EMOCE JSOU MOSTEM MEZI TĚLEM A DUŠÍ

tímto vstupem opouštíš své staré JÁ. už nebudeš stejná, zaseknutá v identitě. Vstupuješ do tajemství svého Lůna, které má v sobě vše moudrost, dokonce i moudrost všeho stvoření

Cítíš ten respekt k té síle?

Tím, že přivítáš do života nové, nepoznané, automaticky s tím opuštíš to staré. Představ si, že tvoje Lůno, je tvůj chrám, tvám domovem,  tvou KOTVOU. Touto cestou se vrátíš do svého domova a podíváš se dovnitř, co už tam není v souladu s tvojí novou energií a prostě udělám skoro jarní úklid. Každou "věc" kterou vyhodíš a zjistíš, že ti neslouží byůa v tvém životě do určité chvíle velmi užitečná a proto je na místě ji poděkovat za její služby, ale zároveň vědět přesné načasování, kdy je čas se s ní rozloučit. Jsou to částí nás, které pomaličku opuštíme, odlehčujeme si, abychom poznávaly kdo jsme. 

Začneš si měnit svůj chrám, prosvětlovat, zjemňovat, zkrášlovat, aby zářilo do všech koutů světa a přitáhlo do života přesně to, co v něm máš....o zářivé 🙂

Abycho však mohly svůj chrám proměnit v překrásný sexuální posvátný palác, musíme ho prozkoumat a poznat každý kout, skulinku jeho prostoru. Cítit své Lůno, slyšet jeho hlas, jeho vedení a to se nestane dnes přes NOC!!!

Je to každodenní mravenčí práce, která se může jevit jako ze začátku jako mužská energie disciplína, ale postupně se proměňuje do lásky k sobě a péči o sebe a o tělo jako součást božství. Cítíme, že nám to dělá tak dobře, že se rády spojujeme s Lůnem každý den jako když si ráno čistíme zuby.

JAKÁ JE TVÁ KOTVA? PRAXE

AKTIVACE LŮNA

začni naslouchat

MEDITACE NA KAŽDÝ DEN - TVOJE KOTVA 

vytvoř si denní rituál, který je tvůj

UDĚLEJ SI RITUÁL SMRTI ČÁSTÍ TEBE

Nové začátky + staré konce
Jak vítáme nové
Vypouštíme staré
Musíme dovolit části nás, které již neslouží a které jsou
zabírá prostor k rozpuštění
Zemřít
Uspořádat jim pohřeb
Obřadní prostor pro smutek
Dokonce i díly, které si přejeme vydat
Mysl je drží nejpevněji
Jako přílišná identifikace toho, kdo jsme
Když uvolníme držení
Změkčte a uvolněte sevření
Umožňujeme těm částem jejich cestu smrti
Vytváříme prostor pro zrození nového
Zasazeno jako semínko
Neochota uvolnit staré
Je zakořeněný
Je to také strach z vítání nového
Roční období nám ukazují krásu změn
Bezpečnost při pouštění
Kouzlo v rozpouštění všeho na zemské kořeny a půdu
K odpočinku v zemi
Sestupte zpět do břicha

1. měsíc : základ začít cítit své tělo, spojení s Lůnem, své kořeny

9. ledna - zahajovací kurz a TVÁ KOTVA

1. měsíc : základ začít cítit své tělo, spojení s Lůnem, své kořeny

Pokud necítíš tělo, Lůno, jsi odpojená a tím i velice ovlivnitelná a život je v m´du "přežívání". Vystoupit ven z toho je CESTA SESTOUPIT DOLŮ. Do svého Lůna, těla a začít cítit vše, co se tam nachází a potkat se s tím než se nám to může v životě zřetelně projeví ve formě VYHOŘENÍ, DEPRESÍ, BEZ POCITU RADOSTI A SMYSLU nebo taky jenom přežívání života bez plnění svých dnů, protože tak je to ve společnosti "NORMÁLNÍ". Bez toho nevíme, co je naše, co je cizí, co je naše intuice a kde jsou pochyby o sobě. Dozvíte se více o 3 rovinách Lůna - fyzická - emocionální - duchovní. Bez znalosti a vůbec praxe zkoumání nejsou výsledky v tělě, zůstavávají stále v hlavě.

2 x společný on-line call

2. měsíc : jde to i hlouběji, očista Lůna - prakticky, vztah k menstruační krvi- očista dělohy

Otisky v nás se u žen ukládájí hlavně do oblasti Lůna a mužům hlavně do Srdce. Často se pak projevují ve fyzické formě - nemocí. Aby nás tyto otisky v životě neustále neovlivňovaly, je třeba je znát a doslova přepsat / alchymizovat v našem nervovém systému a emoce z těla propustit, aby se nám nalila životní energie, kterou jsme někde nechaly, předaly, energeticky jsme stále propojeni. Jaké otisky jsou nejčastější a někdy jsou doslova až existenční : POCIT ODMÍTNUTÍ, NEJISTOTA, POCIT NEBEZPEČÍ, PRÁZDNOTNA, POCITY NEDOSTATKU, NESPOKOJENOST, NESNÁŠÍM ŽENSKÉ SPOLEČENSTVÍ, POSLUŠNÁ HOLKA  k autoritám, toxické vztahy v rodinách, sexuální zneužívání (nemusí být ani fyzické), manipulace. Na ty existenciální, které se v nás uložily jako obrana, ochrana (přežití)se vrství další filtry, které se nabalují během našeho vývoje, dospívání (menstruace, první sexuální styk), dospělosti, v mateřství (porod)a skrze ně mi projektujeme a tvoříme si tak své životy/reality.

1 x společný on-line call , 1 x naživo setkání - práce s tělem

3. měsíc : cesta do Srdce , propojení s Lůnem  

Propojení Lůna a Srdce je esenciální a naopak. 

2 x společný on-line call

4. měsíc : očista početí - prenatálu - porodu, zvědomění si své cesty a tvé duše 

Kvalita početí, prenatálu, porodu určuje kvalitu života. Jsme ovlivněni od okamžiku početí. Ať už je to okamžik, kdy jsme myšlenkou našich rodičů mysl, myšlenka na touhu mít dítě. Skrze poznání našich otisků, které vznikly v prvních minutách, hodinách a dnech po našem narození je možné odkrýt naše základní nastavení, které je ukryto v podvědomí a po zvědomění je možný udělat kvantový skok ve svém životě a stát se opravdu tvořivou bytostí ve službě životu. 

2 x společný on-line call

5. měsíc : svět dualismu a jak v něm tvořit + kultivace sexuální energie - jsem ZDROJEM

Probuzením a kultivací sexuální energie se stáváme samy sobě výživou, jsme ZDROJEM, propojené s Kosmickým Lůnem a Lůnem Matky Země. Máme pramen, o který se staráme a ten pak nevysychá, jsme v proudu a v plném odevzdání, tvoření a místem bezpečí pro své blízké okolí. Naše sexualita dostává úplně jinou šťávu, jsme v tělě, naše těla se spojují, vnímáme své tělo mnohem hlouběji a citlivěji. Neplýtváme, ale vnímáme plně oddaně signály svého těla. Stáváme se mnohem muti-orgasmičtější ve všech oblastech našeho života - v partneství - v rodině - v našem poslání - ve vztahu k Matce Zemi a máme hlubší vztah se svojí  ženskou duší. K tomu dostanete automaticky kurz s YONI krystaly a jak prohlubovat svůj vztah se sebou a ke své životní energii. To se velmi odrazí ve VAší realitě.

2 x společný on-line call, pod domluvě závěrečné setkání a ukončení naší společné cesty

Ty nejsi problém, symptom, diagnóza.
JSI MNOHEM NĚCO VĚTŠÍHO A KRÁSNĚJŠÍHO.
Pojď se propojit s Lůnem, rozpomenout se, roztancovat v sobě alchymii, znovu pocítit v sobě sílu, která v Tobě leží. Spojit se s radostí a duchem v ženském těle.

Srdečně Tě zvu na společnou cestu do Lůna...k Tobě DOMŮ.

během 5 měsíců budeš mít k dispozici, vše co potřebuješ

 praktické cviky na práci s tělem -  emocemi -  ztělesnění a nutná integrace - dechové cvičení - hluboké meditace, cesty do tvého těla - bezpečně držené pole pro tebe jít mnohem hlouběji - podle toho, jak si dovolíš.

s každou ženou budu vést individuální deník, sebereflexe, doporučení - pokud tak ucítíte

8-9x on-line setkání na ZOOMu společně  s ženami

1-2 x setkání osobně dle domluvy ( práce s tělem +  uzavření cesty)

společná skupina (whatsupp nebo telegram - co preferujete), interakce, podpora, může být i FB skupina

k dispozici kurz YONI krystaly

sleva na YONI krystaly 15 %

Pro koho je cesta blahodárná? 

Cesta je určena pro Tebe ženo , ať už jsi maminka, podnikatelka, umělkyně. Je určena pro ty, které jsou již připravené udělat změnu a kráčet se mnou do větší hloubky. Nic nejde přeskočit a postupnými kroky v životě se učíme - to je ta alchymie, hra, kterou jsme si tady v dané inkarnaci na Zemi zvolili a je jen na nás, jak k té hře přistoupíme. Někdy se už dlouho točíme v kruhu a je právě TEĎ čas z něho vystoupit.

VYHOŘENÍ, EMOČNÍ ZAVALENÍ, CHAOS V ŽIVOTĚ

NEJSEM ŠŤASTNÁ V MATEŘSTVÍ - TEMNÉ OBDOBÍ

NEMOHU OTĚHOTNĚT

NECÍTÍM TĚLO, LŮNO, JASNOU INTUICI, ORIENTACI V ŽIVOTĚ

NECÍTÍM PROUD TOK ENERGIE V TĚLE,KDE SE MOHU VYŽIVIT SEBE, SVÉ TĚLO

MÁM NEUSTÁLE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY V OBLASTI LŮNA

OPERACE, JIZVY, ZÁSAHY DO LŮNA - POPORODNÍ DEPRESE

PŘITAHUJI SI NEUSTÁLE DO ŽIVOTA STEJNÉ SITUACE, PŘÍBĚHY, PARTNERY

ŽIJI A TVOŘÍM Z NEDOSTATKU, POŘÁD NĚCO POTŘEBUJI, HLEDÁM, DOSYCUJI SE JÍDLEM, MATERIALISMEM, LPĚNÍM

MOJE POZORNOST JE NEUSTÁLE VENKU, JSEM VELMI OVLIVNĚNA OKOLÍM(PRÁCE, PARTNERSTVÍ, JAKO MAMINKA V NOVÉ ROLI)

PORANĚNÉ ŽENSTVÍ V RÁMCI ŽENSKÉ RODOVÉ LINIE (neúcta k tělu, služka, děvka, milenka, manipulátorka)

JSEM PŘIPRAVENA OTEVŘÍT SVÉ DARY, TVOŘIT Z VLASTNÍ INSPIRACE

NEUSTÁLE SOUPEŘÍM SROVNÁVÁM SE, SOUDÍM OSTATNÍ

NEUMÍM PŘÍJÍMAT, POTŘEBUJI STÁLE JEN DÁVAT

CÍTÍM, ŽE CHCI VÍCE POTĚŠENÍ DO ŽIVOTA, JAK V INTIMNÍM, TAK I PRACOVNÍM NEBO I V OBDOBÍ MATEŘSTVÍ!!

VÍCE ŠŤÁVY A BÝT MAGNETEM PRO SVÉHO PARTNERA

MILOVAT SVÉ TĚLO
 a věřím, že každá píšeme svůj příběh a máme každá co sdílet a obohacujeme tak sebe, kolektiv, tak i měníme vzorce ve společnosti a za to Vám všem ZE SRDCE děkuji. 

Proč 5 měsíců? 

  • číslo 5 nese v sobě význam "změny" . A to, že jsi se dočetla až sem znamená, že jsi uvnitř sebe rozhodnutá a připravená pro změnu. Ať už se vydáš jakoukoliv cestou, chci Tě podpořit. STOJÍ TO ZA TO!
  • zároveň nám to dává čas, abychom se vzájemně poznaly, získaly všechny k sobě důvěru a zároveň mým přáním je budovat komunitu žen, které se vzájemně podporují a třeba někdy i společně něco krásného vytvoří.
  • budeš mít dostatek na integraci témat, které někdy můžeme zpracovávat mnohem déle a pochopíme je třeba i mnohem později. Integrací znamená ztělesnění  - pochopení na úrovni prožitku, ne jenom v hlavě. 
  • za své vlastní zkušenosti mě vždy obohatila delší spolupráce, cesta než "rychlá řešení" a uvědomovat si změny v každodennosti.
  • Budeš rovněž delší dobu v poli, kruhu, kdy budeš se sebou pracovat, praktikovat, společně se ženami podporovat a to je ideální proto, aby jsi získala nové návyky a mohla v nich tak dále pokračovat.
Rozšíříš svou schopnost přenášet více lásky, potěšení a energie prostřednictvím svého těla, abys si mohla ve všech okamžicích projevit jako nejplnější vyjádřená verze sebe sama.
 
ty a tvé Lůno budete zářit zdravím, šťávou. 

Obnovíš rovnováhu a harmonii ve svém těle, srdci a lůně – ztělesnění vaší ženské energie, podstaty a způsobu bytí

co vše je zahrnuto v 5 měsíční cestě

10 x on-line setkání přes ZOOM,tedy 2x do měsíce od 19-21h / po domluvě lze od 18:30-20:30, termíny všech hovorů již zasílám po přihlášce.

k dispozici jsou skripta pro hlubší prostudování a použití pro sebe či klientky

budeš mít vlastní soukromý deník sdílený se mnou, kde Ti budu na Tvoje prožitky reagovat, eventuelně, kde Tě nasměrovat, jelikož každá budete mít osobní cestu jinou.

hluboké řízené meditace 

praktické cviky, práce s tělem během hovorů, ale i z nahraných videí 

tipy, jak pečovat o sebe, udržovat si vitalitu a mladistvost

budeš v bezpečném poli, který pro Vás ženy vytvořím, aby se otevřelo vše a propustilo se to, co nám už neslouží v nejvyšší možné lásce a vibraci

společná FB skupina pro podporu

individuální přístup s každou ženou 5 měsíců - svůj zápisník- interakce

8 x společná hluboká práce 

2 x osobní setkání 

YONI kurz v hodnotě 2300,-

jako BONUS 15% sleva na YONI krystaly dle tvého výběru

 

Cena 

nákup do 21.12.2022 - 6.690 CZK*

poté 8.690 CZK*

*částka lze rozdělit na splátky dle individuální dohody,na 2-5 splátek 

ZBÝVÁ 8 MÍST ( +3 náhradnice) 

zakoupením cesty přispějete na zasazení STROMU🌲🌳

Víš proč je dobré pečovat o své Lůno?Pánevní dno?

Většinou je péče o tělo věnovaná tomu, jak vypadá zevnějšku, ale už jste se třeba zamysleli, že když nejsme v kontaktu s Lůnem (pánevním dnem) a nepečujeme o něj, způsobuje často nedostatek vitální energie, libida, spojení se svým "divokým" ženstvím. Většinou to poznáme v situacích, kdy je v každodenním životě absence síly, energie, radosti ze života, doslova šťávy v nás. Poznáme to také na naší postuře těla, na našem hlasu, jak se vyjadřujeme do světa. Má to velký vliv jaký máme vztah k sobě, ke svému tělu ( teď nemyslím vzhled), na prožívání zdravé sexuality v každém věku. 

Zároveň je to centrum, kde je plodivá síla a to v našich vaječnících, kde se každým cyklem uvolňuje neskutečná plodivá energie . A je na nás, jak tuto plodivou a  kreativní sílu nasměrujeme. 

U mě byla cesta až po druhém porodu, kdy vaginálním porodem se doslova rozjel gejzír nezpracovaných emocí a přišlo velké vyhoření a nebylo jiné cesty než se s Lůnem spojit a začít mu věnovat plnou pozornost. A tady začala má cesta ženství a péče o Lůno.

Co se stane, když začneš praktikovat péči/pozornost do svého Lůna?

Tím, že se začneš propojovat se svým Lůnem, můžeš znovu se rozpomenout na její sílu, znovu ucítit energii, která tímto centrem proudí. Často se začne měnit pohled na své ženství, kdy si uvědomíš, kde v životě jsi se limitovala, uškrtila tuto životadárnou energii. Budeš silněji vnímat svoji intuici a znát své potřeby a tím i budeš ty a pánevní dno zdravější, pružnější. Žena, která je spojena se svým Lůnem vyzařuje často velmi silnou energii, život a jiskru v očích, je velmi autentická a zároveň magnetická, jelikož energie Lůna není omezena jen po hranice kostí:), ale daleko přesahuje.

Zároveň tím, že praktikováním probouzím energii v Lůně, přichází i témata, které nemusíme rády vidět. Probouzí se v nás i různé traumata, necitlivosti, bolesti, témata zvyků či výchovy rodiny ( sexualita, dospívající dívka, atd.), otevírají se i místa, kde je uložen nadměrný stres ze situací, které se nám v životě neustále opakují a prohlubuje se tak tenze či bolest. Tyto části můžeme neustále odsouvat, podsouvat pod koberec, ale nikde jim neutečeme, jelikož si je nosíme v našem těle a energetickém poli všude s sebou. Proto jemná cesta uvolnění , přijetí, propuštění z těla je zdravý způsob ke větší svobodě a prožitku a našemu fyzickému, mentálnímu i duchovnímu zdraví. Budete mít znovu chuť objevovat, zkoumat Vaše tělo, potěšení a naplnit se zlatým nektarem výživy, který se pak odráží v našich každodenních životech.

 

PRÁVNÍ SDĚLENÍ

Právní sdělení: Informace z kurzu, k jednotlivým modulům i v modulech obsaženy jsou určeny pouze pro Vaši osobní potřebu a tedy jakékoliv sdílení a šíření třetím stranám je zakázáno. Všechna práva vyhrazena. Žádná část celoročního kurzu nesmí být reprodukována v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu autorky a majitelky tohoto modulu. Chcete-li s přáteli sdílet obsah tohoto kurzu nebo jednotlivých modulů, pošlete jim odkaz na prodejní formulář, ve kterém si mohou kurz či jednotlivé moduly sami zakoupit a podpořit tak práci autorky, do které investovala nemalé finanční, časové, fyzické, emoční i energetické zdroje. Nakládání s obsahem kurzu je zaznamenáváno a bude případně právně řešeno.