Zřemě jsi zabloudila v jiných vodách, pojď spátky do bezpečí...