je právě obnovení rovnováhy mezi těmito dvěma energiemi klíčem k uzdravení každého z nás i světa, ve kterém žijeme.

 

ZÁŘÍ

your unique blueprint

PROPOJENÍ S TVOU NEJVYŠŠÍ VIZÍ TEBE

Každý zde má svoji vlastní cestu, já říkám ráda i otisk, kód, který zde svým bytím obohacuje okolí. Můžeme být překvapené, ale někdy v tom vidíme něco složitého a nakonec zjistíme, že tu máme jenom žít radost, nic velkého nekonat. Nebo naopak někdo má mluvit, sdílet a zasáhnout větší skupinu lidí. Je to tak pestrobarevné jak je naše příroda. Projdeme společně přepisem lymbického otisku, který se utváří již v době, kdy jsme byly počaté a utváří nás místo, společnost, výchova. Abychom se k danému otisku dostaly, začaly ho žít, projdeme rituálem znovuzrození, který nás dostane do jakéhosi pomyslného počátku, bodu NULA, odkud následně budeme i z něho fungovat, tvořit, být. V tomto bodě můžeme uvidět mnohem širší perspektivitu a multidimensionalitu nás, všechny aspekty nás kolem sebe. 

HOST : Monika Mesároš www.monikaorganica.cz . Představí Vám úvod do Genových kličů a vysvětlí, jak a k čemu můžeme používat hologenetický profil. Jak funguje. Dotkneme se  Venušiny sekvence, jejíž téma je otevírání srdce prostřednictvím vztahu. Jsou to divoké vody našich emocí, mentalních přesvědčení, sexuality a zranění, které vedou až k tomu nejhlubšímu, primárnímu zranění, se kterým přicházíme na svět ještě před našim fyzickým zrozením (bod nula). Z něho pak vzkvétá stav bytí, který umožňuje sdílet se světem naše primární dary - a to už je téma Perlové sekvence.Když bude prosto, lehce se dotkneme i  Aktivační sekvence. K čemu nám slouží, co je jejím záměrem, jak je možné se spojovat se svými primárními dary, jak poznám svoji přirozenost, co si pod tím můžeme představit.

 ŘÍJEN

wild and sexual opening

OTEVŘENÍ DIKOVÉ A SEXUÁLNÍ ESENCE V NÁS

Jde o hluboké ponoření do lidského těla, které je plné sexuální energie , která byla za staletí zneužita. Jde o navracení do její čisté přirozenosti, divokosti odproštěné od statusů, forem, škatulek, cíleného utlumování. Dostáváme se hlouběji do nervového systému, který je určitým způsobem naprogramován, nese si záznamy dětství a výchovy. Je nutné často nechat umřít " hodnou holku" , aby se mohla zrodit zralá žena v síle. Divoká žena v nás všech představuje archetyp nespoutaného ducha, autentického vyzařování a vyjadřování. Vychází z hloubi srdce, kde neexistuje obhajování si své intuice, své cesty a často bortí společenská očekávání.  Její volání nejde přeslechnout a tak se s ní potkáme tváři v tvář na společném setkání.

 LISTOPAD

mnnifestastion through Eros

TVOŘENÍ A MANIFESTACE SKRZE NÁŠ EROS

Sexuální energie je velmi mocná energie, skrze kterou můžeme spolutvořit. Pokud poprvé slyšíš o manifestaci nebo už jsi mistr, vše je vpořádku. Ukážu Vám zákony manifestace našich přání, snů. Směrování energie je velmi důležité, než když ji necháváme unikat. Podíváme se na manifestaci skrze kontrolu, která tok zastavuje a naopak na expanzi našeho tělesného systému a možností mimo naši komfortní zónu nebo zaryté zvyklosti ( často jako bychom byli uvízlí v krabici). A podíváme se na situace, když se věci nehýbou nebo potřebují čas uzrát (což bývá v životě asi to nejtěžší). Manifestovat můžeme ve chvíli, kdy náš tělesný systém je v rovnováze a dorovná se danému přání.

PROSINEC

sisterhood and networking

SPOLEČNÁ CESTA SESTERSTVÍM

Společné osobní setkání a uzavření  rituálem sesterství, propojení. Téma je otevřené a bude se odvíjet od společné cesty a co bude vyžadovat. Budeme přát, žehnat každé jedné ženě a vytvářet tak síť, mřížku hlubších vztahů, které propojíme spolu s Matkou Zemí, integrujeme. Vše se odvíjí o nás společně, jak si cestu užijeme, jak si ji vytvoříme. Závěr může být celodenní, rituální v sauně, s ohněm, s čímkoliv nás to následně povede uzavřít celou cestu a vnímat a ocenit Vaši energii, přítomnost, Vaše dary a společně je oslavit. A není nad to se nechat překvapit a vést? O tom je celá tato cesta, vlastně i prosinec, tak pojďme si přát, nechat se společně v důvěře překvapit, než mít všechno nalajnováno:). Jdeš do toho ?

HOSTÉ 

Lubomíra Vyčítal

www.calm2be.cz

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony,mindfulness, EOV

Potkáme se spolu v květnu

Mindfulness (MBSR & MBA lektorka)
Extraocular Vision (EOV lektorka)

Potkáme se spolu v květnu

Mindfulness (MBSR & MBA lektorka)
Extraocular Vision (EOV lektorka)
K Mindfulness jsem se dostala ve Spojených státech, kde jsem absolvovala 2-roční jógový Teacher
Training program. Díky skvelým učitelům a komunitě lidí ve Washingtonu, D.C. jsem se dostala
blíž k Taře Brach, skvelé americké psychologičce, která je zakladatelkou the Insight Meditation
Community of Washington.

Moje vášeň pro psychologii se začala prohlubovat o poznatky v oblasti Mindfulness,
samouzdravení založeném na psychologii a objevování sama sebe. Ve Spojených státech jsem absolvovala certifikované kurzy pod vedenim Spirit Rock centra, jako The Power of Awareness (Tara Brach), Silent Retreat v Rocky Mountains (Colorado) a prednášky pod vedením Jacka Kornfielda, Jona Kabata Zinna a dalších. Mindfulness MBSR & MBA Teacher Training Program jsem absolvovala pod vedením Kathy Ward v Mindful Academy International (an International Provider of Training Excellence© ) v roce 2021.
Mindfulness (všímavost) je prakticky způsob, jak změnit svůj život k lepšímu. Je to pozvánka, jak
se lépe seznámit s Vaším tělem, myslí a srdcem. Díky mindfulness technikám a meditacím víc
pochopíme svůj vztah k myšlenkám a emocím, které můžou být zdrojem stresu a naučí nás jak na
situaci pozitivně odpovědet místo negativní reakce. Učí nás neuvíznout v síti neustálého konání, nezaměňovat myšlenky za realitu, zbytečně se nechytat do emočních bouří, které zvyšují bolest a utrpení. Je to také velmi účinný způsob, jak vylepšit a obohatit už poměrně spokojený život.
Technika EOV (Extraokulární vidění)
Certifikovaný program EOV jsem absolvovala v roce 2023 v Praze.
Díky technice EOV rozvijíte svůj potenciál (dospelý i dítě od 7 let) v mnoha oblastech např.:
zvýšené sebevědomí, větší soustředěnost a pozornost, vyšší kreativita, nižší agresivita, vyšší
míra samostatnosti, odbourání strachů a bloků a jiné.
Hlavním cílem EOV je osobní rozvoj dítěte i dospelého a zlepšení rodinného systému. Vedlejším
efektem je vizualizace v masce a rozvoj intuice.

Taraka Solei

www.taraka.cz

Potkáme se spolu v červenci.

Taraku jsem měla možnost poznat v rámci její nové cesty AKADEMIE průvodkyň a již tímto druhým rozhovorem se společně otevřel krásný prostor pro sdílení tolika uvědomění, které Taraka přináší svými dary. V rozhovoru se dozvíte, jak tato krásná a úspěšná žena začínala a jaká cesta je za celým příběhem její multipotencionální, multidimenzionální tvorby. Její krásné projekty, knihy, karty, meditace najdete na stránkách.

https://www.taraka.cz/ a také na https://cestypoznanizivota.cz/

Taraka Solei, žena, která miluje život a objevování životních souvislostí, vášnivá spisovatelka, průvodkyně a tvůrkyně živých i on-line seminářů pro ženy i muže. Miluje propojovat vědění v těle. Miluje, když vše zaklapne a život je rázem jiný. Miluje, když lidi žijí sebe.

Hana Popelková

www.lecenizivota.cz

Potkáme se spolu v srpnu

HANKA POPELKOVÁ

Jsem narozená ve znamení Býka s ascendentem ve znamení Střelce a lunou v Rybách – takže NOHAMA NA ZEMI, HLAVOU V OBLACÍCH a SRDCEM V HLUBINÁCH.

Jsem mámou dvou úžasných dětí, které jsou obě mými velkými učiteli.

Žila jsem spoustu rolí, ale duší jsem LÉČITELKA, BÁSNÍŘKA, PEČOVATELKA, NOSITELKA POSVÁTNÉHO ŽENSTVÍ a VÁŠNIVÁ PEKAŘKA.

Vím, že jsem přišla na tento svět i proto, abych pomohla sobě i jiným ženám obnovit důvěru v ženství, ale hlavně abych vnášela radost a uzdravení tam, kde vládne tíha a bolest.

Jsem certifikovanou konzultantkou Metafyzické Anatomie úrovně 1 (MAT) a Integrační Energetické Terapie (IET). MAT mi přinesla hluboké pochopení příčin a následků traumatických situací, které v životě od dětství zažíváme, a jejich propojení s našimi emocemi a nemocemi. IET se pro mě stala úžasným nástrojem, jak v lehkosti a v souladu s naší aktuální připraveností tato minulá traumatu uzdravit. I skrze IET, která pracuje s andělskou energií, se otevírám svému napojení na andělské sféry života, odkud mi přichází velká podpora na mé cestě životem.

Monika Mesároš

www.monikaorganica.cz

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony, prsa, rakovina prsou, genové klíče

Potkáme se spolu v září.

Na cestě mého probouzení mě provázejí Genové klíče.  Přišly mi do života před několika lety, kdy začala moje přítelkyně překládat knihu do češtiny. Jsou pro mě jakýmsi návodem na sebe samou. Laskavě a přímě pomáhají odhalovat skryté části duše, poznávat kdo jsem, jaké jsou moje životní výzvy, záměr, co mi brání v jejich naplnění anebo jaké je moje životní poslání. Stále objevuji jejich bezmezný potenciál a mnoho vrstev a úrovní, které se mi postupně odkrývají. Jsem jejich neúnavná podporovatelka a šiřitelka. Provázím hologenetickým profilem Genových klíčů, jsem spoluzakladatelka Kontemplačního kruhu a olomoucké skupiny Genových klíčů, zprostředkovávám prodej knih.
Dnes už vím a stále se mi to potvrzuje, že není nutné o cokoliv usilovat, vždy přichází právě to, co potřebuji. 

 Objevila jsem v sobě nadání dávat věcem tvar, formu a strukturu a také schopnost zachytit u lidí jejich jedinečnost. Začala jsem lidi provázet k jejich skutečnému pracovnímu záměru. Při těchto konzultacích mi přišel impulz vytvořit něco praktického, co by lidem více pomohlo spojit se sebou, se svými dary a talenty, s hlasem svého srdce, se stavem, kdy se „musím“ nebo „nevím“ změní na „můžu“ nebo „chci“.  A tak jsem vytvořila ucelenou strukturu a navigaci – Gen prosperity, který aktivuje přirozený potenciál, spojuje s posláním a pomáhá ho vnést do života.  

TERMÍNY ZOOM SETKÁNÍ A OSOBNÍCH CELODENNÍCH

DUBEN

6.4. společný uvítací ZOOM : 9:30-11

20.duben  ZOOM -  s hostem

KVĚTEN 

11. květen 9-10:30/11h - ZOOM

25. květen 9-10:30/11h - ZOOM s hostem Lubomíra Vyčítal 

ČERVEN

1. červen 9-10:30/11h - ZOOM

15. června setkání 10-18h  místo upřesním - zatím Praha

ČERVENEC

6. červenec 9-10:30/11h - ZOOM

20. července s hostem Taraka Solei

SRPEN

10. srpna 9-10:30/11h - ZOOM

24. srpen 9-10:30/11h - s hostem Hana Popelková

ZÁŘÍ

14.září 9-10:30/11h - ZOOM

28. září  9-10:30/11h s hostem Monika Mesároš

ŘÍJEN

12. říjen 9-10:30/11h - ZOOM

26. říjen 9-10:30/11h s hostem

LISTOPAD

9. listopadu 9-10:30/11h - ZOOM

23. listopadu 9-10:30/11h - s hostem

PROSINEC

domluva na společný termín setkání

 8 tipů, jak si okořenit sexualitu

Mini seriál obsahuje 8 videí dlouhé přibližně 5 -20 minut dle tématu. K tomu máte ke každému videu praktické tipy jako pozvání, jak dané téma integrovat do vlastního života.

PO REGISTRACI SE PAK PŘIHLÁSÍŠ PŘES HLAVNÍ MENU " PŘIHLÁŠENÍ"

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vytvoření a fungování vašeho účtu zdarma. Zásady zpracování osobních údajů
Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

1.Cítit sebe jako cesta k potěšení

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

2.  Jsi zasvěcovatelka

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

3. Z hlavy do lůna a z lůna do těla

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

4.      Jak být multiorgasmická

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

5. Sexuální mapy, po které kráčíš ty?

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

6. Jaké mohou být proměny v sexualitě v partnerství

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

7.  Sexualita v cyklech

Ženské lůno, sexuální energie, Yoni vajíčko ,moudrost lůna, Yoni krystaly, Libido, Theta Healing, Suchost v pochvě, Ženství, Mateřství, Polycystické vaječníky, Děloha, Vaječníky, Yoni, Yoni jóga, jóga, Rakovina děložního čípku, Sex po porodu, Orgasmus Antikoncepce u žen, Endometrióza, Bolestivá menstruace, Oplodnění, Sexualita, erotika, Vztahy, Sexuální zdraví, Porod, šestinedělí, hormony

8.  Prsa jako brána do Lůna

CENA 

 18.880 

PRO zajištění si místa je nutné zaplatit deposit ve výši 4.880 czk. Možnosti platby přes Paypal (@darteayonalis) , číslo účtu : 2602125192/2010  nebo níže přes formulář. 

 DŮLEŽITÉ!!! zakoupením kurzu zároveň potvrzuješ, že jsi dosáhla věku 18 let. Zároveň prosím dej vědět do poznámky, zda osobně či on-line nebo kombinovaně.

Možnosti  splátkového kalendáře napiště na pavlina@zenskahlubina.cz